Gertrude Wauters

IDnr.3766, ° voor 1670, + na 8 februari 1695
DoopselGertrude Wauters werd gedoopt voor 1670.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joanna Margarita Krekelmans op 8 februari 1695 te Beringen [België].1
OverlijdenZij overleed na 8 februari 1695.1 

bronvermelding(en)

  1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1695, doopsels, p.81.

Henrick Wauters

IDnr.14505, ° voor 1635, + 23 augustus 1676
VaderPeeter Wauters1 ° voor 1605, + voor 28 september 1676
MoederHelida Frelix1 ° 7 december 1606, + 18 november 1650
DoopselHenrick Wauters werd gedoopt voor 1635 te Lummen? [België].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Van Buemen voor 1655 te Lummen? [België].1 
ReliefNa het overlijden van Marie Goossens releveren Joannis Fredrix en Henrick Wauters op 30 mei 1675 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Fredrix cum suo heeft gereleveerd na de dood van Maria Goosens huis en hof in Meldelaer gelegen, de straat N., W. Jan Fredrix voorschreven, O. de erfgenamen Lemmen Marien. Nog een stuk land genaamd "die Nuts" met de dries of hoffstat, palend de straat N. en O. Jan Fredrix en Henrick Wauters kwamen ter gichte.2' 
OverlijdenHij overleed op 23 augustus 1676 te Lummen [België].3

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1676, p.62v.
  2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1675, p.10.
  3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1676, overlijdens, p.6.

Hieronimus Wauters

IDnr.5044, ° voor 1635, + na 5 juni 1673
DoopselHieronimus Wauters werd gedoopt voor 1635 te Hasselt? [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Catharina Put met Elisabeth Vrerix en Barbara Vrerix, geacteerd te Hasselt [België] op 5 juni 1673, verwijst naar Hieronimus Wauters als betrokken partij; 400 gulden.1
BeroepHij was pastoor van het begijnhof te Hasselt [België] op 5 juni 1673.1 
OverlijdenHij overleed na 5 juni 1673 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S81] Schepenbank Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 1988.

Jan Wauters

IDnr.4965, ° voor 1630, + na 18 september 1687
VaderPeeter Wauters1 ° voor 1605, + voor 28 september 1676
MoederHelida Frelix1 ° 7 december 1606, + 18 november 1650
DoopselJan Wauters werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].2 
EigendomCatharina Frerix en Peeter Wauters verkopen, samen met Jan Wauters, een goed volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 juli 1656. De akte luidt als volgt: 'Catharina Fredrix met haar momber en zwager Peeter Wauters, die haar voor deze akte werd verleend, draagt op tot behoef van Jan Wauters een stuk land in Meldelaer op de Kairbaen gelegen, genaamd "die Sille". Het paalt Willem Tonis aan 2 zijden, des heeren straet aan de andere zijden. Voor 60 gulden Brabants eens, lycoop naer landtcoop, godsgeld 2 stuivers. Catharina heeft 24 gulden ontvangen. Het is niet belast boven de grondcijns van 3 oorden jaarlijks.2' 
HuwelijkHij huwde met Anna Quintens voor 10 februari 1661 te Lummen? [België].3 
EigendomJan Wauters en Anna Quintens verkopen, samen met Cornelius Fredrix, een rente volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 februari 1661. De akte luidt als volgt: 'Jan Wauters draagt met instemming van zijn echtgenote Anna Quintens tot behoef van Cornelis Fredricx op een rente van 8 gulden 5 stuivers jaarlijks, staande op panden van Wilboordt Vanden Eynde volgens de eerste gichte gedaan op 16 mei 1652. Toen gichte Wilboordt Vanden Eynde aan Anna Quintens 8 gulden 5 stuivers jaarlijks voor 150 gulden. Jan Wauters heeft deze som ontvangen en na diens opdragen kwam Cornelis Fredricx met recht ter gichte.3' 
EigendomDe eigendomstransactie van Joannes Van Obbel en Margaretha Frederickx met Simon Pauwels, geacteerd te Lummen [België] op 18 september 1687, vermeldt eveneens Jan Wauters; Jan Van Eubbel als man van Magriet Fredrix verkoopt aan Simon Pauwels een hoffstadt of moeshoff met de helft van een hof daaraan gelegen, genaamd den Knapenhoff te Oosterhoven binnen de Vrijheid. Palende ten O. Jan Wauters met de wederhelft; Z. en N. Huijbrecht Cox; W. die Knapestege. Voor 123 gulden Brabants Luiks. Lijcoop: 4 gulden. Godsgeld: 1 stuiver. Te betalen in twee termijnen: 50 gulden nu en de rest te Lichtmis e.k. Het perceel is belast met de helft van 3 schellingen 's jaars aan de kerk. Op 6.5.1688 kwijt Van Eubbel Simon Pauwels van deze kooppenningen. Jan Wauters heeft alleen de helft in de kemphoff, niet in de hoffstat.4 
OverlijdenHij overleed na 18 september 1687 te Lummen? [België].4 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1676, p.62v.
  2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.465.
  3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1661, p.331.
  4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 60, p.108v.

Jan Hendrik Wauters

IDnr.4798, ° voor 1660, + na 1713
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
Gebeurtenis Jonker Hendrik (de) Wouters, gezegd van Westfalen, was burgemeester van Hasselt. Hij huwde op 23 augustus 1683 met Barbara Vrericx, de dochter van burgemeester Arnold Vrericx en Gertrudis Vaets. Jan Hendrik Wauters.1 
NaamvariatieHij werd ook Henricus Wauters genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1660 te Hasselt? [België].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Barbara Vrerix, dochter van Arnoldus Vrericx en Gertrudis Vaedts, op 23 augustus 1683 te Hasselt [België].2 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Elisabeth Francisca Vrederix en Joannes Vrerix op 14 december 1683 te Hasselt [België]; [nvdr. Isabella Francisca Vrerix huwt met Joannes, een achterneef van haar vader. Vermoedelijk daarom vermeldt de akte expliciet de verleende dispensatie 'in de derde en vierde graad van bloedverwantschap' voor dit huwelijk. De vader van haar echtgenoot, Arnoldus Vrerix en Hendrik Wauters, de schoonbroer van haar echtgenoot zijn getuigen, alsook haar vader Jan Renier Vrerix].3
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] tussen 1712 en 1713.4 
OverlijdenHij overleed na 1713 te Hasselt? [België].4 

Familie

Maria Barbara Vrerix ° 29 dec 1659, + na 1694
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S294] F. Goole en P. Severijns, Boek 'Limburgse families en hun wapen' (deel 1) (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 1973), p.149.
  2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 311, 1683, huwelijken.
  3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1683, huwelijken, p.21v.
  4. [S295] Guido Caluwaerts, Boek 'Hasselt intra muros' (Kluwer, 1989), p.363-364.
  5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt.

Louis Wauters

IDnr.13729, ° 29 december 1934, + 8 juni 2008
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLouis Wauters werd geboren op 29 december 1934 te Geetbets [België].1 
HuwelijkHij huwde met Yvonne Goris, dochter van Henricus Josephus Goris en Irma Ramaekers, in september 1963 te Herk-de-Stad [België].1 
OverlijdenHij overleed op 8 juni 2008 te Geetbets [België] in de ouderdom van 73 jaar.1 

Margareta Wauters

IDnr.6378, ° circa 1748, + 26 april 1801
DoopselMargareta Wauters werd gedoopt circa 1748 te Gorsem [België].1 
HuwelijkZij huwde met Guilielmus Schats, zoon van Petrus Schats en Maria Frederix, voor 11 november 1772 te Rummen? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 26 april 1801 te Rummen [België].1 

Familie

Guilielmus Schats ° 2 mrt 1749, + 15 nov 1818
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Rummen.
  2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Geetbets.