Anna Gertrudis Frederix

IDnr.437, ° 8 maart 1742, + voor 27 oktober 1782
VaderPetrus Fredrix ° 10 januari 1700, + 8 januari 1765
MoederElisabetha Opheij ° voor 1712, + 3 maart 1781
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselAnna Gertrudis Frederix werd gedoopt op 8 maart 1742 te Lummen [België] met als peter Joannes Opheij en als meter Anna Vansingel.1 
OverlijdenZij overleed voor 27 oktober 1782 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt: 'Anna Gertrudis wordt niet venoemd in een delingsakte van 1782.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.104.
 2. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1462444, 1782, akte 7 (10).

Anna Gertrudis Frederix

IDnr.8671, ° 3 januari 1791
VaderGerardus Frederix1 ° 21 augustus 1754, + 14 mei 1806
MoederMaria Joanna Coenen1 ° 17 maart 1758, + 13 juli 1810
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselAnna Gertrudis Frederix werd gedoopt op 3 januari 1791 te Mechelen-aan-de-Maas [België] met als peter Joannes Coenen en als meter Gertrudis La Croix.1 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1791, p.234.

Anna Gertrudis Frederix

IDnr.10592, ° 1 oktober 1860, + 29 december 1931
VaderGerardus Frederix1 ° 26 februari 1794, + 23 april 1878
MoederAnna Mechtildis Bosselers1 ° circa 1821, + 22 maart 1894
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteAnna Gertrudis Frederix werd geboren op 1 oktober 1860 te Maastricht [Nederland]. In het document wordt vermeld: 'Anna Gertrudis vormt met haar zus Maria Barbara een tweeling.1' 
OverlijdenZij overleed op 29 december 1931 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 71 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 43, 1860, geboorten, akte 681.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 303, 1931, overlijdens, akte 687.

Anna Helena Frederix

IDnr.305, ° 27 december 1738, + 22 september 1799
VaderJoannes Fredrickx ° 4 augustus 1704, + voor 18 februari 1768
MoederChristina Opheij ° 8 juli 1707, + 22 oktober 1756
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Helena Frederix werd gedoopt op 27 december 1738 te Lummen [België] met als peter Joannes Fredrix en als meter Helena Opheij.1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Vandevoort voor 1765.2 
ReliefNa het overlijden van Joannes Fredrickx en Christina Opheij releveren Christianus Fredrix, Henricus Fredrix, Petrus Vandevoort, Anna Helena Frederix, Petrus Vandevoort en Maria Gertrudis Frederix op 18 februari 1768 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix, Henricus Fredrix, Peeter Van De Voort, getrouwd met Annalien Fredrix, Peer Van De Voort, getrouwd met Marie Fredrix, releveren na de dood van hun ouders Joannes Fredrix en Christina Opheije hetgeen volgt. Eerst een 'parceel broekx' gelegen in Genebos, ten westen grenzend aan W. Jan Daniels, Z. aan de beek, O. aan de ergenamen van Michael Fredrix, N. aan Hendrick Van den Eerdewegh. Verder nog een 'parceel broekx' grenzend W. aan de ergenamen van Michael Fredrix, Z. aan de beek, O. aan Christiaen Smedts en N. aan Jan Geers. Voorts een perceel land gelegen te Geneiken, grenzend O. en N. aan de 'Heerestraet', W. aan hun eigen erf en Z. aan de erfgenamen van Henrick Jans. Tenslotte een stuk grenzend N. aan de beek, O. aan Peeter Wouters, W. aan Franciscus Reijnders, en Z. aan den heer Beckers.3'
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Bernardus Fredrix op 21 oktober 1769 te Lummen [België].4 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Leonardus Vervoort op 7 maart 1771 te Heusden [België]; In de doopakte is (naderhand?) is bij zijn vader de voornaam Antonius toegevoegd aan Petrus en is ook de familienaam Vandevoort veranderd in Vervoort.5
HuwelijkZij huwde met Petrus Smedts op 11 januari 1777 te Lummen [België] met als getuigen Henricus Vannuffel en Laurentius Claes.6 
VolkstellingZij en Petrus Smedts werden geregistreerd bij de volkstelling van tussen 1795 en 1796 te Lummen [België], samen met hun kind(eren) Petrus Andreas Smets en Anna Catherina Smets. Bij de volkstelling wonen Petrus Smets en Helena Fredrix in Genebos met hun twee kinderen.7 
OverlijdenZij overleed op 22 september 1799 te Lummen [België] in de ouderdom van 60 jaar.8 

Familie 1

Petrus Vandevoort ° voor 1740, + tussen 18 feb 1768 en 11 jan 1777
Kind

Familie 2

Petrus Smedts ° voor 1756, + 27 mrt 1808
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.89.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, p.275.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1768, p.44v.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.13.
 5. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, 1771, doopsels, p.31.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.203.
 7. [S18] Volkstelling Lummen 1795-1796, Rijksarchief Hasselt, 1358805, nr. 1029.
 8. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 560, p.22.
 9. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, p.183.
 10. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1777, doopsels, p.59.
 11. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1779, doopsels, p.75.

Anna Hubertina Julia Frederix

IDnr.5284, ° 28 december 1899, + 21 augustus 1924
VaderChristianus Frederix1 ° 11 juli 1862, + 29 april 1941
MoederAnna Christina Melania Billen1 ° 31 december 1866, + 28 april 1947
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteAnna Hubertina Julia Frederix werd geboren op 28 december 1899 te Sint-Lambrechts-Herk [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt om 8 uur 's avonds geboren.2' 
OverlijdenZij overleed op 21 augustus 1924 te Sint-Lambrechts-Herk [België] in de ouderdom van 24 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, aangevuld door gegevens van Roger Frederix.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, bidprentjes Jouck Urbain.

Anna Irma Hubertina Frederix

IDnr.7124, ° 15 maart 1904, + 30 januari 1997
VaderChristianus Frederix1 ° 11 juli 1862, + 29 april 1941
MoederAnna Christina Melania Billen1 ° 31 december 1866, + 28 april 1947
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
BeroepAnna Irma Hubertina Frederix was onderwijzeres.1 
RoepnaamIrma. 
GeboorteZij werd geboren op 15 maart 1904 te Sint-Lambrechts-Herk [België].1 
OverlijdenZij overleed op 30 januari 1997 te Hasselt [België] in de ouderdom van 92 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt in het Salvatorziekenhuis.1' 
BegrafenisZij werd begraven op 5 februari 1997 te Sint-Lambrechts-Herk [België].1

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 01.02.1997, p.15.

Anna Isabella Frederix

IDnr.11619, ° circa 1883, + na 30 december 1913
VaderJoannes Frederix1 ° 3 december 1838, + 19 maart 1884
MoederMaria Moors1 ° 25 juli 1841, + na 29 juni 1901
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteAnna Isabella Frederix werd geboren circa 1883 te Eigenbilzen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Leonard Broux voor 30 december 1913 te Eigenbilzen? [België].2 
OverlijdenZij overleed na 30 december 1913 te Eigenbilzen? [België].2 

Familie 1

Kinderen

Familie 2

Leonard Broux ° voor 1890
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1883, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1913, geboorten.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1901, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1906, geboorten.