Leonardus Josephus Dechamps

IDnr.9046, ° voor 1770, + 24 augustus 1804
GeboorteLeonardus Josephus Dechamps werd geboren voor 1770.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Catherina Drèse voor 1 januari 1795 in Dolhain? Te Limbourg [België].1 
OverlijdenHij overleed op 24 augustus 1804 in Dolhain te Limbourg [België].1 

Familie

Maria Catherina Drèse ° voor 1770, + na 18 mrt 1820
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S229] Burgerlijke Stand Theux, Rijksarchief Liège, 1820, huwelijken, akte 6.

Marie Cathérine Dechamps

IDnr.8886, ° 1 januari 1795, + na 20 oktober 1859
VaderLeonardus Josephus Dechamps1 ° voor 1770, + 24 augustus 1804
MoederMaria Catherina Drèse1 ° voor 1770, + na 18 maart 1820
DoopselMarie Cathérine Dechamps werd gedoopt op 1 januari 1795 in Dolhain te Limbourg [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Lambertus Josephus Frederici, zoon van Joannes Lambertus Frederici en Maria Elisabetha D'Hauregard, op 18 maart 1820 te Theux [België] met als getuigen Gerardus Franciscus Frederici. De akte vermeldt: 'De getuigen bij het huwelijk zijn: Gérard François FREDERICI (39 jaar, lakenfabrikant, broer van de bruidegom), François Joseph DEPOUHON (24 ans, handelaar), Hubert Joseph SERVAIS (49 jaar, eigenaar) en Walter LECOMTE (44 jaar, geneesheer te Theux).1' 
OverlijdenZij overleed na 20 oktober 1859 te Verviers? [België].2 

Familie

Joannes Lambertus Josephus Frederici ° 18 apr 1779, + na 20 okt 1859
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S229] Burgerlijke Stand Theux, Rijksarchief Liège, 1820, huwelijken, akte 6.
 2. [S189] Burgerlijke Stand Verviers, Rijksarchief Liège, 1859, huwelijken, akte 188.
 3. [S189] Burgerlijke Stand Verviers, Rijksarchief Liège, 1858, huwelijken, akte 125.
 4. [S189] Burgerlijke Stand Verviers, Rijksarchief Liège, 1854, huwelijken, akte 111.

Alois Dechateau

IDnr.10381, ° 17 januari 1867, + februari 1939
VaderPierre Dechateau1 ° circa 1825, + 5 september 1883
MoederAnne Marie Aldegonde Vankerkom1 ° voor 1845, + na 28 maart 1891
NaamvariatieAlois Dechateau werd ook Louis Dechateau genoemd.2,3 
GeboorteHij werd geboren op 17 januari 1867 te Sint-Truiden [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 11 uur 's avonds. Vader Pierre (42 jaar, dagloner) doet aangifte met als getuigen Arnold Loonen (39 jaar) en Lambert Loonen (25 jaar), beiden dagloners, wonend te Sint-Truiden.1'
HuwelijkHij huwde met Marie Agnes Frederix, dochter van Hermanus Hubertus Frederix en Maria Elisabeth Lesuisse, op 28 maart 1891 te Sint-Truiden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 4 uur in de namiddag. De ouders van de bruid zijn beiden aanwezig. De vader van de bruidegom is al overleden. De moeder van de bruidegom is niet aanwezig, maar geeft haar toestemming via akte. De echtelingen erkennen hun zoon Louis Frederix, geboren op 13.01.1891 te Sint-Truiden. De getuigen zijn Théophile Joachims (31 jaar, schoenmaker), Livin Frantzen (52 jaar, dagloner), Léonard Nisen (28 jaar, dagloner) en Godfroid Grégoir (41 jaar, schaliedekker).4'
BeroepHij was dagloner tussen 28 maart 1891 en 6 juni 1892.4,2 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Marie Elisabeth Wouters op 6 juni 1892 in de Begijnhof 29 te Sint-Truiden [België]; Zij overlijdt om 9 uur 's morgens. Haar schoonbroer Louis Dechateau (26 jaar) en Guillaume Renard (21 jaar), beiden dagloners, wonend te Sint-Truiden, doen aangifte.2 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Jean Joseph Frederix en Anne Marie Abeels op 25 mei 1895 te Sint-Truiden [België]; Het huwelijk heeft plaats om 10 uur 's morgens. De ouders van de bruidegom zijn aanwezig en stemmen toe. De ouders van de bruid zijn niet aanwezig, maar hebben een 'acte respectueux' laten opstellen bij notaris Adrien Coemans op 24.04.1895. De getuigen zijn Louis Dechateau (27 jaar, dagloner en schoonbroer van de bruidegom), Joseph Steukens (24 jaar, koperslager), Charles Leemans (36 jaar, slotenmaker) en Henri Mathijs (30 jaar, schoenmaker), allen wonend te Sint-Truiden.3
OverlijdenHij overleed in februari 1939 te Sint-Truiden [België] in de ouderdom van 72 jaar.5 

Familie

Marie Agnes Frederix ° 18 nov 1871, + na feb 1939
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1867, geboorten, p.6, akte 20.
 2. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1892, overlijdens, p.47v, akte 183.
 3. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1895, huwelijken, p.25, akte 25.
 4. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1891, huwelijken, p.4, akte 4.
 5. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 26.02.1939, p.4.
 6. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1891, geboorten, 3, akte 9.

Louis Dechateau1

IDnr.14842, ° 11 januari 1891
VaderAlois Dechateau1 ° 17 januari 1867, + februari 1939
MoederMarie Agnes Frederix1 ° 18 november 1871, + na februari 1939
NaamvariatieLouis Dechateau werd ook Louis Frederix genoemd.1 
GeboorteHij werd geboren op 11 januari 1891 te Sint-Truiden [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 11 uur 's avonds. Vroedvrouw Marie-Cathérine Graesemans doet aangifte met als getuigen Antoine Roosen (33 jaar, kleermaker) en Joseph Peeters (31 jaar, drukker), allen wonend te Sint-Truiden.1'

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1891, geboorten, 3, akte 9.

Pierre Dechateau

IDnr.14839, ° circa 1825, + 5 september 1883
GeboortePierre Dechateau werd geboren circa 1825 te Sint-Truiden? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anne Marie Aldegonde Vankerkom voor 17 januari 1867 te Sint-Truiden? [België].1 
BeroepHij was dagloner op 17 januari 1867.1 
OverlijdenHij overleed op 5 september 1883 te Sint-Truiden [België].2 

Familie

Anne Marie Aldegonde Vankerkom ° voor 1845, + na 28 mrt 1891
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1867, geboorten, p.6, akte 20.
 2. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1891, huwelijken, p.4, akte 4.

Louis Joseph Dechèvres

IDnr.6649, ° voor 1815, + na 14 juni 1863
GeboorteLouis Joseph Dechèvres werd geboren voor 1815 te Mons? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Françoise Caillez voor 31 januari 1836 te Mons? [België].1 
BeroepHij was dagloner te Mons [België] op 14 juni 1863.1 
OverlijdenHij overleed na 14 juni 1863 te Mons? [België].1 

Familie

Françoise Caillez ° voor 1815, + 22 feb 1841
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S115] Burgerlijke Stand Mons, Rijksarchief Mons, 1863, huwelijken, akte 112.

Stéphanie Dechèvres

IDnr.6648, ° 31 januari 1836, + 20 november 1871
VaderLouis Joseph Dechèvres1 ° voor 1815, + na 14 juni 1863
MoederFrançoise Caillez1 ° voor 1815, + 22 februari 1841
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteStéphanie Dechèvres werd geboren op 31 januari 1836 te Mons [België].1 
BeroepZij was kleermaakster te Mons [België] op 10 januari 1863.2 
HuwelijkZij huwde met Edouard Frederix, zoon van Petrus Joannes Fredrix en Anna Maria Theijs, op 14 juni 1863 te Mons [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Alphonse Gilquin (33 jaar, landbouwer en schoonbroer van de bruid), Gustave Ghilain (41 jaar, houtdraaier, wonende te Mons), Leonard Boeck (41 jaar, muzikant in regiment van de bruidegom, wonende te Aarschot) en Philippe Mahy (24 jaar, muzikant in regiment van de bruidegom, wonende te Gent.)1' 
OverlijdenZij overleed op 20 november 1871 in de Rue de la Couronne 6 te Mons [België] in de ouderdom van 35 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 6 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door Joseph Lienard, handelaar, 50 jaar) en Alphonqe Hueq (52 jaar, kapper).3'

Familie

Edouard Frederix ° 19 jun 1839, + 6 mei 1878
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S115] Burgerlijke Stand Mons, Rijksarchief Mons, 1863, huwelijken, akte 112.
 2. [S115] Burgerlijke Stand Mons, Rijksarchief Mons, 1863, geboorten, akte 24.
 3. [S115] Burgerlijke Stand Mons, Rijksarchief Mons, 1871, overlijdens, p.152, akte 586.
 4. [S115] Burgerlijke Stand Mons, Rijksarchief Mons, 1864, geboorten, akte 503.
 5. [S115] Burgerlijke Stand Mons, Rijksarchief Mons, 1871, overlijdens, p.75, akte 293.