Rosa Biesmans

IDnr.1308, ° circa 1814, + na 12 maart 1881
GeboorteRosa Biesmans werd geboren circa 1814 te Heusden [België].1 
HuwelijkZij huwde met Vincentius Sneijers op 17 september 1838 te Lummen [België]. De akte vermeldt: '[nvdr. de pagina met het eerste deel van de akte ontbreekt in het archief] De getuigen zijn Antonius Biesmans (29 jaar, landbouwer en broer van de bruid), Carel Timmermans (30 jaar, landbouwer), Jean Fagnoule (22 jaar, zonder beroep) en Henri Vanschoren ( 38 jaar, winkelier), allen van Lummen.2'
BeroepZij was huishoudster op 12 maart 1881.3 
OverlijdenZij overleed na 12 maart 1881 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt: '[nvdr] In de overlijdensakte uit 1881 van haar dochter Lucia Snijers wordt vermeld dat Rosa huishoudster is en in Lummen woont.3' 

Familie

Vincentius Sneijers ° 16 mrt 1787, + 7 jan 1856
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1838, huwelijken, p.43, akte 131.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1881, overlijdens, p.4, akte 13.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1842, geboorten, p.10v, akte 38.

Wauter Biesmans

IDnr.4903, ° voor 1625, + na 17 april 1663
DoopselWauter Biesmans werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
EigendomPetrus Fredrix en Anna Gilis verkopen een goed aan Wauter Biesmans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 9 februari 1651. De akte luidt als volgt: 'Peeter Fredrix als man en momber van Anna Gielis, die laudeert, draagt op tot behoef van Wauter Biesmans een dachmael broek in Meldelaer gelegen. Het grenst Mattijs S'hertogen erfgenamen, Paes Muyters en Andries Van Peer. Voor 150 gulden, godsgeld 2 stuivers, lycoop 5 gulden. Omdat dit goed belast is met 11 gulden jaarlijks aan Peeter Aerts Vrancken belooft Peeter Fredrix deze af te leggen. De grondcijns kort niet. Wauter Biesmans kwam met recht ter gichte. Pontpenningen 7 - 10 stuivers.' 
EigendomDe eigendomstransactie van Petrus Fredrix met Huybrecht Jans, geacteerd te Lummen [België] op 20 april 1662, verwijst naar Wauter Biesmans als betrokken partij; Peeter Fredricx draagt op tot behoef van Huybrecht Jans een bos gelegen in den Schorfaert. Het grenst Huijbrecht voorschreven Z, Wauter Biesmans W, Steven Leyten N en de straat O. Voor 111 gulden boven de grondcijns. Huijbrecht Jans kwam ter gichte.
Op 17 april 1663 bekende Alet Bijnens weduwe van Huybrecht Jans aan Wauter Biesmans de naderschap van deze koop. Ze kreeg de koopsom met onkosten ten belope van 124 gulden terug.2 
OverlijdenHij overleed na 17 april 1663 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.248v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.449.

Maria Christina Biessemans

IDnr.12000, ° 31 januari 1812, + 6 oktober 1885
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
BeroepMaria Christina Biessemans was landbouwster.1 
GeboorteZij werd geboren op 31 januari 1812 te Heusden [België].1 
HuwelijkZij huwde met Pierre Postelmans, zoon van Henri Postelmans en Maria Elisabetha Caelen, op 2 mei 1849 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed op 6 oktober 1885 te Lummen [België] in de ouderdom van 73 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Christiaan Bijloos

IDnr.158, ° voor 1840, + na 16 augustus 1884
GeboorteChristiaan Bijloos werd geboren voor 1840.1 
BeroepHij was landbouwer te Heusden [België] op 16 augustus 1884.1 
OverlijdenHij overleed na 16 augustus 1884.1 

Familie

Maria Theresia Moons ° 19 nov 1845, + 4 nov 1875
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1884, p.10, akte 10.

Kelly Bijloos

IDnr.15812, ° na 1995
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteKelly Bijloos werd geboren na 1995.1 
PartnerKris Labie is de partner van Kelly Bijloos.1 

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/fr/2012-07-13/frans-labie/

Maria Juliana Bijloos

IDnr.157, ° 22 juni 1861, + na 31 mei 1913
VaderChristiaan Bijloos ° voor 1840, + na 16 augustus 1884
MoederMaria Theresia Moons ° 19 november 1845, + 4 november 1875
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Juliana Bijloos werd geboren op 22 juni 1861 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Juliana wordt geboren om 10 's voormiddags. Vader Christiaen doet de aangifte. De getuigen zijn Jan Antoon Claes (60 jaar, landbouwer te Heusden) en Louis Put (36 jaar, landbouwer te Heusden).1' 
HuwelijkZij huwde met Joannes Michaelis Fredrix, zoon van Casimirus Fredrix en Maria Theresia Bodaer, op 16 augustus 1884 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt afgesloten om 10 uur 's morgens. De vader van de bruid is aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen bij het huwelijk zijn: Jan Michiel Convents (59 jaar, veldwachter), Felix Oyen (51 jaar, herbergier) en schoonbroer van de bruidegom, Franciscus Bijloos (21 jaar, landbouwer), maar geen bloedverwant van de bruid, en Pieter Jan Swerts (47 jaar, landbouwer) en schoonbroer van de bruidegom. Allen wonen te Heusden.2'
BeroepZij was zonder beroep te Heusden [België] op 16 augustus 1884.2 
OverlijdenZij overleed na 31 mei 1913 te Borgerhout? [België].3 

Familie

Joannes Michaelis Fredrix ° 16 sep 1861, + na 31 mei 1913
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1861, akte 22.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1884, p.10, akte 10.
 3. [S467] Burgerlijke Stand Essen, Rijksarchief Antwerpen, 1913, huwelijken, p.24, akte 22.
 4. [S288] Stadsarchief Antwerpen (FelixArchief).

Joannes Bijnen

IDnr.966, ° voor 1645, + na 26 oktober 1666
DoopselJoannes Bijnen werd gedoopt voor 1645. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Catharina Fredrix op 26 oktober 1666 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 26 oktober 1666. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.132.