Christina Reynders

IDnr.14501, ° voor 1630, + na 18 oktober 1663
DoopselChristina Reynders werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Hendrick Alen voor 18 oktober 1663 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Hendrick Alen met Jan Reynders, geacteerd op 18 oktober 1663, verwijst naar Christina Reynders als betrokken partij; Henrick Alen, als man en momber van Christina Reynders, draagt op tot behoef van Jan Reynders, zijn zwager, het deel dat Christina bij deling werd toegewezen in een hof gelegen in Molem, grenzend Jan Reynders’ voorschreven wederhelft in de hof 1), Cattlijn Mommen Z, Vincent Reynders N. Ruilt het voor een hof die Jan Reijnders onder Reckhoven heeft en die hij daar tot behoef van zijn zwager opgedragen heeft. Jan Reynders neemt de last op zich van een rente van 5 gulden jaarlijks die de erfgenamen van Christiaen Fredricx op de hof in Molem trekken, die ook aan Christina tot last was gevallen. Henrick Alen, zijn zwager neemt tot last de renten en lasten die Jan Reynders op zijn goed in Reckhoven droeg. Jan Alen (uiteraard Reijnders!) kwam met recht ter gichte.1 
OverlijdenZij overleed na 18 oktober 1663 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1663, p.634.

Elisabeth Reynders

IDnr.5941, ° 14 januari 1885, + 21 november 1945
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteElisabeth Reynders werd geboren op 14 januari 1885 te Riemst [België].1 
HuwelijkZij huwde met Pieter Franciscus Nelissen, zoon van Lambertus Gerardus Nelissen en Maria Catharina Frederix, op 1 mei 1935 te Riemst [België].1 
OverlijdenZij overleed op 21 november 1945 te Riemst [België] in de ouderdom van 60 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Riemst.

Elisabeth Reynders

IDnr.10420, ° voor 1780, + tussen 27 januari 1841 en 8 maart 1855
DoopselElisabeth Reynders werd gedoopt voor 1780 te Heusden? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Mathijs Roelands voor 7 januari 1804 te Heusden? [België].1 
OverlijdenZij overleed tussen 27 januari 1841 en 8 maart 1855 te Heusden? [België].1 

Familie

Mathijs Roelands ° circa 1766, + 18 jan 1814
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1855, overlijdens, p.9, akte 13.

Elisabeth Reynders

IDnr.15705, ° 30 juli 1714, + na 30 oktober 1752
DoopselElisabeth Reynders werd gedoopt op 30 juli 1714 te Houthalen [België].1,2 
HuwelijkZij huwde met Gerardus Achten op 25 oktober 1740 te Houthalen [België].2,3 
OverlijdenZij overleed na 30 oktober 1752 te Houthalen [België].2,4 

Familie

Gerardus Achten ° 21 feb 1718, + na 21 aug 1748
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S24] Parochieregisters Houthalen, Rijksarchief Hasselt, doopsels, index, p.106v.
 2. [S60] Burgerlijke Stand Houthalen, Rijksarchief Hasselt, 1810, overlijdens, p.21v.
 3. [S24] Parochieregisters Houthalen, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, index, p.1v.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Houthalen.

Eugenius Reynders

IDnr.8366, ° 16 november 1876, + 1 februari 1949
BeroepEugenius Reynders was landbouwer. 
GeboorteHij werd geboren op 16 november 1876 te Tessenderlo [België].1 
HuwelijkHij huwde met Isabella Maria Meynckens op 28 april 1906 te Langdorp [België].1 
OverlijdenHij overleed op 1 februari 1949 te Koersel [België] in de ouderdom van 72 jaar.1 

Familie

Isabella Maria Meynckens ° 9 sep 1877, + 30 aug 1952
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S173] Opzoekingen door Alfons Lambrechts.

Franciscus Reynders

IDnr.2957, ° 4 september 1849, + 2 december 1931
VaderArnoldus Reynders1 ° voor 1828, + 10 mei 1868
MoederMaria Helena Vanherle ° 2 januari 1807, + 29 augustus 1874
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat] (#1)
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat] (#2)
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat] (#1)
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat] (#2)
GeboorteFranciscus Reynders werd geboren op 4 september 1849 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Francuscus wordt geboren om 1 uur 's morgens. Vader Arnoldus (37 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Ferdinand Van Herle (27 jaar, landbouwer) en Pierre Berx (31 jaar, dagloner), allen van Lummen.2'
HuwelijkHij huwde met Paulina Frederix, dochter van Petrus Josephus Frederix en Anna Catharina Rijkx, op 29 oktober 1879 te Zolder [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 2 uur in de namiddag. De ouders van de bruidegom zijn al overleden, alsook de vader van de bruid. Haar moeder is wel aanwezig. De getuigen zijn Ferdinandus Vanhove (60 jaar, winkelier), Petrus Joannes Willems (39 jaar, kuiper), Ludovicus Vanduren (31 jaar, landbouwer) en Petrus Josephus Willems (50 jaar, landbouwer), allen van Zolder.3'
BeroepHij was dagloner te Zolder [België] van 29 oktober 1879 tot 20 januari 1880.3,4 
BeroepHij was landbouwer te Zolder [België] van 20 januari 1880 tot 1889.5,6 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Anna Catharina Rijkx op 10 februari 1898 te Zolder [België]; Anna Catharina overlijdt om 8 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door haar schoonzoon Frans Rijnders (48 jaar) en haar zoon Willem Frederix (48 jaar), beiden landbouwers in Zolder.7
OverlijdenHij overleed op 2 december 1931 te Zolder [België] in de ouderdom van 82 jaar.8

Familie

Paulina Frederix ° 20 dec 1853, + 5 mrt 1929
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1849, geboorten, p.15, akte 57.
 3. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1879, huwelijken, p.14, akte 14.
 4. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358748, 1880, geboortes, akte 6.
 5. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358748, 1880, geboortes, akte 67.
 6. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1889, overlijdens, akte 33.
 7. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1898, overlijdens, p.2v, akte 6.
 8. [S395] Opzoekingen door François Saenen.

Gertrude Reynders

IDnr.262, ° circa 1795, + 25 januari 1852
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteGertrude Reynders werd geboren circa 1795 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Pieter Joseph Vanderheyden, zoon van Pierre Francis Vanderheyden en Anna Elisabetha Vanherle, op 4 juni 1818 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed op 25 januari 1852 te Lummen [België].1 

Familie

Pieter Joseph Vanderheyden ° circa 1794, + 16 sep 1871
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.