Raymond Jean Willems

IDnr.7385, ° 20 juli 1924
GeboorteRaymond Jean Willems werd geboren op 20 juli 1924 te Diepenbeek? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Paula Elza Berx voor 18 oktober 1952 te Diepenbeek? [België].1 

Familie

Paula Elza Berx ° 3 okt 1924
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.

Reinier Willems

IDnr.8296, ° 26 oktober 1794, + 17 mei 1838
GeboorteReinier Willems werd geboren op 26 oktober 1794 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Anna Lodewijk op 23 juli 1818 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenHij overleed op 17 mei 1838 te Sint-Pieter [Nederland] in de ouderdom van 43 jaar.2 

Familie

Maria Anna Lodewijk ° circa 1794, + 21 mei 1852
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12059, inventarisnr. 163, 1818, huwelijken.
 2. [S166] Burgerlijke Stand Sint-Pieter, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12102, inventarisnr. 4, overlijdens, 1838, akte 8.

Rosalia Willems

IDnr.11988, ° 29 mei 1896, + 19 maart 1980
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteRosalia Willems werd geboren op 29 mei 1896 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 2 uur 's namiddags. Vader Felix (54 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Marcel Wuyts (veldwachter, 23 jaar), beiden van Lummen en Livinus Willems (landbouwer, 40 jaar, uit Heusden.)1'
HuwelijkZij huwde met Leonardus Willems, zoon van Josephus Willems en Maria Victoria Vanherle, na 1915 te Lummen? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 19 maart 1980 te Hasselt [België] in de ouderdom van 83 jaar.2
BegrafenisZij werd begraven op 22 maart 1980 te Zolder [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1896, geboorten, p.12, akte 44.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 21.03.1980, p.6.

Thomas Willems

IDnr.7503, ° voor 1605, + na 23 november 1639
VaderPetrus Willems1 ° voor 1580, + na 8 augustus 1634
NaamvariatieThomas Willems werd ook Thomas Laermans genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1605 te Heusden? [België].1 
LeningJoannes Fredrix leende aan Thomas Willems de som van 150 gulden aan 5,33% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Heusden [België] op 8 augustus 1634. Deze verwijst ook naar Petrus Willems als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Anno 1634 op 8 augustus heeft Peter Willems alias Laermans voor ons schepenen van Houeijcken zijn 'tochte' 'opgedraeghen tot behoeff' van zijn zoon Thomas Willems. Aan het kindsdeel van Thomas zal 8 gulden jaarlijks gehecht worden volgens conditie dat hij van deze jaarlijkse intrest gedurende zijn leven niet zal worden 'gestelt offt gemaent' [nvdr. hij zal deze intrest nooit aan zijn vader moeten betalen]. En zo is Thomas van de tocht van zijn kindsdeel ter gichte gekomen. Tocht en erfdom vergaderd heeft Thomas Willems alias Laermans 'opgedraegen tot behoeff' van de eerwaarde heer Jan Frerix, deken en pastoor te Hasselt [een rente van] 8 gulden brabants jaarlijks vallende op deze vervaldag in augustus en voor de eerste maal anno 1635, en dit tot de 'affquijtinge' van uiterlijk 150 gulden in gangbaar geld gelijk hij nu ook verklaart ontvangen te hebben en waarvoor geen uitzonderingen worden toegestaan. Op [basis van] de voorwaarden voorschreven heeft Jan Thonis, schepen van Houeijcken, in naam van de eerwaarde heer Jan voorschreven ter gichte gekomen. Thomas heeft de hofrechten betaald.1'
LeningJoannes Fredrix leende aan Thomas Willems de som van 150 gulden aan 8 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Heusden [België] op 23 november 1639. De akte luidt als volgt: 'Op 23 september heeft Thonis Willems opgedragen tot behoef van heer Joannes Frederici, deken en pastoor van Hasselt, 8 gulden jaerlijks, vallende op Sint-Andries [30 november], te kwijten met 150 guldens, die Thomas Willems bekent ontvangen te hebben. Als pand geeft hij een stuk land, genaamd de Mertenshof, groot zeven ’vaten saijens’ land, gelegen te Ubbersel, regenoten Aerten de Bielmans oosten, de Peetershoff aan de straat. Hij doet warantschap voor een goede gicht en zo is Joannes Frederici na de opdracht van Thonis Willems ter gichte gekomen.2'
OverlijdenHij overleed na 23 november 1639 te Heusden? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, 1634, boek 7, p.137v.
 2. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 7 (1599-1694), 1639, p.169v.

Wilhelmus Willems

IDnr.942, ° voor 1630, + na 1 juni 1663
DoopselWilhelmus Willems werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Arnoldus Fredrix met Sijmon Bervoets, geacteerd te Lummen [België] op 27 mei 1652, verwijst naar Wilhelmus Willems als betrokken partij.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Cox op 1 juni 1663 te Lummen [België].2
OverlijdenHij overleed na 1 juni 1663 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, 1652, p.206.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1663, doopsels, p.106.

Alphonse Willio

IDnr.13450, ° 12 augustus 1882, + voor 1926
VaderPetrus Franciscus Willio1 ° 13 september 1852, + 1 februari 1885
MoederMaria Livinia Celestina Fredrix2 ° 24 september 1858, + na 5 november 1889
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteAlphonse Willio werd geboren op 12 augustus 1882 te Diest [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria J. A. C. Jans op 18 november 1907 te Klein-Gelmen [België].3 
OverlijdenHij overleed voor 1926.2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diest, 1882, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Heers.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Klein-Gelmen, 1907, huwelijken.

David Willio

IDnr.6169, ° 24 januari 1821, + na 15 april 1882
GeboorteDavid Willio werd geboren op 24 januari 1821 te Bierbeek [België].1
HuwelijkHij huwde met Maria Theresia Grammet op 15 september 1847 te Lubbeek [België].2
BeroepHij was schoolonderwijzer tussen 15 september 1847 en 13 september 1852.2 
OverlijdenHij overleed na 15 april 1882 te Tienen? [België].3 

Familie

Maria Theresia Grammet ° 27 feb 1816, + 15 sep 1857
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S362] Burgerlijke Stand Bierbeek, Rijksarchief Leuven, 1821, geboorten, p.54v, akte 495.
 2. [S363] Burgerlijke Stand Lubbeek, Rijksarchief Leuven, 1847, huwelijken, p.55, akte 12.
 3. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1882, akte 13.
 4. [S361] Burgerlijke Stand Kerkom, Rijksarchief Leuven, 1852, geboorten, p.139/62, akte 23.