Joanna Maria Theunis

IDnr.11626, ° 13 november 1888, + na 16 december 1913
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteJoanna Maria Theunis werd geboren op 13 november 1888 te Hasselt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Emmanuel Lodewijk Hubertus Nijs, zoon van Ludovicus Hubertus Nijs en Maria Theresia Booten, op 29 februari 1908 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed na 16 december 1913 te Hasselt? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1888, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1908, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1913, geboorten.

Joannes Theunis

IDnr.987, ° voor 1715, + na 22 juni 1742
DoopselJoannes Theunis werd gedoopt voor 1715. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Barbara Marien op 1 juni 1736 te Lummen [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Gijsens op 22 juni 1742 te Paal [België].2
OverlijdenHij overleed na 22 juni 1742.3 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.74.
 2. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1742, doopsels, p.128, akte 14.
 3. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, p.128, akte 14.

Ludovicus Theunis

IDnr.11961, + 13 maart 1881
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
HuwelijkLudovicus Theunis huwde met Maria Helena Vanherle, dochter van Petrus Andreas Vanherle en Maria Cuppens, na 10 mei 1868 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed op 13 maart 1881 te Lummen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Maria Theunis

IDnr.996, ° voor 1725, + na 21 juli 1746
DoopselMaria Theunis werd gedoopt voor 1725 te Lummen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Christina Marien op 21 juli 1746 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 21 juli 1746 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.129.

Maria Theunis

IDnr.14524, ° 27 april 1676
VaderAdrianus Theunis1 ° voor 1650, + 25 augustus 1679
MoederMargareta Bervoets1 ° voor 1650, + 8 juni 1685
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMaria Theunis werd gedoopt op 27 april 1676 te Beringen [België].1

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1676, doopsels, p.43V.

Maria Theunis

IDnr.14539, ° voor 1640, + na 30 juli 1703
NaamvariatieMaria Theunis werd ook Maria Antonis genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt voor 1640 te Lummen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Gaspar Frederici op 29 januari 1664 te Hasselt [België]; Gasparus van Millen is peter in naam van Michaelis Van hilst. De meter is Catharina Houben in naam Matia Antonis.1
BeroepZij was begijn te Diest [België] op 29 januari 1664.1 
EigendomMaria Theunis verkocht een goed aan Guilielmus Bervoets volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 mei 1685. Deze verwijst ook naar Jan Knaepen als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Jan Pelsers, Joannis Fredrix, Jan S'Hertoghen en Jan Jans. De akte luidt als volgt: 'Willem Bervoets legt een notariële akte voor van 22.03.1685, geschreven en ondertekend door Joannes Pelsers, en verzoekt realisatie en approbatie. De opdraagster jof. Maria Theunis verklaart de som van 1500 gulden ontvangen te hebben in specie van cruijs pattacons en ducatons. In deze som zijn 500 gulden inbegrepen die de koper tevoren aan de verkoopster op obligatie gedaan heeft, volgens akte voor notaris Pelsers, die mits deze "diens volgens compt te cesseren". In de marge: "solvit Bervoets voor pontpenningen 53 gulden".
22.03.1685, akte door notaris Pelsers. Jof. Maria Theunis, moeder van het convent der Engelen op het begijnhof van Diest, draagt een huis met appenditien, warmoeshoff en land eraan gelegen, in Genijcken onder Lummen op, palend de straat Z., Willem Theunis O., de erfgenamen van Henrick Bervoets en Aerd Pair W., Aert Swaelen en de erfgenamen Leonard Reijnders N. Belast met 15 gulden/jaar aan Jan Fredrix, kapitaal hiervan 300 gulden BBL, en met 12 gulden jaarlijks aan de erfgenamen of representanten van Jan S'Hertoghen, 200 gulden BBL kapitaal, en met 10 gulden/jaar aan de erfgenamen van Jan Jans, 200 gulden BBL kapitaal, boven de grondcijns en gemene dorpslasten. Ze verkoopt aan Willem Bervoets, woonachtig in Gestel, voor 1900 gulden BBL eens boven de lasten. Hiervan moet 1500 gulden BBL eens betaald worden op datum van gichten op donderdag eerstkomend en de overschot binnen een jaar na datum van de gicht. Daarenboven moet 25 gulden lijcoop betaald worden. Vermits het verhuurd is kan het land op oogst 1687 aanslagen worden en het huis half maart. De partijen zullen gelijk de graanpacht trekken van dit jaar van de gehele "wenninghe" van de verkoopster, die door Jan Knaepen in huur wordt gehouden. Voor de resterende 2 jaren zal de koper elk jaar 30 halster koren trekken, de meerrest is voor de verkoopster. De walmen die de huurder uit hoofde van zijn contract moet leggen op het huis, moet hij evenzeer nog plaatsen. Opgemaakt in het huis van Peeter Pelsers in Geneijcken, in aanwezigheid van de getuigen Jan Knaepen, wonend in Geneijcken, en Jan Frederix wonend in Laeren. Attestor notaris Joannes Pelsers. 29.04.1688 verklaart de verkoopster dat ze tenvolle van deze verkoop voldaan werd.2'
 
BeroepZij was moeder van het convent der Engelen op het begijnhof te Diest [België] op 10 mei 1685.2 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Martinus Frederici op 30 juli 1703 te Hasselt [België]; Arnoldus Frederici vervangt Leonardus Jacobs als peter en Anna Margareta Jacobs vervangt Maria Theunis, grootmeesteres van het begijnhof van Diest, als meter.3
OverlijdenZij overleed na 30 juli 1703 te Diest? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1664, doopsels, p.35.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 87, 1685, p.205.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1703, doopsels, p.60.

Maria Theunis

IDnr.15231, ° voor 1750, + na 31 maart 1772
DoopselMaria Theunis werd gedoopt voor 1750 te Diepenbeek? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Frederix op 31 maart 1772 te Diepenbeek [België].1
OverlijdenZij overleed na 31 maart 1772 te Diepenbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1772, doopsels, p.88.