Joanna Snijders

IDnr.3551, ° voor 1630, + na 2 januari 1651
DoopselJoanna Snijders werd gedoopt voor 1630. 
HuwelijkZij huwde met Arnoldus Fredrix op 2 januari 1651 te Meldert [België].1
OverlijdenZij overleed na 2 januari 1651 te Meldert? [België]. 

bronvermelding(en)

  1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, 1651, huwelijken, p.54, akte 65.

Joannes Snijders

IDnr.1344, ° voor 1757, + na 26 februari 1778
DoopselJoannes Snijders werd gedoopt voor 1757. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Fredrix en Maria Catharina Lemmens op 26 februari 1778 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 26 februari 1778. 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.209.

Joannes Snijders

IDnr.3904, ° voor 1670, + na 7 augustus 1694
DoopselJoannes Snijders werd gedoopt voor 1670.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Adrianus Steenbergs en Anna Fredrickx op 7 augustus 1694 te Tessenderlo [België]; Ze trouwen met het rode zegel.1
OverlijdenHij overleed na 7 augustus 1694.1 

bronvermelding(en)

  1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1694, huwelijken, p.17v.

Maria Snijders

IDnr.9527, ° voor 1730, + na 18 oktober 1754
DoopselMaria Snijders werd gedoopt voor 1730 te Elen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Michael Peters op 18 oktober 1754 te Elen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 18 oktober 1754 te Elen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Elen.

Augustinus Snijers

IDnr.825, ° 25 november 1835, + 2 augustus 1897
VaderBernardus Snijers1 ° voor 1815, + 10 maart 1873
MoederCarolina Postelmans1 ° voor 1815, + 30 november 1889
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteAugustinus Snijers werd geboren op 25 november 1835 te Lummen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Henrica Reijnders voor 22 januari 1881.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Henrica Fredrix, dochter van Casimirus Fredrix en Maria Theresia Bodaer, op 23 augustus 1893 te Heusden [België] met als getuigen Alphonsius Swerts. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur 's voormiddags. De ouders van de bruid en bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Franciscus Snijers (21 jaar, dienstknecht, zoon van de bruidegom, van Lummen), Alfons Swerts (23 jaar, landbouwer en zoon van de bruid), Jan Michiel Convents (68 jaar, veldwachter) en Remigius Put (27 jaar, landbouwer). De laatste drie zijn van Heusden. Er wordt specifiek vermeld dat de juiste schrijfwijze van de naam Fredrix is en niet Frederix en Snijers en niet Sneijers.1'
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] tussen 23 augustus 1893 en 2 augustus 1897.1,2 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Alphonsius Stokmans en Maria Rosalia Swerts op 15 september 1894 te Heusden [België]; Het huwelijk heeft plaats om 10 uur in de voormiddag. De ouders van de bruidegom en de moeder van de bruid zijn aanwezig en stemmen toe. De vader van de bruid is al overleden. De getuigen zijn haar stiefvader Augustinus Snijers (58 jaar, landbouwer, van Heusden), Jozef Stokmans (36 jaar, landbouwer) en Auguste Stokmans (32 jaar, landbouwer), beiden broers van de bruidegom, van Lummen en Jan Michiel Convents (69 jaar, veldwachter, van Heusden).3
OverlijdenHij overleed op 2 augustus 1897 in Ubbersel te Heusden [België] in de ouderdom van 61 jaar. De tekst vermeldt: 'Augustinus overlijdt om 4 uur 's namiddags. De aangifte gebeurt door Felix Oyen (63 jaar, herbergier en schoonbroer van de overledene) en Jan Michiel Convents (72 jaar, veldwachter), beiden van Heusden.2'

bronvermelding(en)

  1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1893, huwelijken, p.5, akte 5.
  2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1897, overlijdens, p.6v, akte 23.
  3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1894, huwelijken, p.7, akte 7.

Bernardus Snijers

IDnr.826, ° voor 1815, + 10 maart 1873
GeboorteBernardus Snijers werd geboren voor 1815. 
HuwelijkHij huwde met Carolina Postelmans voor 25 november 1835. 
OverlijdenHij overleed op 10 maart 1873 te Lummen [België].1 

Familie

Carolina Postelmans ° voor 1815, + 30 nov 1889
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1893, huwelijken, p.5, akte 5.

Dimpna Snijers

IDnr.5057, ° voor 1690, + voor 24 maart 1773
DoopselDimpna Snijers werd gedoopt voor 1690 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Andries Smets voor 1715 te Lummen? [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Joannes Thomas Frederici met Bernardus Smeets, geacteerd te Hasselt? [België] op 24 maart 1772, vermeldt eveneens Dimpna Snijers; F400 gulden.1 
OverlijdenZij overleed voor 24 maart 1773 te Lummen? [België].1 

Familie

Andries Smets ° voor 1690, + voor 24 mrt 1773
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.296v.