Jean Matthieu Van Schooren

IDnr.114, ° 1792, + 4 september 1858
VaderJean Van Schooren ° voor 1778, + circa 1818
MoederThérèse Kerremans ° voor 1778
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselJean Matthieu Van Schooren werd gedoopt in 1792 te Lummen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Agnes Frederix, dochter van Henricus Fredrix en Anna Catherina Persoons, op 12 september 1818 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn haar moeder Catherine Persoons (54 jaar, landbouwster), Jan Seelen (46 jaar, landbouwer) en Jan Michael Nijs (37 jaar, dagloner, allen wonende te Heusden.2' 
BeroepHij was kuiper in Eversel te Heusden [België] tussen 6 juni 1819 en 4 mei 1823.3,4 
BeroepHij was bouwman te Heusden [België] tussen 13 januari 1825 en 11 augustus 1828.5,6 
OverlijdenHij overleed op 4 september 1858 te Lummen [België].7 

Familie

Maria Agnes Frederix ° 3 dec 1798, + 18 jan 1840
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1818, huwelijken, p.17.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1818, p.17.
 3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1819, p.15.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1823, akte 21.
 5. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1825, akte 7.
 6. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1828, akte 55.
 7. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1858, overlijdens.

Maria Tresia Van Schooren

IDnr.95, ° 13 januari 1825, + na 29 juni 1864
VaderJean Matthieu Van Schooren ° 1792, + 4 september 1858
MoederMaria Agnes Frederix ° 3 december 1798, + 18 januari 1840
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Tresia Van Schooren werd geboren op 13 januari 1825 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Tresia wordt geboren om 6 uur 's morgens. De getuigen zijn Lemmens (37 jaar) en Jan Lemmens (26 jaar).1' 
HuwelijkZij huwde met Petrus Joannes Gijbels op 29 juni 1864 te Stokrooie [België].2 
OverlijdenZij overleed na 29 juni 1864 te Stokrooie? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1825, akte 7.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stokrooie.

Matthieu Van Schooren

IDnr.2899, ° 6 juni 1819
VaderJean Matthieu Van Schooren ° 1792, + 4 september 1858
MoederMaria Agnes Frederix ° 3 december 1798, + 18 januari 1840
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMatthieu Van Schooren werd geboren op 6 juni 1819 in Eversel te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'De getuigen bij de aangifte van de geboorte zijn Matthieu Persoons en Arnold Vanderheyden.1' 

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1819, p.15.

Christina Van Scillebeek

IDnr.7432, ° voor 1590, + na 20 oktober 1645
GeboorteChristina Van Scillebeek werd geboren voor 1590.1 
AflossingChristina Van Scillebeek ontving van Peter Fredricx de terugbetaling van een lening van 75 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 20 oktober 1645. Deze verwijst ook naar Aert Obben als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Op 20 oktober 1645 kwijt Christina Van Scillebeek 'met overstaan van' haar zoon Aert Obben, zich sterk makende voor hem en voor zijn broers en zusters, Pieter Fredricx alias Meesters, van diens panden van een rente van 3 gulden 15 stuivers op 75 gulden kapitaal. Aert Obben verklaart het kapitaal met de verlopen rente volledig ontvangen te hebben.1'
OverlijdenZij overleed na 20 oktober 1645.1 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1645, boek 40, p.109.

De Cartuysers van Seelhem

IDnr.5016
LeningDe Cartuysers van Seelhem leende aan Joannis Frerix aan 33 gulden bbl intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 april 1646. Ze vermeldt verder ook Andries Vanden Morttel. De akte luidt als volgt: 'Jan Fredrix van Meldelaer alias Huygen draagt op tot behoef van de E.H. Cartuysers van Seelhem tot onderpand voor een rente van 33 gulden Brabants jaarlijks, waarvan heden gichte is gedaan voor de Brabantsche Buyten Justitie, een beempt gelegen in het Larens Broeck, palend die Maelbeeck en die Auwe Beeck. In deze beempt heeft Andries Vanden Morttel de helft en het geheel is 3 dachmaelen groot. Verder nog 2 'velderkens' gelegen in Meldelaer, genaamd 'die Netsen', grenzend de straat in 2 zijden, de erfgenamen van Peeter Smolders ten derde zijde en Jan Prels erfgenamen ten vierde zijde. Solvit Fredrix de hofrechten.1' 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, folio 20r.

Joannes Van Singel

IDnr.3366, ° voor 1695, + 2 maart 1729
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselJoannes Van Singel werd gedoopt voor 1695 te Beverlo? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Elisabeta Frederix, dochter van Petrus Fredricx en Anna Gielen, op 19 april 1720 te Beverlo [België] met als getuigen Petrus Hermans en Nicolaus Fredricx.1
OverlijdenHij overleed op 2 maart 1729 te Beverlo [België].2 

Familie

Elisabeta Frederix ° 7 apr 1702, + na 1 mei 1734
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1720, huwelijken, p.518.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1729, begravingen, p.377.
 3. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1722, doopsels, p.197.
 4. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1623, doopsels, p.201.
 5. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1625, doopsels, p.212.

Margareta Van Singel

IDnr.3381, ° 30 oktober 1725
VaderJoannes Van Singel1 ° voor 1695, + 2 maart 1729
MoederElisabeta Frederix1 ° 7 april 1702, + na 1 mei 1734
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselMargareta Van Singel werd gedoopt op 30 oktober 1725 te Beverlo [België] met als peter Joannes Hermans en als meter Margareta Kelghtermans.1

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1625, doopsels, p.212.