Maria Catharina Filtjens

IDnr.6521, ° 9 januari 1811, + 26 mei 1855
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Catharina Filtjens werd geboren op 9 januari 1811 te Alken [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Renerius Ludovicus Petitjean, zoon van Cornelius Petitjean en Joanna Catharina Celis, op 12 november 1835 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed op 26 mei 1855 te Hasselt [België] in de ouderdom van 44 jaar.3 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1811, geboorten.
  2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1835, huwelijken.
  3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, opzoekingen van Roger Frederix.

Claes Flessers

IDnr.2852, ° voor 1625, + na 4 december 1659
DoopselClaes Flessers werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
LeningClaes Flessers leende aan Petrus Frederici de som van 1000 gulden bbl aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 4 december 1659. De akte luidt als volgt: 'Mr. Peeter Fredrici, licentiaat rechten, leent van Claes Flessers van Hasselt, 1000 gulden Luiks in specie van cruijsdaelders à 5%. Pand: 1) huis en bijhorende erven in de Vrijheid, palende O. Jan Boots; N. de straat; Z. Aerdt Borremans, W. 'die plaetse van des Loons heeren huijs'; 2) een rente van 50 gulden 's jaars op de gemeente van Lummen, hovende in de Brabantse bank. Flessers betaalde 26 stuivers jura en 15 stuivers voor de kopie.1' 
OverlijdenHij overleed na 4 december 1659 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.39.

Jacques Florival1

IDnr.11486, ° 22 maart 1935, + 1981
VaderHenri De Vos1 ° 17 oktober 1909, + 28 april 1936
MoederJeanne Nathalie Fredrix1 ° 15 januari 1909, + 23 juni 2004
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
Name-GebJacques Florival werd geboren als Jacques De Vos. 
GeboorteHij werd geboren op 22 maart 1935 te Berchem [België].1 
OverlijdenHij overleed in 1981 te Mallorca [España].1 

bronvermelding(en)

  1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.

Robert Florival

IDnr.11487, ° circa 1910, + circa 1994
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteRobert Florival werd geboren circa 1910.1 
HuwelijkHij huwde met Jeanne Nathalie Fredrix, dochter van Theophilus Fredrix en Elisabeth Van de Poel, na 1936.1 
OverlijdenHij overleed circa 1994.1 

bronvermelding(en)

  1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.

Christiane Julia Cornelia Floryn

IDnr.2102, ° 18 juni 1939
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteChristiane Julia Cornelia Floryn werd geboren op 18 juni 1939 te Dranouter [België].1 
HuwelijkZij huwde met Florent Felix Louis Frederix, zoon van Felix Cyrillus Frederix en Clementina Vanhoudt, op 23 februari 1959 te Reningelst [België].1 

Familie

Florent Felix Louis Frederix ° 25 apr 1938
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Chris Flossy

IDnr.13052
HuwelijkChris Flossy huwde met Marc Frederix, zoon van Freddy Frederix, na 1980.1 

Familie

Marc Frederix ° na 1960
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 04.02.1999, p.19.

Adèle Rosalie Foche

IDnr.15663, ° circa 1854, + na 4 juli 1912
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteAdèle Rosalie Foche werd geboren circa 1854 te Leuven? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Ludovicus Frederix, zoon van Joannes Frederix en Anna Maria Bamps, na 1875.2 
WoonstZij woonde in 4 juli 1912 te Elsene [België].1 
OverlijdenZij overleed na 4 juli 1912 te Elsene? [België].1 

Familie

Joannes Ludovicus Frederix ° 23 feb 1855, + 5 dec 1904
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S376] Burgerlijke Stand Brugge, Archief stad Brugge, 1912, huwelijken, p.149. akte 218.
  2. [S485] Burgerlijke Stand Leuven, Rijksarchief Leuven, overlijdens, 1904, p.98, akte 780.