Johan Janssens

IDnr.11529
Stamkaartenafstammelingen van Jacobus Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Jacobus Frederickx [boxformaat]
HuwelijkJohan Janssens huwde met Marguerite Frederickx, dochter van Walter Frederickx en Marguerite Dekeyser, na 1970 te Halen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S284] GeneaNet pagina's van Katrien Maris, http://gw.geneanet.org/mariskatrien

Karina Henny Janssens

IDnr.12708, ° 9 april 1961
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteKarina Henny Janssens werd geboren op 9 april 1961 te Neerpelt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Marc Johan Paesen, zoon van Gerard Hendrik Paesen en Maria Margaritha Schutters, op 3 april 1981 te Overpelt [België].1 

Familie

Marc Johan Paesen ° 29 apr 1960
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Livinus Janssens

IDnr.2222, ° 19 februari 1840, + 4 juli 1840
VaderWillem Janssens1 ° 7 augustus 1808, + 16 mei 1840
MoederMaria Helena Frederix1 ° 15 maart 1812, + 26 juni 1871
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLivinus Janssens werd geboren op 19 februari 1840 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Livinus wordt geboren om 4 's morgens. Vader Willem (31 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Paulus Persoons (42 jaar, schoenmaker) en Arnold Reynders (28 jaar, landbouwer), allen van Lummen.1'
OverlijdenHij overleed op 4 juli 1840 in Genenbos te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Livinus overlijdt om 12 uur 's middags, 4 maanden oud. Zijn grootvader Joannes Franciscus (62 jaar) doet aangifte met als getuige Arnold Reynders (28 jaar), beiden landbouwers te Lummen.2' 

bronvermelding(en)

  1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1840, geboorten, p.5, akte 17.
  2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1840, overlijdens, p.58, akte 37.

Maria Margaretha Janssens

IDnr.15310, ° voor 1745, + na 2 februari 1766
DoopselMaria Margaretha Janssens werd gedoopt voor 1745 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij was getuige bij het huwelijk van Cecilia Joseph Guns en Fredericus Christianus Kips op 2 februari 1766 te Hasselt [België].1
OverlijdenZij overleed na 2 februari 1766 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1766, doopsels, p.56.

N. Janssens

IDnr.4076, ° voor 1745, + na 17 maart 1782
DoopselN. Janssens werd gedoopt voor 1745 te Hasselt? [België].1 
PachtJoannes Thomas Frederici maakte met N. Janssens op 17 maart 1782 te Hasselt [België] de volgende pachtovereenkomst: 'Onze secretaris Ridder Janssens en de eerwaarde heer Thomas Frederici. Op 17 maart 1782 verscheen ten persoonlijken titel voor ons schepenen van de hoge justitie van de stad Hasselt naar Loons recht onze secretaris de heer Ridder Janssens. Hij exhibeerde de hiernavolgende chirografaire tanst, ondertekend door Joannes Thomas Frederici, presbyter cantorice. Hij verzoekt om de realisatie en approbatie, hetgeen de schepenen approberen.
Volgt de tanst. De ondergeschrevene heeft verhuurd een hof, gelegen buiten de Kuringer poort in de Wijerstraat voor 9 gulden per jaar aan de heer en burgemeester Janssens voor een tanst van 12 opeenvolgende jaren, te beginnen op half maart 1784, mits [de rest van de akte ontbreekt].1'
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] op 17 maart 1782.1 
BeroepHij was secretaris van de hoge justitie van de stad Hasselt naar Loons recht te Hasselt [België] op 17 maart 1782.1 
OverlijdenHij overleed na 17 maart 1782 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S81] Schepenbank Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 2003, p.216.

Patrick Danny Silvia Janssens

IDnr.13553, ° 22 maart 1960
GeboortePatrick Danny Silvia Janssens werd geboren op 22 maart 1960 te Heusden [België]. 
HuwelijkHij huwde met Viviane Jacqueline Thuwis op 9 juli 1982 te Hasselt [België]. 

Familie

Viviane Jacqueline Thuwis ° 11 jul 1962
Kind

Paulus Janssens

IDnr.8558, ° voor 1615, + na 26 augustus 1640
DoopselPaulus Janssens werd gedoopt voor 1615 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Sibilia Frederix op 26 augustus 1640 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
OverlijdenHij overleed na 26 augustus 1640 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, 1640, p.126.