Maria Christina Engelen

IDnr.14728, ° voor 1780, + na 13 november 1803
DoopselMaria Christina Engelen werd gedoopt voor 1780 te Opglabbeek? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Elisabeth Trouvé op 13 november 1803 te Opglabbeek [België]; Maria Christina Engelen vervangt Maria Josepha Tomassen als meter.1 
OverlijdenZij overleed na 13 november 1803 te Opglabbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Opglabbeek, 1803, doopsels.

Maria Leonia Engelen

IDnr.2230, ° 29 november 1896, + 12 december 1896
VaderPetrus Joannes Engelen1 ° 22 augustus 1863, + 24 januari 1915
MoederFrancisca Fredrix1 ° 10 februari 1865, + 24 juni 1925
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Leonia Engelen werd geboren op 29 november 1896 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 8 uur 's morgens. Vader Petrus Joannes doet aangifte met als getuigen Alphons Desiron (landbouwer, 43 jaar) en Marcel Wuyts (veldwachter, 23 jaar), allen van Lummen.1'
OverlijdenZij overleed op 12 december 1896 in Mellaar te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 8 uur 's avonds. Vader Petrus Joannes (landbouwer, 33 jaar) doet aangifte met als getuige Frans Grauls (kantonnier, 36 jaar), beiden van Lummen.2'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1896, geboorten, p.23v, akte 90.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1896, overlijdens, p.13v, akte 51.

Patrick Engelen

IDnr.13305
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
HuwelijkPatrick Engelen huwde met Ria Strouwen, dochter van Hermanus Ludovicus Strouwen en Melania Margaretha Voortmans, na 1975.1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 13.01.1997, p.13.

Petrus Antonius Engelen

IDnr.3632, ° 18 december 1790, + 7 maart 1843
MoederAnna Elisabeth Engelen1 ° 24 februari 1766, + 24 december 1817
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Antonius Engelen werd gedoopt op 18 december 1790 in Schoonhees te Tessenderlo [België]. De akte vermeldt: 'Petrus Antonius is een natuurlijk kind.1'
HuwelijkHij huwde met Dorothea Frederix, dochter van Joannes Franciscus Frederix en Maria Theresia Caers, op 16 december 1815 te Tessenderlo [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt afgesloten om 9 uur 's morgens. De moeder van de bruid en van de bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Jan Francis Godelaine (53 jaar, winkelier), Jan Francis Snoecks (35 jaar, bakker), Guillaume Jacobs (48 jaar, molenaar) en Louis Verachtert (37 jaar, schaliedekker), allen van Tessenderlo.2'
OverlijdenHij overleed op 7 maart 1843 in Schoonhees te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 52 jaar. De tekst vermeldt: 'Petrus Antonius overlijdt om 7 uur 's avonds in zijn huis in het gehucht Schoonhees. De aangifte gebeurt door Xaverius Gielen (46 jaar) en Wilhelmus Gielen (53 jaar), beiden landbouwers te Tessenderlo.3'

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 920, 1790, doopsels, p.106.
 2. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1815, huwelijken, p.50r.
 3. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1843, overlijdens, akte 22.

Petrus Joannes Engelen

IDnr.271, ° 22 augustus 1863, + 24 januari 1915
VaderAugustinus Engelen ° 2 augustus 1815, + 29 november 1895
MoederCarolina Bodaer ° 5 maart 1825, + 18 november 1878
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Engelen werd geboren op 22 augustus 1863 te Lummen [België]. 
HuwelijkHij huwde met Francisca Fredrix, dochter van Casimirus Fredrix en Maria Theresia Bodaer, op 12 augustus 1893 te Lummen [België] met als getuigen Franciscus Fredrix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 10 uur 's voormiddags. De vader van de bruidegom is aanwezig. Zijn moeder is al overleden alsook de beide ouders van de bruid. De getuigen zijn Franciscus Fredrix (24 jaar, landbouwer, neef van de bruid, van Beringen), Ludovicus Engelen (35 jaar, landbouwer, broer van de bruidegom), Thomas Somers (29 jaar, rademaker) en Felix Wellens (27 jaar), de laatste drie van Lummen.1'
BeroepHij was landbouwer tussen 12 augustus 1893 en 27 december 1902.1,2 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Alphonsius Verboven en Maria Francisca Claes op 12 augustus 1899 te Lummen [België]; Het huwelijk heeft plaats om 10 uur 's voormiddags. Zowel de ouders van de bruid als van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Petrus Engelen (36 jaar, landbouwer en oom van de bruid), Louis Postelmans (33 jaar, rademaker en neef van de bruidegom), Joseph Verboven (27 jaar, landbouwer en neef van de bruidegom) en Henri Horions (42 jaar, landbouwer), allen van Lummen.3
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Bernardus Fredrix op 27 december 1902 in Mellaar te Lummen [België]; Bernardus overlijdt om 2 uur 's namiddags. Zijn schoonbroer Petrus Engelen (39 jaar) en Joseph Weyens (45 jaar), beiden landbouwers, doen aangifte.2
OverlijdenHij overleed op 24 januari 1915 te Lummen [België] in de ouderdom van 51 jaar.4 

Familie

Francisca Fredrix ° 10 feb 1865, + 24 jun 1925
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1893, huwelijken, p.19, akte 19.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1902, overlijdens, p.13, akte 48.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1899, huwelijken, p.13, akte 13.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, bidprentjes Jaak Simons.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1896, geboorten, p.23v, akte 90.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1897, geboorten, p.15, akte 56.

Liene Engels

IDnr.12448, ° 27 oktober 1990
VaderWillem Raymond Maria Engels1 ° 3 januari 1962
MoederElisabeth Maria Dominique Cox1 ° 27 december 1961
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteLiene Engels werd geboren op 27 oktober 1990 te Neerpelt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Pieter Jan Engels

IDnr.12449, ° 26 januari 1994
VaderWillem Raymond Maria Engels1 ° 3 januari 1962
MoederElisabeth Maria Dominique Cox1 ° 27 december 1961
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePieter Jan Engels werd geboren op 26 januari 1994 te Neerpelt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.