Henrick Peeters

IDnr.14397, ° voor 1630, + na 6 februari 1659
DoopselHenrick Peeters werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].1 
ErfenisArnoldus Fredrix en Henrick Peeters waren op 6 februari 1659 te Lummen [België] erfgenamen van Geertruijt Peeters. De akte verwijst ook naar Maria Fredrix als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Jan Lemmens, Adriaen Jans en Arnoldus Marien. De akte luidt als volgt: 'Scheiding en deling tussen Henrick Peeters en Aerdt Frerix in de naam van zijn zuster Marie Frerix, van wie hij volmacht kreeg voor notaris Peeter Maes binnen Diest, aangaande goederen hen respectievelijk aangekomen na de dood van Geertruijt Peeters, waar Claes Tijs onlangs als tochter is uitgestorven.
Kavel 1: a) die hoffstadt in Gestel gelegen, grenzend de erfgenamen Lambrecht Srijcken, O Henrick Peeters voorschreven, N de straat; b) de helft van de hof daar, groot in het geheel 6 halsters, grenzend Henrick Peeters voorschreven O en N; c) de helft van "de Kempeners Schomme", groot 4 halsters saeijens; d) de helft van een beemd genaamd "den Peerdtsbeempt". Van de twee laatste percelen heeft Aerdt q.q. de keuze om de helft te kiezen. e) het zesde deel van een euwsel genaamd "het Puttens Eeuwsel". Deze kavel viel aan Henrick Peeters.
Kavel 2: a) de wederhelft van de hof uit voorgaande kavel, palend N en Z Henrick Peeters voorschreven, O Valentijn Dierix; b) de wederhelft van "den Peerdts Beempt", vernoemd in voorgaande kavel, westwaarts; c) de wederhelft van "de Kempeners Schomme" oostwaarts. De 2 laatste volgens de keuze van Aerdt Frerix. d) een perceel broek genaamd "die Gueren" waarin de voorschreven Henrick Peeters de hofstad heeft in de voorgaande deling gesteld. e) Deze kavel krijgt nog 2 bomen: de ene is afgehouwen en ligt in de voorschreven hof, de andere staat in de voorschreven Peertsbeempt. f) 3 vierdel broek gelegen int gemeijn broek. Kavel toegevallen aan Aerd Frerix q.q.
Ieder perceel zal "sijnen bequaemen wech hebben". De rente van 3 gulden jaarlijks staande aan de Kempeners Schomme, te betalen aan de rentmeester van Pelt, zullen de partijen gelijk dragen. Elk perceel zal zijn grondcijns dragen. De opgaande bomen zullen de partijen gelijk delen. Opgemaakt in Meldert in het huis van Adriaen Jans in aanwezigheid van heer Jan Lemmens, pastoor van Meldert, en Adriaen Jans als getuigen op 1 februari 1659 door Arnoldus Marien, secretaris in Meldert.
Op 6 februari hebben de partijen op elkaars erfdeel "vertegen met recht" en is ieder in zijn gedeelte gegicht met recht.1'
 
OverlijdenHij overleed na 6 februari 1659 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1659, p.134.

Herman Peeters

IDnr.441, ° voor 1705, + voor 25 september 1749
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselHerman Peeters werd gedoopt voor 1705 te Lummen? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Fredrix, dochter van Joannes Fredrix en Catharina Corthauts, op 29 mei 1728 te Lummen [België].1,2 
OverlijdenHij overleed voor 25 september 1749 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt. '[in het relief van 25.09.1749 na de dood van de ouders van zijn vrouw Elisabeth Fredrix wordt hij niet vernoemd]2' 
EigendomDe eigendomstransactie van Gerardus Gijsens en Wilhelmus Houben met Joannes Fredrickx, geacteerd te Lummen [België] op 7 oktober 1749, vermeldt eveneens Herman Peeters; Jan Fredricx 'den jongen' koopt van Geert Gijsens en Willem Houben, zijn schoonbroers, en van de kinderen van zijn zuster Elisabeth Fredrix zaliger, uit haar huwelijk met Herman Peeters, het huis met hof te Schulen, dat uit de erfenis voortkomt na de dood van zijn ouders, voor 230 guldens.3 
AflossingDe leningsovereenkomst van N. Collard met Joannes Fredrickx, Gerardus Gijsens en Wilhelmus Houben, geacteerd te Lummen [België] op 7 november 1749, vermeldt eveneens Herman Peeters; 32 gulden.4 

Familie

Elisabeth Fredrix ° 25 okt 1698, + voor 25 sep 1749
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 556, p.25.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis (bundel 2).
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis (losse stukken).
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1747.

Jan Peeters

IDnr.2847, ° voor 1620, + tussen 1 oktober 1654 en 13 november 1670
DoopselJan Peeters werd gedoopt voor 1620 te Lummen? [België].1 
LeningJoannes Fredrix leende aan Jan Peeters de som van 100 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 oktober 1654. De akte luidt als volgt: 'Jan Peeters alias Ingelens leent van heer Jan Frerix 100 gulden Brabants Luiks à 6%. Pand: een beemd op het Oostereijnde, palende O. de straat; W. het gemeijn broeck; N. die Broeckstege.1' 
NaamvariatieHij werd ook Ingelens genoemd.1 
OverlijdenHij overleed tussen 1 oktober 1654 en 13 november 1670 te Lummen? [België].1,2 
AflossingDe leningsovereenkomst van Joannes Frederici met Matthijs Coninx, geacteerd te Lummen [België] op 13 november 1670, vermeldt eveneens Jan Peeters; 100 gulden.2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.211.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.224.

Jan Mathieu Peeters

IDnr.6989, ° 9 januari 1903, + 20 juni 1969
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJan Mathieu Peeters werd geboren op 9 januari 1903 te Seraing [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Berthilia Frederix, dochter van Ludovicus Frederix en Maria Francisca Thijs, na 1920.2 
OverlijdenHij overleed op 20 juni 1969 te Wijchmaal [België] in de ouderdom van 66 jaar.1
BegrafenisHij werd begraven op 25 juni 1969 te Wijchmaal [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 21.06.1969, p.9.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 31.12.1977, p.6.

Jean-Pierre Peeters

IDnr.11717, ° 23 mei 1940, + 18 oktober 1992
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
BeroepJean-Pierre Peeters was leraar.1 
GeboorteHij werd geboren op 23 mei 1940 te Tienen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Valentine Dethier, dochter van Antonius Joannes Dethier en Maria Irena Fredricx, in december 1964 te Hasselt? [België].1 
OverlijdenHij overleed op 18 oktober 1992 te Hasselt [België] in de ouderdom van 52 jaar.1
BegrafenisHij werd begraven op 22 oktober 1992 te Hasselt [België].1 

Familie

Valentine Dethier ° na 1931
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 21.10.1992, p.6.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 18.07.1966, p.3.

Joannes Peeters

IDnr.3285, ° voor 1635, + na 19 januari 1668
DoopselJoannes Peeters werd gedoopt voor 1635 te Beverlo? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Christina Peters en Henricus Fredrix op 19 januari 1668 te Beverlo [België]; In de huwelijksakte wordt Christina Stijn genoemd.1
OverlijdenHij overleed na 19 januari 1668 te Beverlo? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1668, huwelijken, p.275.

Joannes Peeters

IDnr.3429, ° voor 1685, + na 9 maart 1710
DoopselJoannes Peeters werd gedoopt voor 1685 te Beverlo? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Cristina Hermans op 9 maart 1710 te Beverlo [België].1
OverlijdenHij overleed na 9 maart 1710 te Beverlo? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1710, doopsels, p.147.