Maria Anna Stienen

IDnr.14201, ° 11 juli 1913, + 21 september 1966
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamAnna. 
GeboorteMaria Anna Stienen werd geboren op 11 juli 1913 te Eksel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Frans Saenen, zoon van Petrus Joannes Saenen en Maria Amelia Reynders, na 1935 te Eksel? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 21 september 1966 te Eksel [België] in de ouderdom van 53 jaar.1

bronvermelding(en)

 1. [S395] Opzoekingen door François Saenen.

Justin Stiers

IDnr.13147, ° 18 september 1912, + 18 februari 1991
GeboorteJustin Stiers werd geboren op 18 september 1912 te Sint-Truiden? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Juliette Frederix na 1930.1 
OverlijdenHij overleed op 18 februari 1991 in Waterschei te Genk [België] in de ouderdom van 78 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in de andré Dumontkliniek.1'
BegrafenisHij werd begraven op 22 februari 1991 in Waterschei te Genk [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 21.02.1991, p.6.

Maria Josepha Stiers

IDnr.5673, ° circa 1746, + 15 april 1804
DoopselMaria Josepha Stiers werd gedoopt circa 1746 te Binderveld? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Oyen, zoon van Gilis Oyen en Catharina Frederikx, op 28 april 1772 te Binderveld [België].2 
OverlijdenZij overleed op 15 april 1804 te Binderveld [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Binderveld.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Binderveld.

Joannes Stijls

IDnr.14577, ° voor 1650, + na 4 juni 1693
DoopselJoannes Stijls werd gedoopt voor 1650 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Clockluijers op 3 september 1673 te Lummen [België]. De akte vermeldt: '[nvdr. Bij de sponsalia (verloving of ondertrouw) is zijn voornaam correct als Joannes vermeld. In de huwelijksakte wordt verkeerdelijk Arnoldus neergeschreven].1'
LeningJoannes Fredrix leende aan Joannes Stijls de som van 250 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 4 juni 1693. De akte luidt als volgt: 'Jan Stijls en zijn vrouw Elisabeth Clockluyers lenen 250 gulden BBL kapitaal aan een rente van 15 gulden/jaar van Jan Fredrix. Ze zetten als pand en onderpand 1) ½ van een stuk broek gelegen in Gestel "op die drij Vonderen" waarvan het andere stuk aan Aerdt Fredrix hoort. Het geheel paalt Aerdt Bus O., Jan Theunis van Pael W., Aerdt Swalen Z., de beek N; 2) 4 halster land gelegen in Geneijken aan de "Doijenman", grenzend de erfgenamen Jan Boelaerts O., de straat W., de Veltsteeg N, de H. Geest van Lummen Z.2' 
OverlijdenHij overleed na 4 juni 1693 te Lummen? [België].1 
EigendomJoannes Stijls en Elisabeth Clockluijers verkopen een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 september 1693. De akte luidt als volgt: 'Jan Stijls, met assistentie van zijn vrouw Elisabet Clockluijers, verkoopt aan Jan Fredrix een perceel broek in Gestel "die Drij Vonderen", palend de beek N., Aerdt Swalen Z., Aerdt Bus O., Jan Teunis van de Buitinge W. Voor 15 pattacons of 60 gulden BBL eens. Lasten: 250 gulden kapitaal aan de koper.3' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1673, huwelijken, p.60.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1693, p.62v.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1693, p.69v.

Anna Catharina Stijnen

IDnr.12160, ° voor 1855, + na 31 oktober 1874
GeboorteAnna Catharina Stijnen werd geboren voor 1855 te Elsloo? [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Nicolaas Schepers voor 31 oktober 1874 te Elsloo? [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed na 31 oktober 1874 te Elsloo? [Nederland].1 

Familie

Nicolaas Schepers ° voor 1855, + na 31 okt 1874
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1874, geboorten, akte 43.

Francine Stijnen

IDnr.13040, ° voor 1940
GeboorteFrancine Stijnen werd geboren voor 1940 te Sint-Truiden? [België].1 
BeroepZij was fabriekwerkster in januari 1960.1 
HuwelijkZij huwde met François Frederix, zoon van N. Frederix en N. Mathijs, in januari 1960 te Sint-Truiden [België].1 

Familie

François Frederix ° 14 jul 1933, + 27 okt 1997
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 06.02.1960, p.6.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 29.10.1997, p.3.

Aldegondis Stockmans

IDnr.3106, ° 18 september 1741, + voor 28 mei 1827
GeboorteAldegondis Stockmans werd geboren op 18 september 1741 te Hasselt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Gerardus Henkens op 9 november 1762 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed voor 28 mei 1827 te Paal [België].2 

Familie

Gerardus Henkens ° 14 mrt 1728, + 20 nov 1801
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S279] Opzoekingen door Willy Henkens.
 2. [S50] Burgerlijke Stand Paal, Rijksarchief Hasselt, 1827, huwelijken, p.14.