Felix Vosch

IDnr.13565, ° 15 september 1884, + 27 februari 1976
VaderCarolus Ludovicus Vosch1 ° 25 januari 1840, + 24 april 1908
MoederPhilippina Vandevoort1 ° circa 1839, + na 6 december 1920
GeboorteFelix Vosch werd geboren op 15 september 1884 te Heusden [België].1 
OverlijdenHij overleed op 27 februari 1976 te Nieuwerkerken [België] in de ouderdom van 91 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S330] Opzoekingen door Rosette Vandevoort.

Franciscus Ludovicus Vosch

IDnr.1041, ° 20 december 1882, + 4 maart 1982
VaderCarolus Ludovicus Vosch ° 25 januari 1840, + 24 april 1908
MoederPhilippina Vandevoort ° circa 1839, + na 6 december 1920
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamFrans. 
GeboorteFranciscus Ludovicus Vosch werd geboren op 20 december 1882 te Heusden [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Berthelia Aerts en Petrus Joannes Vosch op 24 april 1909 te Heusden [België]; Het huwelijk heeft plaats om 11 uur in de voormiddag. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig. De vader van de bruidegom en de moeder van de bruid zijn overleden. De getuigen zijn Felix Aerts (33 jaar, broer van de bruid) en Franciscus Vosch (26 jaar, broer van de bruidegom), beiden landbouwers te Heusden.2
BeroepHij was werkman te Heusden [België] op 6 december 1920.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Mathildis Frederix, dochter van Ludovicus Frederix en Marie Louise Constantine Felicité Aerts, op 6 december 1920 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt afgesloten om 11 uur. De getuigen zijn Michiel Vosch (43 jaar, landbouwer te Heusden) en Felix Frederix (29 jaar, voerman te Heusden, broer van de bruid).
Eerst gingen zij naar Wallonië, in Bièrges (bij Waver) wonen, waar Mathilde als conciërge werkte. Het was op het kasteel "Chateau d'Etoile" waar ze beiden ook wat Frans leerden spreken. De heimwee dreef hen terug naar Limburg, waar ze in Ubbersel gingen wonen. Later verhuisde het gezin naar Heusden Cité, Koolmijnlaan 75. Weer later gingen ze in de 7de Septemberlaan 48 wonen, waarna ze op de Koolmijnlaan 150 een groente-, fruit- en kruidenierswinkel openden. Die winkel heeft Mathilde altijd zelf uitgebaat, en tevens haar gezin onderhouden.
Frans Vosch was eerst vervoerder van hout, in die tijd nog met een nuts, waarvan hier nog een kleine anekdote. Toen zijn dochter in Bièrges geboren werd, was Frans in slaap gevallen op de nuts. Toen hij wakker werd waren zijn schoenen gestolen, zijn kiel zat tussen de wielen. Toen hij zijn paard dan naar het moederhuis wilde mennen, schoot hij uit zijn kiel, barrevoets en in zijn onderlijfje stond hij even later bij moeder en dochter in het moederhuis. Frans werkte in de mijn van Beringen. Daarna te Zolder als voerman bovengronds. Toen Mathilde in 1958 overleed, is Frans, in 1963, bij zijn jongste dochter in Koersel gaan inwonen.1'
 
OverlijdenHij overleed op 4 maart 1982 in Koersel te Beringen [België] in de ouderdom van 99 jaar.3
BegrafenisHij werd begraven op 9 maart 1982 Berkenbos, Heusden-Zolder, [België].3 

Familie

Maria Mathildis Frederix ° 17 aug 1888, + 16 feb 1958
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1911-1920, 1920, huwelijken, hulpregister, p.3, akte 28.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1909, huwelijken, p.5, akte 5.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 06.03.1982, p.6.

José Eugenia Maria Vosch

IDnr.1922, ° 21 februari 1933
VaderFranciscus Ludovicus Vosch ° 20 december 1882, + 4 maart 1982
MoederMaria Mathildis Frederix ° 17 augustus 1888, + 16 februari 1958
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJosé Eugenia Maria Vosch werd geboren op 21 februari 1933 te Heusden [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Karel Alfons Vosch

IDnr.872, ° 14 augustus 1905, + 4 januari 1906
VaderPetrus Joannes Vosch1 ° 29 juni 1879, + 15 mei 1965
MoederMaria Stephania Frederix1 ° 29 januari 1878, + 21 juli 1906
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteKarel Alfons Vosch werd geboren op 14 augustus 1905 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Karel wordt geboren om 3 uur 's namiddags. Vader Petrus (26 jaar, landbouwer) doet aangifte doen met als getuigen Casimir Alfons Put (52 jaar, landbouwer) en Leonard Vanheel (29 jaar, winkelier), allen van Heusden.1'
OverlijdenHij overleed op 4 januari 1906 in Ubbersel te Heusden [België]. De tekst vermeldt: 'Karel overlijdt om 3 uur 's namiddags. Vader Petrus Joannes (26 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuige Frans Beliën (37 jaar, werkman), beiden van Heusden.2'

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1905, geboorten, p.11v, akte 43.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1906, overlijdens, p.1v, akte 2.

Maria Anna Eugenie Vosch

IDnr.1918, ° 20 januari 1922
VaderFranciscus Ludovicus Vosch ° 20 december 1882, + 4 maart 1982
MoederMaria Mathildis Frederix ° 17 augustus 1888, + 16 februari 1958
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Anna Eugenie Vosch werd geboren op 20 januari 1922 te Bierges [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Petrus Joannes Vosch

IDnr.863, ° 29 juni 1879, + 15 mei 1965
VaderCarolus Ludovicus Vosch1 ° 25 januari 1840, + 24 april 1908
MoederPhilippina Vandevoort1 ° circa 1839, + na 6 december 1920
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Vosch werd geboren op 29 juni 1879 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 11 uur in de voormiddag. Vader Carolus Ludovicus (39 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Petrus Martinus Daems (22 jaar, voerman) en Ferdinandus Van ... (59 jaar, winkelier), allen uit Zolder.1'
MilitieHij was loteling in 1899 te Heusden [België].2 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Theresia Henrica Reijnders en Josephus Frederix op 2 april 1903; Het huwelijk heeft plaats om 9 uur 's morgens. De vader van de bruid is aanwezig. Haar moeder is al sinds lang overleden. Ook de ouders van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Frans Reijnders (25 jaar, broer van de bruid), Pieter Reijnders (43 jaar, halfbroer van de bruid), Michiel Vosch (26 jaar, neef van de bruid) en Petrus Joannes Vosch (23 jaar, schoonbroer van de bruidegom), allen landbouwers wonend in Heusden.3
BeroepHij was landbouwer te Heusden [België] op 23 april 1903.2 
HuwelijkHij huwde met Maria Stephania Frederix, dochter van Ludovicus Franciscus Frederix en Maria Virginia Swijns, op 23 april 1903 te Heusden [België] met als getuigen Josephus Frederix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 10 uur 's morgens. De ouders van de bruidegom zijn aanwezig, maar de ouders van de bruid zijn al overleden. De getuigen zijn Josephus Frederix (27 jaar, broer van de bruid), Michiel Vosch (27 jaar, broer van de bruidegom), Frans Reijnders (25 jaar) en Petrus Joannes Antonius Oyen (35 jaar), allen landbouwers te Heusden.4'
BeroepHij was voerman te Heusden [België] op 24 april 1909.5 
HuwelijkHij huwde met Maria Berthelia Aerts, dochter van Augustinus Aerts en Henrica Beets, op 24 april 1909 te Heusden [België] met als getuigen Franciscus Ludovicus Vosch. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur in de voormiddag. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig. De vader van de bruidegom en de moeder van de bruid zijn overleden. De getuigen zijn Felix Aerts (33 jaar, broer van de bruid) en Franciscus Vosch (26 jaar, broer van de bruidegom), beiden landbouwers te Heusden.6'
OverlijdenHij overleed op 15 mei 1965 te Lommel [België] in de ouderdom van 85 jaar.7

Familie

Maria Stephania Frederix ° 29 jan 1878, + 21 jul 1906
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1879, geboorten, p.13, akte 33.
 2. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1901-1910, 1903, huwelijken, akte 7.
 3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.8, akte 8.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.7, akte 7.
 5. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1901-1910, 1909, huwelijken, akte 5.
 6. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1909, huwelijken, p.5, akte 5.
 7. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 17.05.1965, p.6.
 8. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1904, overlijdens, p.2, akte 5.
 9. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1905, geboorten, p.11v, akte 43.

Pierre Georges Vosch

IDnr.1919, ° 30 juli 1923
VaderFranciscus Ludovicus Vosch ° 20 december 1882, + 4 maart 1982
MoederMaria Mathildis Frederix ° 17 augustus 1888, + 16 februari 1958
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePierre Georges Vosch werd geboren op 30 juli 1923 te Heusden [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).