Margaretha Opheij

IDnr.432, ° 14 augustus 1705
VaderJan Opheij ° 4 september 1665, + voor 19 juli 1736
MoederHelena Vervoort ° 31 maart 1673, + voor 19 juli 1736
DoopselMargaretha Opheij werd gedoopt op 14 augustus 1705 te Beringen [België] met als peter Petrus Van Ubbel en als meter Maria Opheijde.1 

bronvermelding(en)

  1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1705, doopsels, p.168.

Maria Opheij

IDnr.3683, ° voor 1650, + na 5 oktober 1672
DoopselMaria Opheij werd gedoopt voor 1650.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Elisabetha Opheij op 5 oktober 1672 te Beringen [België].1
OverlijdenZij overleed na 5 oktober 1672.1 

bronvermelding(en)

  1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1672, doopsels, p.35.

Willem Opheij

IDnr.4970, ° voor 1670, + na 27 januari 1701
DoopselWillem Opheij werd gedoopt voor 1670 te Beringen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Geertruijt Vandeneijnde voor 27 januari 1701 te Beringen? [België].1 
EigendomWillem Opheij en Geertruijt Vandeneijnde verkopen een goed aan Ambrosius Opheij volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 januari 1701. Deze verwijst ook naar Cornelius Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Willem Opheij, geassisteerd met zijn huisvrouw Geertruijt Vandeneijnde, die laudeert, verkoopt 2 percelen broek in Meldelaer achter de schans gelegen. Het ene perceel is 'ceijnsroerich' onder de graaf Vander Merck en het ander sonder ceijns. Het eerste paalt Adam Koenens erfgenamen O., de beek N., Dimpna Cuijpers W; de schans Z. Het tweede paalt de schans Z., Dimpna Cuijpers W., het voorschreven broek N., Barthel Teunis O. Verder nog 2 stukken land genaamd 'die Beuskens', ook in Meldelaer gelegen, palend Cornelis Pops W., Augustijn Dirix O., het boske van N. N. noorden. Verkocht aan Cornelis Fredrix voor 150 gulden BBL eens boven de uitgaande lasten. Deze lasten zijn: 450 gulden BBL kapitaal aan diverse personen. Op 25.02.1701 bekent Cornelis Fredrix de naderschap aan Ambrosius Opheij en verklaart zijn geld terug gekregen te hebben.1' 
OverlijdenHij overleed na 27 januari 1701 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.292v.

Andries Opheijde

IDnr.7451, ° voor 1605, + na 14 februari 1643
DoopselAndries Opheijde werd gedoopt voor 1605 te Paal? [België].1 
AflossingAndries Opheijde ontving van Peter Fredricx de terugbetaling van een lening van 150 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 14 februari 1643. De akte luidt als volgt: 'Anno 1643 op 16 april heeft Andries Op Heijde 'gequijteert' de panden van Peter Fredricx, namelijk het Vaesblock, van een rente van 150 gulden kapitaal aan 7 gulden 10 stuivers jaarlijks. Hij verklaart het kapitaal en de verlopen rente ontvangen te hebben.1'
OverlijdenHij overleed na 14 februari 1643 te Paal? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.27.

Maria Opheijde

IDnr.1006, ° voor 1675, + na 14 augustus 1705
DoopselMaria Opheijde werd gedoopt voor 1675. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Elisabetha Opheijde op 27 maart 1698 te Beringen [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Margaretha Opheij op 14 augustus 1705 te Beringen [België].2 
OverlijdenZij overleed na 14 augustus 1705.3 

bronvermelding(en)

  1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, p.89.
  2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1705, doopsels, p.168.
  3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, p.168.

Maria Elisabetha Opheijde

IDnr.314, ° 27 maart 1698, + 7 april 1749
VaderJan Opheij ° 4 september 1665, + voor 19 juli 1736
MoederHelena Vervoort ° 31 maart 1673, + voor 19 juli 1736
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Elisabetha Opheijde werd gedoopt op 27 maart 1698 te Beringen [België] met als peter Paulus Van Hauterden en als meter Maria Opheijde.1 
HuwelijkZij huwde met Michael Fredrix, zoon van Christianus Fredrix en Elisabetha Bosmans, circa 1725 te Beringen? [België]. 
OverlijdenZij overleed op 7 april 1749 in Genenbos te Lummen [België] in de ouderdom van 51 jaar.2 

Familie

Michael Fredrix ° 17 jun 1695, + 7 aug 1766
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, p.89.
  2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.84.

Maria Opheije

IDnr.8352, ° voor 1715, + voor 9 juli 1744
VaderAmbrosius Opheij1 ° 28 januari 1676, + voor 9 juli 1744
MoederGeertruijt Ludts1 ° circa 1675, + voor 9 juli 1744
DoopselMaria Opheije werd gedoopt voor 1715 te Beringen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Henrick Van Uijtrecht in 1744 te Beringen? [België].1 
OverlijdenZij overleed voor 9 juli 1744 te Beringen? [België].1 
ReliefZij werd vermeld bij het relief van Ambrosius Opheij en Geertruijt Ludts op 9 juli 1744 te Lummen [België]; Relief van goederen in Meldelaer na dood van Ambroos Ophije en Geertruijt Ludts, ouders, door Jan Ophije, Peeter Fredrix nomine uxoris Elisabeth Ophije, Jan Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Susanna Ophije in de naam van hun kinderen, Henrick Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Marie Ophije voor zijn kinderen met haar. Nalatenschap: een perceel broek gelegen in Meldelaer, de beek N., sr. Paulus Van Goedenhuijsen W., de schansdeijck Z., Lambert Morren weduwe met Lambreght Willems O; een perceel bos palend Goedenhuijsen “uijt de Ploegh” N., Agnes Wintmolders Z., Andries Smets den jongen erfgenamen Z., Jacob Van Olmen W; een rente van 10 gulden jaarlijks aan panden gelegen in Groelaeren van Peeter Busch erfgenamen, nu Jan Mantels getrouwd met de dochter van Peeter Busch, met 200 gulden kapitaal; een rente van 300 gulden kapitaal, 15 gulden jaarlijks, aan panden van Mattijs Marien in Meldelaer.
3 - 15 -; 1 - 10 -; 0 - 2 ¾ ; samen 5 - 7 ¾.1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis.