Anna Van Mewen

IDnr.2701, ° voor 1560, + na 31 mei 1582
VaderHans Van Mewen1 ° voor 1530, + voor 31 mei 1582
MoederHeylwich Auwercx1 ° voor 1530, + voor 31 mei 1582
DoopselAnna Van Mewen werd gedoopt voor 1560 te Lummen? [België].1 
EigendomAnna Van Mewen verkocht een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1582. Deze verwijst ook naar Aerdt Clockluijers en Jan Moens als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Hans Van Mewen, Heylwich Auwercx, Servaes Lambrechts en Peter Lambrechts. De akte luidt als volgt: 'De achtergelatenen van Hans Van Mewen, nl.: Anna Van mewen, nagelaten dochter van Hans Van Mewen en Heylwich Ouwercx (vrouw van Hans Van Mewen), met mombers Aerdt Clocluyers en Jan Moens, hebben met voorgaande roepen en uitgang der brandende kaars, nae alder gewoente, een brouwketel verkocht aan Aert Ffrericx. Het geld daarvan, 56 gulden, is belegd bij Vaes en Peter Lambrechts à 4 ½ gl. 'sjaars.' 
OverlijdenZij overleed na 31 mei 1582 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.368.

Frederick van Mewen

IDnr.2579, ° voor 1480, + voor 8 februari 1533
DoopselFrederick van Mewen werd gedoopt voor 1480 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Marie N. voor 1505.2 
OverlijdenHij overleed voor 8 februari 1533 te Lummen? [België].2 
EigendomDe eigendomstransactie van Peeter Vanden Loyckensberge met Aert Frericxs, Frelen Frericxs, Peter Frericxs, Jan Frericxs, Aert Stewechs, Lysken Frericxs, Leysken N. en Anne Frericxs, geacteerd te Lummen [België] op 8 februari 1533, vermeldt eveneens Frederick van Mewen; Peter Vanden Loeckensberge verkoopt via de Brabantse meier Ghylis Ghylis, een stuk winnens land, gelegen achter Keppers hoff en genoemd die Kercken scom. Palende W. Peter Naggen en Peter aenden Kerchoff, Z. de straat en O. Henrick Baers. Verkocht aan de kinderen van Ffrederick van Mewen alias Rayts oft Raymekers, met name: Aert, Frelen, Peter, Jan, Aert Stewechs als man-momber van Lysken in naam van zijn kinderen en Laurens als man-momber van Anne. Voorwaarde: deze kinderen moeten voor dit erf jaarlijks en eeuwig aan het Groot gasthuys van Diest, 1 mud rogge betalen en jaarlijks de grondcijns ter grootte van 2 ½ stuiver. Dit voorschreven erve is verkocht met 40 Rijnsgulden eens. Maar die 10 Rijnsgulden heeft Peter voorschreven gegeven aan Marie, de huisvrouw van Frederix van Meuwen voor de beteringe, dat sy dat erve voerscreven gebetert en heeft.
De datum in de akte wordt aangegven als 8 sporkil sprokkelmaand) of 8 februari.2 

Familie

Marie N. ° voor 1480, + na 8 feb 1533
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.97.
 2. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.109.

Hans Van Mewen

IDnr.2702, ° voor 1530, + voor 31 mei 1582
DoopselHans Van Mewen werd gedoopt voor 1530 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Heylwich Auwercx voor 1560 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 31 mei 1582 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Anna Van Mewen met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 31 mei 1582, vermeldt eveneens Hans Van Mewen; De achtergelatenen van Hans Van Mewen, nl.: Anna Van mewen, nagelaten dochter van Hans Van Mewen en Heylwich Ouwercx (vrouw van Hans Van Mewen), met mombers Aerdt Clocluyers en Jan Moens, hebben met voorgaande roepen en uitgang der brandende kaars, nae alder gewoente, een brouwketel verkocht aan Aert Ffrericx. Het geld daarvan, 56 gulden, is belegd bij Vaes en Peter Lambrechts à 4 ½ gl. 'sjaars. 

Familie

Heylwich Auwercx ° voor 1530, + voor 31 mei 1582
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.368.

Gerard Van Mieghem

IDnr.11496, ° 8 juni 1946
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteGerard Van Mieghem werd geboren op 8 juni 1946 te Antwerpen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Christianne Fredrix, dochter van Marcel Jan Maria Fredrix en Virginia Carolina Verboven, op 7 juli 1973 te Mortsel [België].1 

Familie

Christianne Fredrix ° 11 nov 1949
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.

Sven Van Mieghem

IDnr.11497, ° 15 september 1976
VaderGerard Van Mieghem1 ° 8 juni 1946
MoederChristianne Fredrix1 ° 11 november 1949
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteSven Van Mieghem werd geboren op 15 september 1976 te Mortsel [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.

Theodora Adriana Jacquelina Van Mierlo

IDnr.14012, ° 8 maart 1947
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteTheodora Adriana Jacquelina Van Mierlo werd geboren op 8 maart 1947 te Maarheeze [Nederland]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt om 5 uur geboren.1' 
HuwelijkZij huwde met Mathias Marinus Maria van Gogh, zoon van Wilhelmus Johannes van Gogh en Maria Lucia Beckers, op 11 december 1970 te Maarheeze [Nederland].1 

Familie

Mathias Marinus Maria van Gogh ° 22 aug 1943
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S368] Opzoekingen door Tjeu Lamers.

Catharina Van Millen

IDnr.1373, ° 26 december 1626, + 8 juli 1670
VaderN. Van Millen ° voor 1605, + na 26 december 1626
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselCatharina Van Millen werd gedoopt op 26 december 1626 te Hasselt [België] met als peter Henricus Vanderheden en als meter Agnes Tijs.1
DoopselZij was meter bij het doopsel van Mechteldis Mattheij op 3 juli 1653 te Hasselt [België].2 
HuwelijkZij huwde met Petrus Frederici, zoon van Gerardus Frericx en Margaretha Thonis, in 1660 te Hasselt [België].3 
NaamvariatieZij werd ook Millen genoemd. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Antonius Frederici op 9 mei 1661 te Hasselt [België]; Joannes Frederici vervangt Antonius Jacobs als peter.4
OverlijdenZij overleed op 8 juli 1670 te Hasselt [België] in de ouderdom van 43 jaar. De tekst vermeldt: 'Catharina wordt bij haar overlijden 'jonkvrouw' en echtgenote van heer Petrus Fredrici genoemd.5'
ReliefNa het overlijden van Petrus Frederici en Catharina Van Millen releveren Gaspar Frederici op 28 februari 1687 te Hasselt [België] . De akte luidt als volgt: 'Op de laatste februari 1684 verschijnt voor ons schepenen van buiten-Hasselt Gaspar Frederici, die, voor hem en voor zijn consorten, verzocht heeft te releveren na de dood van zijn ouders, de heer advocaat Petrus Frederici en juffrouw Catharina Van Millen, beide zaliger een bampt gelegen op het wijerwater tegen de 'stege' van de wijer gelegen, palend aan Peter Millen Gerssens, de oude demer en de straat. Verzoek dat wij schepenen inwilligen.6'

Familie

Petrus Frederici ° circa 1619, + 20 dec 1684
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 286, 1626, doopsels.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, p.68 (p.101).
 3. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1661, doopsels, p.314 (p.301).
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 318, 1670, overlijdens, p.438.
 6. [S81] Schepenbank Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 1988.
 7. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1662, doopsels, p.3.
 8. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1666, doopsels, p.81, akte 9.
 9. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1668, doopsels, p.125, akte 9.