Maria Virginia Vanderstraeten

IDnr.5145, ° 21 maart 1844, + na 7 september 1888
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Virginia Vanderstraeten werd geboren op 21 maart 1844 te Stevoort [België].1 
HuwelijkZij huwde met Lambertus Beerden, zoon van Arnoldus Beerden en Maria Elisabeth Fredriex, op 7 september 1888 te Kuringen [België].2 
OverlijdenZij overleed na 7 september 1888 te Kuringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Kuringen.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kuringen.

Danny Vanderstukken

IDnr.11532
Stamkaartenafstammelingen van Jacobus Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Jacobus Frederickx [boxformaat]
HuwelijkDanny Vanderstukken huwde met Ilse Frederickx, dochter van Walter Frederickx en Viviane Vlayen, na 1990.1 

bronvermelding(en)

 1. [S284] GeneaNet pagina's van Katrien Maris, http://gw.geneanet.org/mariskatrien

Alice Joanna Vandervee

IDnr.14197, ° 4 februari 1929, + 12 januari 1973
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteAlice Joanna Vandervee werd geboren op 4 februari 1929 te Overpelt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Leopold Saenen, zoon van Petrus Joannes Saenen en Maria Amelia Reynders, op 28 april 1956 te Overpelt [België].2
OverlijdenZij overleed op 12 januari 1973 te Leuven [België] in de ouderdom van 43 jaar.1

bronvermelding(en)

 1. [S395] Opzoekingen door François Saenen.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 27.04.1956, p.6.

Hendrik Vandervelden

IDnr.12051, ° 1 augustus 1811, + na 17 februari 1848
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
BeroepHendrik Vandervelden was koopman.1 
GeboorteHij werd geboren op 1 augustus 1811 te Heeze [Nederland].2 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Leysen, dochter van Adrianus Leijsen en Anna Helena Thys, op 17 februari 1848 te Bocholt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 17 februari 1848 te Bocholt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Neerharen.
 2. [S301] Burgerlijke Stand Heeze, Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangnr. 8054, inventarisnr. 7, 1811, doopsels, p.89.

Anna Elisabeth Vandervelpen

IDnr.4585, ° voor 1790, + na 30 september 1854
GeboorteAnna Elisabeth Vandervelpen werd geboren voor 1790 te Waanrode? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Paulus Verhaegen voor 18 december 1813 te Waanrode? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 30 september 1854 te Diest? [België].1 

Familie

Paulus Verhaegen ° voor 1790, + voor 30 sep 1854
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1854, huwelijken, p.43, akte 43.

Antonius Vandervoort

IDnr.2447, ° voor 1680, + na 2 juni 1701
DoopselAntonius Vandervoort werd gedoopt voor 1680 te Beringen? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Catharina Opheij op 2 juni 1701 te Beringen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 2 juni 1701 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, p.158.

Martinus Vandervoort

IDnr.4981, ° voor 1670, + na 23 februari 1702
DoopselMartinus Vandervoort werd gedoopt voor 1670 te Lummen? [België].1 
EigendomJoannes Wilhelmus Theijs en Anna Frederix verkopen een goed aan Martinus Vandervoort volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 3 december 1699. De akte luidt als volgt: 'Hans Willem Thijs, momber zijn vrouw Anna Fredrix, wiens goedkeuring hij zal inbrengen, verkoopt aan Martinus Vandervoort de helft oostwaarts in een bempt in Genebosch gelegen, grenzend aan de Voort O., Aerdt Swalen met de wederhelft W., Jan Geerts Joris zoon N. voor de som van 330 gulden BBL en 20 gulden voor een kermis.1'
EigendomDe eigendomstransactie van Joannes Vande Voort met Henricus Put en Peeter Van Postel, geacteerd te Lummen [België] op 23 februari 1702, verwijst naar Martinus Vandervoort als betrokken partij; Jan Vande Voort, na voorgaande afstand van tocht door zijn schoonmoeder weduwe Anna Fredrix tot zijn behoef gedaan voor de Brabantse justitie van Lummen, en welke akte hij belooft in te brengen, verkoopt aan Henric Put en Peeter Van Postel een stuk land genaamd 'het Lammere Velt' in Gestel gelegen. Het is ongeveer 8 halsteren saeijens groot, paalt s'heerenstraet Z., Aelbert Coninx O., Elisabet Witters W., Henric Henrix N. Verkocht voor 600 gulden BBL en 4 gulden speelgeld voor de huisvrouw van de verkoper, die de verkoop goedkeurt. Koopsom betaald. Lasten: s'heeren grondcijns en 3 stuivers/jaar aan de anniversarien hier met de dorpslasten. Daarenboven stellen Martinus Vandevoort en Hieronimus Rutten, ieder in het bijzonder, hun goederen ter beschikking als waarborg. De kopers zullen de pacht genieten vanaf oogst eerstkomend. Lijcoop naar believen der partijen, waarin de verkoper 2 gulden zal betalen.2 
OverlijdenHij overleed na 23 februari 1702 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.254r.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, folio 316r.