Theophilus Vandenwijngaert

IDnr.11448, ° 11 november 1879
VaderFranciscus Vandenwijngaert1 ° 7 april 1841, + 21 mei 1896
MoederAnna Maria Frederickx1 ° 24 mei 1842, + na 29 november 1883
Stamkaartenafstammelingen van Jacobus Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Jacobus Frederickx [boxformaat]
GeboorteTheophilus Vandenwijngaert werd geboren op 11 november 1879 in de Betserbaan in Zelk te Halen [België]. In het document wordt vermeld: 'Vader Franciscus doet aangifte met als getuigen Carolus Matheus Loosen en Petrus Franciscus Declerck.1' 

bronvermelding(en)

  1. [S285] GeneaNet pagina's van Halen, Loksbergen en Zelem, http://gw.geneanet.org/b3545halen

Anna Vandeput

IDnr.1234, ° voor 1665, + na 20 december 1688
DoopselAnna Vandeput werd gedoopt voor 1665 te Lummen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Fredrix op 20 december 1688 te Lummen [België].1
OverlijdenZij overleed na 20 december 1688 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1688, doopsels, p.68.

Joannes Walterus Vandeput

IDnr.6432, ° 7 september 1904, + 9 november 1978
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
RoepnaamJan. 
GeboorteJoannes Walterus Vandeput werd geboren op 7 september 1904 te Zonhoven [België].1
HuwelijkHij huwde met Elisa Maria Frederix, dochter van Petrus Joannes Frederix en Maria Rosalia Tossana Morry, op 8 januari 1931 te Hasselt [België].2 
OverlijdenHij overleed op 9 november 1978 te Genk [België] in de ouderdom van 74 jaar.1 
BegrafenisHij werd begraven op 14 november 1978 in Beek te Bree [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 10.11.1978, p.6.
  2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 10.01.1931, p.4.

Laura Vandeput

IDnr.7411, ° 15 oktober 1994
VaderPatrick Vandeput ° 19 maart 1970
MoederSigrid Indeherberge ° 20 april 1969
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLaura Vandeput werd geboren op 15 oktober 1994 te Heusden-Zolder [België]. 

Martinus Vandeput

IDnr.8197, ° voor 1585, + voor 1611
DoopselMartinus Vandeput werd gedoopt voor 1585 te Hasselt? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Anna Van Melbeeck op 12 januari 1607 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 1611 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.

Patrick Vandeput

IDnr.7410, ° 19 maart 1970
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboortePatrick Vandeput werd geboren op 19 maart 1970 te Zonhoven [België]. 
HuwelijkHij huwde met Sigrid Indeherberge, dochter van Roger Indeherberge en Godelieve Maria Antonia Frederix, op 9 augustus 1991 te Zonhoven [België]. 

Familie

Sigrid Indeherberge ° 20 apr 1969
Kind

Maria Vander Coest

IDnr.2769, ° voor 1570, + na 5 juli 1612
DoopselMaria Vander Coest werd gedoopt voor 1570.1 
BeroepZij was moeder-overste van het klooster St. Annadal te Diest [België] op 5 juli 1612.1 
AflossingMaria Vander Coest en Anna Cranen ontvingen van Peeter Neven de terugbetaling van een lening aan 25 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 5 juli 1612. Deze verwijst ook naar Aerdt Fredrix als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Jan Smeets. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Frerix, als gevolmachtigde van zuster Maria Vander Coest, moeder, en zuster Anna Cranen, procuraterse des kloosters St. Annendal te Diest, kwijt pand den Papeter, eertijds van Jan Smeets nu van Peeter Neven, van 25 stuivers jaarlijks.1' 
OverlijdenZij overleed na 5 juli 1612 te Diest? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.131.