Josephus Ludovicus Inpanis

IDnr.2956, ° 13 augustus 1885, + 26 december 1965
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamLouis. 
GeboorteJosephus Ludovicus Inpanis werd geboren op 13 augustus 1885 te Tessenderlo [België]. In het document wordt vermeld: 'Josephus Ludovicus wordt geboren om 9 uur 's avonds. Vader Henricus (30 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Josephus vandermaesen (27 jaar, handwerker) en Louis De Smackers (35 jaar, herbergier), beiden van Tessenderlo.1'
HuwelijkHij huwde met Maria Mathilda Reynders, dochter van Franciscus Reynders en Paulina Frederix, op 2 september 1911 te Zolder [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen van het kerkelijk huwelijk zijn Leo Reynders en Josephus Gijbels.2' 
OverlijdenHij overleed op 26 december 1965 in Berkenbos te Heusden [België] in de ouderdom van 80 jaar.3

bronvermelding(en)

 1. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1885, geboorten, p.18, akte 69.
 2. [S44] Parochieregisters Zolder, Rijksarchief Hasselt, 0619456, 1911, huwelijken.
 3. [S395] Opzoekingen door François Saenen.

Guielhelmus Inthoff

IDnr.1505, ° voor 1680, + na 23 maart 1725
DoopselGuielhelmus Inthoff werd gedoopt voor 1680.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Fredricx en Anna Theunis op 15 november 1701 te Beringen [België].2
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Keunen op 23 maart 1725 te Paal [België].3
OverlijdenHij overleed na 23 maart 1725.4 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, p.294.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1701, huwelijken, p.294.
 3. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1725, doopsels, p.64, akte 8.
 4. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, p.64, akte 8.

Anna Maria Iven

IDnr.8131, ° voor 1735, + na 6 mei 1756
DoopselAnna Maria Iven werd gedoopt voor 1735 te Lummen? [België].1 
EigendomAnna Maria Iven verkocht een goed aan Joannes Fredrix en Michael Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 mei 1756. Deze verwijst ook naar Jan Meuris als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Anna Marie Iven, novice in het klooster van het Heilig Graf, 'genaempt Bonefanten' binnen de stad Hasselt, die 'haest als suster aldaer staet te professen', geassisteerd door haar momber Jan Meuris (?), verkoopt aan de broers Michiel en Jan Fredrix een perceel broek gelegen in Genebosch. Het grenst Jan Fredricx W., Christiaen Smedts en Peeter Daems O., de beek Z., Jan Van Herle erfgenamen N. Verkocht voor 758 gulden 10 stuivers. Deze som wordt gebruikt om de dote "oft aelmoese" te voldoen die de novice aan het klooster moet geven. Het verkochte goed is belast met 100 gulden kapitaal aan Renier Daniels, niet kortend aan de koopsom. Cijns en dorpslasten vallen tot last van de kopers. Lijcoop naer landtcoop, goidtspenninck 5 stuivers. Jan en Michiel kwamen ter gichte. Pontpenningen 37 - 8 ½; 2 - 2; 1 - 17 ½; loss. 0 - 14 -; samen 42 - 2 -.1' 
BeroepHij was zuster in het klooster van het Heilig Graf (Bonefanten) te Hasselt [België] op 6 mei 1756.1 
OverlijdenHij overleed na 6 mei 1756 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1756.

Christina Iven

IDnr.15314, ° voor 1705, + na 21 juli 1728
DoopselChristina Iven werd gedoopt voor 1705 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Dionisius Polus op 21 juli 1728 te Hasselt [België].1
OverlijdenZij overleed na 21 juli 1728 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1728, doopsels, p.129v.

Joanna Iven

IDnr.1130, ° voor 1635, + na 22 november 1658
DoopselJoanna Iven werd gedoopt voor 1635. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Liefsoons op 22 november 1658 te Lummen [België]; Maria vormt met Anna een tweeling. Zij wordt door de vroedvrouw Margaretha Robijns 'uit noodzaak' gedoopt vlak na de bevalling. Getuigen daarvan waren Joanna Iven, Anna Spuns en Joanna N. Achteraf wordt het doopsel in de kerk bevestigd door Adrianus Remen. Er wordt ook vermeld dat vader Arnoldus van Nieuwerkerken is.1 
OverlijdenZij overleed na 22 november 1658. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.65.

Joannes Iven1

IDnr.15312, ° voor 1705, + na 15 november 1726
DoopselJoannes Iven werd gedoopt voor 1705 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Polus op 15 november 1726 te Hasselt [België]; Joannes Iven vervangt Joannes Polus als peter.1
OverlijdenHij overleed na 15 november 1726 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1726, doopsels, p.121v.

Joannes Henricus Iven

IDnr.6529, ° 11 december 1814, + 12 september 1855
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
BeroepJoannes Henricus Iven was kleermaker.1 
GeboorteHij werd geboren op 11 december 1814 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Ida Windelina Petitjean, dochter van Cornelius Petitjean en Joanna Catharina Celis, op 10 januari 1842 te Hasselt [België].2 
OverlijdenHij overleed op 12 september 1855 te Hasselt [België] in de ouderdom van 40 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1842, huwelijken.