Petrus Sebastiaen Knaepen

IDnr.758, ° 20 januari 1739, + voor 13 februari 1783
VaderJoannes Knapen ° voor 1710, + 11 december 1759
MoederAgnes Beckers ° circa 1710, + 25 juli 1782
DoopselPetrus Sebastiaen Knaepen werd gedoopt op 20 januari 1739 te Lummen [België] met als peter Andreas Beckers en als meter Magdalena Knaepen.1 
OverlijdenHij overleed voor 13 februari 1783 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt. '[hij wordt niet vernoemd in het relief door zijn drie zusters op 13.02.1783]' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.90.

Pierre Albert Knaepen

IDnr.13407, ° voor 1925, + 2 oktober 1960
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboortePierre Albert Knaepen werd geboren voor 1925.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Hubertina Augusta Penxten, dochter van Petrus Joannes Penxten en Maria Paulina Cosemans, op 30 maart 1945 te Sint-Lambrechts-Herk [België].1 
OverlijdenHij overleed op 2 oktober 1960 te Ordingen [België]. De tekst vermeldt: 'Hij overleed ten gevolge van een verkeersongeval.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 03.10.1960, p.1.

Roswita Knap

IDnr.12961, ° voor 1945
GeboorteRoswita Knap werd geboren voor 1945 te Beringen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Herwig Frederickx in mei 1966 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 27.05.1966, p.9.

Anna Maria Elisabeth Knapen

IDnr.7251, ° voor 1850, + na 23 maart 1885
GeboorteAnna Maria Elisabeth Knapen werd geboren voor 1850 te Wellen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Hendrik Surinx voor 20 december 1871 te Wellen? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 23 maart 1885 te Wellen? [België].1 

Familie

Hendrik Surinx ° voor 1850, + na 23 mrt 1885
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.

Catharina Elisabetha Knapen

IDnr.411, ° 4 september 1748, + 19 oktober 1783
VaderJoannes Knapen ° voor 1710, + 11 december 1759
MoederAgnes Beckers ° circa 1710, + 25 juli 1782
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieCatharina Elisabetha Knapen werd ook Cnaepen genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt op 4 september 1748 te Lummen [België] met als peter Joannes Geerts en als meter Christina Beckers.1 
HuwelijkZij huwde met Henricus Fredrix, zoon van Joannes Fredrickx en Christina Opheij, op 18 januari 1769 te Lummen [België] met als getuigen Joannes Geerts en Petrus Fredrickx.2 
EigendomHenricus Fredrix en Catharina Elisabetha Knapen verkopen een goed aan Joannes Georgius Boelen volgens een akte gemaakt in Schalbroek te Lummen [België] op 27 augustus 1770. De akte luidt als volgt: 'Henrick Frederix en zijn 'huijsvrouwe' Marie Catharien Knapen woonachtig in de 'binnen vrijheijt Lummen' verkopen aan de heer Joannes Georgius Boelen, schepen van de Stad Hasselt, een perceel broek genaamd 'die beijgeren' gelegen te Schalbroek. Het grenst aan Nicolaes Autaer ten oosten, aan Jacobus Van Uijtrecht ten westen, 'den vloetgracht' ten zuiden en 'die aude maggelbeeck' ten noorden. Dit stuk grond heeft hij vernaderd op 5 juli laatstleden. Het is 'vrij, suijver ende onbelast', behalve met 'die gemeijne dorps lasten ende 's heerlijcken chijns van den gronde'. De koper verklaart van de verkoper de som van 325 gulden te hebben ontvangen.3' 
ReliefNa het overlijden van Joannes Knapen en Agnes Beckers releveren Henricus Fredrix, Catharina Elisabetha Knapen, Maria Magdalena Knaepen en Maria Christina Cnapen op 13 februari 1783 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Henricus releveert als echtgenoot en 'momber' van zijn vrouw Catharina en zijn schoonzusters Maria Magdalena en Christina na de dood van hun ouders Jan Knapen en Agnes Beckers. Het gaat om een perceel 'brouc' genaamd het Baendonck, ten oosten palend aan Rombaut Vaes, ten westen aan juffrouw Malsen, ten noorden aan de beek en ten zuiden aan schepen Wilborts. Voorts nog een stuk grond gelegen ten oosten aan de Scherenstraat, ten noorden palend aan Aert Mertens, ten westen aan schepen Fredrix. Ten slotte een perceel 'brouc', het Eewilt genaamd, ten oosten en ten noorden palend aan Henricus Beckers, ten westen gelegen langs de beek en ten zuiden palend aan een stuk van Henricus zelf. Alle gronden zijn in Lummen (Molem) gelegen.4' 
AflossingPhilip Hermans ontving van Catharina Elisabetha Knapen de terugbetaling van een lening van Henricus Fredrickx x Catharina Knapen 1), de weduwe van Wouter Van Noppen 2) en Christina Knapen voor haar man Jan Maris, absent 3), betalen een lening af van 400 gulden Brabants Luijcx kapitaal geaffecteerd op een stuk broek op het 'Baendonck', ab intestato op hen gesuccedeerd na de dood van Joannes Knapen en Agnes Beckers, hun ouders. Zie akte van 01.07.1783, voor notaris Thielens van Diest. Ze betalen af aan E.H. Phi. Hermans, pastoor tot Neerrooter. Getuigen: meier Aerts, schepen Wilborts. volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 17 oktober 1783. Ze vermeldt verder ook Joannes Knapen en Agnes Beckers.5 
OverlijdenZij overleed op 19 oktober 1783 te Lummen [België] in de ouderdom van 35 jaar.6,7 
ReliefNa het overlijden van Henricus Fredrix en Catharina Elisabetha Knapen releveren Petrus Leonardus Fredrix, Petrus Joannes Fredrix, Maria Catherina Fredrix, Antonius Frederix en Paulus Fredrix, samen met Christianus Fredrix en Jan Maris als voogd op 7 april 1785 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix [oudste broer van Henricus] en Jan Maris [schoonbroer van Catharina Knapen] zijn de voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Henricus Frederix en Catharina Knapen: Leonardus, Jan, Marie, Catharien, Antoen, en Paulus Frederix. Het gaat over een relief betreffende een bempt gelegen te Molem, het Baemdonck genaamd, ten oosten palend aan het gemeijn Baemdonck, ten zuiden aan schepen Wilborts, ten westen aan juffrouw Malsen, ten noorden aan de beek. Een tweede bempt gelegen te Genebos ten oosten palend aan Jan Van Herle, ten zuiden aan de beek, ten westen aan Leonardus Daniels, ten noorden aan pater Van Eerdewegh.8' 
BetalingChristianus Fredrix deed op 13 november 1787 te Lummen [België] de volgende betaling aan Bernard Vandermaesen met Jan Maris, Henricus Jans en Jacobus Van Egen als betrokkene: 'Joannes Marus, wonend in Reckhoven, is 56 jaar oud. Christiaen Fredrix, 51 jaar oud, woont in Eversel onder Heusden. Ze zijn mombers van de achtergelaten kinderen van wijlen Henricus Fredrix en Catharina Knapen, gewezen echtpaar. Ze verklaren samen op verzoek van Bernardus Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen, dat zij als mombers van de voorschreven kinderen in 1786 in het huis van Bernardus Vandermaesen zijn geweest om het deel in de 'hoogh bosch thiende' te betalen. Bernardus Vandermaesen heeft het geld niet willen ontvangen. Daarom hebben zij zich begeven naar het huis van de E.H. pastoor Timmermans in Lummen om dat deel aan hem te betalen. Hij antwoordde dat hij dat geld niet mocht ontvangen. Bij hun weggaan zei hij hen nochtans dat zij het geld van dit tiende niet aan Bernardus Vandermaesen mochten uitbetalen zonder zijn toestemming.
Christiaen Fredrix verklaart nog dat in 1784 in zijn huis in Eversel Henricus Fredrix, Michael Roosen, Steven Lodewyx en Arnoldus Wellens gekomen zijn, die allen een aandeel in de voorschreven tienden hadden. Deze mannen hebben hem toen gezegd dat hij het koren van de 'erfven ontrent den eerdenwegh' gelegen, een deel zijnde van de hogh bosch thiende, zou invaren in zijn schuur en zou uitdorsen voor 'caef' en stooi. Hij ging daar toen mee akkoord. Opgemaakt in het huis van Henricus Jans in Genebosch in diens presentie en die van Jacobus Van Egen, getuigen.'
. De akte vermeld ook Catharina Elisabetha Knapen.9 
Gebeurtenis In 1790 leggen Christianus Fredrix en Jan Maris, samen met Catharina Elisabetha Knapen te Lummen [België] een rekening voor als mombers van de kinderen van Henricus Fredrix en Catharina Knapen. Inkomsten 1785 t/m 1789. Uitgaven 1785 t/m 1789. Totaal 25 bladzijden, niet samen te vatten. Interessant voor prijzen en voorwerpen, arbeidsloon, schoolgeld, zerk, dokter, stof, schoenen… Totaal uitgaven: 3262 ½ gulden 1 oord. Totaal ontvangst: 3198 gulden 8 stuivers. Tekort: 64 gulden 2 stuivers 1 oord.10 

Familie

Henricus Fredrix ° 15 mei 1746, + 28 feb 1785
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1748, doopsels, p.140.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.164.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1767-1772, p.229.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt.
 5. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1783, akte 11 (akte 9).
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.229.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94, 1781-1786, p.479.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94, p.479.
 9. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, film 1462269, notaris C. Hoelen, 1787-1797, akte 39.
 10. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, register nr. 65, 1788 - 1795, p.20.

Christiaan Knapen

IDnr.10043, ° 2 maart 1863, + na 20 april 1901
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteChristiaan Knapen werd geboren op 2 maart 1863 te Zepperen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Ludovica Vananroye, dochter van Hubertus Vananroye en Maria Elisabeth Frederix, op 20 april 1901 te Zepperen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 20 april 1901 te Zepperen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zepperen.

Joanna Knapen

IDnr.5899, ° voor 1750, + na 4 april 1771
DoopselJoanna Knapen werd gedoopt voor 1750 te Alken? [België].1 
DoopselZij waren meter bij het doopsel van Petrus Joannes Fredrix op 4 april 1771 Alken, [België].1
OverlijdenZij overleed na 4 april 1771 te Alken? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S96] Parochieregisters Alken, Rijksarchief Hasselt, boek 13, 1771, doopsels, p.578.