Maria Van Heerle

IDnr.2615, ° voor 1527, + na 25 februari 1557
DoopselMaria Van Heerle werd gedoopt voor 1527.1 
BeroepZij was begijn te Diest [België] op 25 februari 1557. 
LeningMaria Van Heerle leende aan Arnout Fredrix de som van 45 Rynsgulden aan 1 mud rogge intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 februari 1557. De akte luidt als volgt: 'Aert Ffredrix alias Bosmans leent via de Loonse meier van Marie Vanheerle bagyn te Diest, 45 Rynsgulden à 1 mud rogge 'sjaars. Pand: tZeekers bloeck, palende Servaes Clercks, Huybrecht Buysen, Lyn Bosmans en Servaes Clercks. Als hij de jaarlijkse pacht levert te Diest zal hij de kost krijgen.' 
OverlijdenZij overleed na 25 februari 1557.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.181v.

Catharina Van Heers

IDnr.1777, ° voor 1650, + na 24 mei 1672
DoopselCatharina Van Heers werd gedoopt voor 1650.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Wilhelmus Theijs op 24 mei 1672 te Lummen [België].1 
BeroepZij was kloosterzuster op 24 mei 1672.1 
OverlijdenZij overleed na 24 mei 1672.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.186.

Joannes Van Heers

IDnr.1776, ° voor 1650, + na 24 mei 1672
DoopselJoannes Van Heers werd gedoopt voor 1650.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Wilhelmus Theijs op 24 mei 1672 te Lummen [België].1 
BeroepHij was pastoor te Lummen [België] op 24 mei 1672.1 
OverlijdenHij overleed na 24 mei 1672.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.186.

Maria Van Hees1

IDnr.11474, ° 23 augustus 1928
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Van Hees werd geboren op 23 augustus 1928 te Deurne [België].1 
HuwelijkZij huwde met Roger Fredrix, zoon van Gaston Felix Fredrix en Maria Van Brecht, op 20 juli 1954 te Borgerhout [België].1 

Familie

Roger Fredrix ° 21 jan 1926, + 23 sep 2002
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.

Matheus Van Hees

IDnr.13957, ° voor 1605, + na 13 maart 1627
DoopselMatheus Van Hees werd gedoopt voor 1605 te Sint-Truiden? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Adam Fredricx op 13 maart 1627 te Sint-Truiden [België].1
OverlijdenHij overleed na 13 maart 1627 te Sint-Truiden? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S289] Parochieregisters Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, parochie Onze-Lieve-Vrouw, doopsels D, 1622-1636, 1627, p.186.

Stas Van Hees

IDnr.2722, ° voor 1555, + na 27 januari 1594
DoopselStas Van Hees werd gedoopt voor 1555.1 
EigendomAerdt Fredrix en Stas Van Hees verkopen een goed aan Aerdt Vanden Eerdwech volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 juli 1589. Deze verwijst ook naar Peeter Neven en Valentijn Schepers als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Fredrix verkoopt in naam van Stas Van Hees alias Himslaecken aan Aerdt Vanden Eerdwech, een stuk erf geheten de Kerckeschomme. Palende O. mr. Johan Neffven en met 2 zijden de erfgenamen Mathys Keetsers. Verkocht voor een rente van 6 gulden Babants 'sjaars die Peeter Neffven erfgenamen op voornoemde Stas Van Hees panden hebben. Actum: present, Jan Dullaerts en Valentijn Schepers. Op 14 september heeft Stas Van Himslaeken dit erf opgedragen aan Aerdt Vanden Eerdtwech.1' 
NaamvariatieHij werd ook Van Himslaecken genoemd.1 
EigendomStas Van Hees verkocht een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 21 oktober 1593. Ze vermeldt verder ook Jan Neven. De akte luidt als volgt: 'Stas Van Hees verkoopt voor de Loonse meier aan Aerdt Fredricx: 1. huis en hof palende O. die steghe; W. Aerdt Clockluijders en met 2 zijden de straat. 2. 3 zillen broeckx. Van hees had die gicht verkregen van mr. Johan Neffven. Voor de prijs volgens overeenkomst. Goedtspennink: 2 ½ stuiver. Lijcoop: 2 gulden Brabants.2' 
EigendomStas Van Hees verkocht een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 22 oktober 1593. Deze verwijst ook naar Renier Fabius, Henrick Van Hinsberghe, Joannes Dries, Aerdt Clockluijers en Valentijn Schepers als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Stas Van hees laat publiek verkopen: 1. Een hoffstadt, palende O. Aerdt Clockluijders; Z. de straat; W. de erfgenamen Fransch Schepers; N. de erfgenamen Jan Van Muwen. 2. Lande den Saevelhoff, palende W. Aerdt Vreven; O. Jan Lijnen cum suis en ter derder zijde de straat. 3. Een bloeck genaamd den Crieckel, palende O. Peeter Clockluijders; Z. de erfgenamen Thomas Maes; N. Frans Neffven. 4. Een bloeckxken op het Liemelaer, palende W. de erfgenamen Thomas Maes, met 2 zijden Jan Kennepmeckers. 5. Een heijhoef in de Thienwinckel heijde, palende O. die ghemeijn heijde en ter andere zijden de erfgenamen van Jan Van muwen.
Aerdt Fredricx ontvangt de palmslag voor 300 gulden Brabants. Lasten die mogen korten aan de kooppenningen: 5 ½ gulden 'sjaars en nog 1 gulden 'sjaars. Ieder hoge bedraagt 2 ½ gulden; één ten profijte van de hoger; één ten profijte van de verkoper; 10 stuivers voor de vrouw van de verkoper voor haren wijn of kermis. Goedtspennink: 10 stuivers per 100 gulden. Schrijfgeld voor de klerk voor het schrijven van de condities: 10 stuivers per perceel. De verkoper is niet verplicht hofrechten te betalen, zoals van publicaties in de kerk of enige wijn van het branden der kaars. Nog voorwaarde: wie de eerste hoger na de palmslag zal afgehoogd hebben, zal op de (helle=) staande voet zoveel moeten betalen als deze ingewonnen hooffstadt zal kosten aan de rentmeester; dit purgement kort aan de hoofdsom. Gedaan ten huize van Aerdt Clockluijders. Getuigen: Renier Fabius, pastoor alhier; Henrick Van Hinsberghe, Jan Dries en ick Aerdt Clockluijders. Aerdt Fredricx addeert 25 hogen. Dezelfde nog 1 hoge. Dezelfde nog 10 gulden. Valentijn Schepers zet nog 10 hogen. Dezelfde nog 1 hoge. Valentijn Schepers nog 10 hogen. Goedtspennink: 30 stuivers Brabants. Aerdt Fredricx addeert nog 2 hogen. De koop verblijft hem na uitgang der kaars.3'
 
EigendomStas Van Hees verkocht een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 januari 1594. De akte luidt als volgt: 'Stas Van Hees draagt, na publieke toewijzing, op aan Aerdt Fredricx: 1. een stuk land, de Savelhoff op. Palende de straat; de erfgenamen Machiel Tzijenen; Aerdt Vreven. 2. Een hoffstadt, palende Jan De Bous, Peeter Neffven en de erfgenamen Frans Schepers.4' 
OverlijdenHij overleed na 27 januari 1594.4 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.387v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.4.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.6.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.6v.

Vincentius Van Hees

IDnr.2668, ° voor 1535, + na 26 maart 1594
DoopselVincentius Van Hees werd gedoopt voor 1535 te Lummen? [België].1 
LeningPeeter Fredrix leende aan Vincentius Van Hees de som van 7 Rinsgulden volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 22 maart 1571. Deze verwijst ook naar Frans Gielis en Daniel Gielis als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Ffrans Gielis met zijn wettige zoon Daniel verkoopt via des Loonse hand aan Peeter Frericx oft Bossmans een hypotheek van 7 Rinsgulden 'sjaars op panden van Vincentius Van Hees.1' 
LeningDe leningsovereenkomst van Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 15 oktober 1586, vermeldt eveneens Vincentius Van Hees.2 
EigendomDe eigendomstransactie van Servaes Lambrechts met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 26 maart 1594, vermeldt eveneens Vincentius Van Hees; Servaes Lambrechts verkoopt aan Aerdt Fredricx een hofstadt met de Saevelhoff of Thienemans hoff, door verkoper ingewonnen van de erfgenamen van wijlen Vincent Van hees, wegens wanbetaling van 5 ½ gulden. Zie folio 4. De hoffstadt grenst O. Jan der Boos; W. de erfgenamen Frans Schepers; Z. de straat. De Saevelhoff grenst W. Aerdt Vreven; O. Jan Lijnen cum suis; N. de straat. Er waren nog meer goederen onder de buitenbank.3 
OverlijdenHij overleed na 26 maart 1594 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.294v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.379v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.6v.