Joseph Beckers1

IDnr.3467, ° voor 1730, + na 16 februari 1752
DoopselJoseph Beckers werd gedoopt voor 1730 te Beverlo? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Christina Gairs op 16 februari 1752 te Beverlo [België].1
OverlijdenHij overleed na 16 februari 1752 te Beverlo? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1752, doopsels, p.625.

Magdalena Beckers

IDnr.2591, ° voor 1505, + voor 27 oktober 1580
VaderN. Beckers
DoopselMagdalena Beckers werd gedoopt voor 1505 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Frelen Frericxs, zoon van Frederick van Mewen en Marie N., voor 1530 te Lummen? [België].1 
EigendomMichiel Beckers verkocht een goed aan Magdalena Beckers volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 2 oktober 1533. Deze verwijst ook naar Peeter Neven als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Ter selver tyt soe is Frederick van Meuwen als momber synre huysvrou Mag...ne [Magdalene] Beckers gegicht ende gegoidt met recht in alsulge huys ende hoff ende huwelixe vorwerde als heer Michiel Beckers, priester, met synen momber Peter Neven der jonge opgedragen heeft in voerleden thyde. Ende es dar toe comen met recht na inhoutz honre vorwerden. Reengenoot vanden huyse Hensken Hoesdemans oosten ende Lyn Buysen westen, Henric van Grolar norden.1' 
OverlijdenZij overleed voor 27 oktober 1580 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt: '
...Maria (Mariken) Ffrericx... houdt het versterf op na dood van haar moeder Magdalena Beckers... [relief van 27 oktober 1580 door Maria Frericxs][IDnr_2983]1'
 
ReliefNa het overlijden van Magdalena Beckers releveren Maria Frericxs op 27 oktober 1580 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Laureijs Huesdens, Jan Van Peer en Mathijs Huesdens. De akte luidt als volgt: 'Maria (Mariken) Ffrericx weduwe Laureys Huesdens alias der Smet, cum mamburno, houdt het versterf op na dood van haar moeder Magdalena Beckers. Maria Ffrericx met momber Jan Van Peer draagt haar tocht van het versterfenis en het kindsdeel van haar zoon Mathys op ten behoeve van die zoon Mathys Huesdens.
Tocht en erfdom vergaderd zijnde, heeft Mathys Huesdens via de Loonse meier een hypotheek van 16 ½ stuiver 'sjaars op panden van de erfgenamen van Bartholomeus Buysen alias Roselers verkocht aan Jan Moens. Die 16½ stuiver zijn de helft 33 stuivers 'sjaars staande aan een hoffstadt, palende Quinten Hoelsteens, de straat en Peter Frericx.2'
 

Familie

Frelen Frericxs ° voor 1505, + na 2 okt 1533
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.111v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.360.

Maria Beckers

IDnr.7770, ° voor 1575, + na 11 juli 1603
DoopselMaria Beckers werd gedoopt voor 1575 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Vrerick voor 11 juni 1597 te Hasselt? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 11 juli 1603 te Hasselt? [België].1 

Familie

Joannes Vrerick ° voor 1575, + na 11 jul 1603
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 284, 1597, doopsels, p.32.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 284, 1603, doopsels, p.93.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 284, 1603, doopsels, p.166.

Maria Anna Beckers

IDnr.763, ° voor 1720, + na 8 juni 1741
DoopselMaria Anna Beckers werd gedoopt voor 1720. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Paulus Knaepen op 8 juni 1741 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 8 juni 1741. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1741, doopsels, p.100.

Maria Catharina Beckers

IDnr.2982, ° 28 juli 1776, + 9 mei 1838
VaderGasparus Beckers1 ° voor 1750, + 3 september 1779
MoederElisabeth Put1 ° voor 1750, + na 22 juli 1811
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Catharina Beckers werd gedoopt op 28 juli 1776 te Koersel [België] met als peter Henricus Bleux en als meter Maria Catherina Belien.2
HuwelijkZij huwde met Petrus Joannes Fredrix, zoon van Henricus Fredrix en Catharina Elisabetha Knapen, op 22 juli 1811 te Koersel [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen bij het huwelijk zijn Paulus Fredrix, broer van de bruidegom (28 jaar, landbouwer), Joannes Antonius Geladi (31 jaar, dienstknecht), Jan Thielemans (61 jaar) en henricus Beerten (30 jaar, handelaar) allen wonende te Koersel.1'
OverlijdenZij overleed op 9 mei 1838 te Koersel [België] in de ouderdom van 61 jaar.3 

Familie

Petrus Joannes Fredrix ° 15 mrt 1772, + 31 jan 1837
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1811, huwelijken, p.13.
 2. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 452, 1776, doopsels.
 3. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, 1841, p.15.
 4. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1812, geboortes, p.20.
 5. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1815, geboortes, p.2.
 6. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, geboorten, p.23.

Maria Christina Beckers

IDnr.392, ° 4 juli 1744, + 6 augustus 1818
VaderJoannes Beckers ° 21 december 1698, + 27 februari 1755
MoederMaria Daniels ° voor 1719, + 26 april 1774
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Christina Beckers werd gedoopt op 4 juli 1744 te Lummen [België] met als peter Joannes Daniels en als meter Maria Schots.1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Fredrickx, zoon van Michael Fredrix en Maria Elisabetha Opheijde, op 11 juli 1774 te Lummen [België] met als getuigen Henricus Vannuffel en Vincentius Snijers.2
ReliefNa het overlijden van Petrus Fredrickx en Maria Christina Beckers releveren op 21 juli 1774 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Schepen Peeter Frederix nomine uxoris Marie Christina Beckers releveert na het overlijden van hun ouders Jan Beckers en Marie Daniels zaliger: een perceel broek in Geneijcken, meester Adriaen Vaes O, Jan Mues W, Servaes Woelfs Z, hun eigen erf N; een perceel land in Geneijcken, Aert Persoens O, mr. Adriaen Vaes W, Peeter Rutten Z, de heer Koninx van Hasselt N; een perceel land genaamd "het Bloeck" onder Lummen grenzend Peeter Wellens O, mr. Adriaen Vaes Z, "het Kerckerveldt" W, Fransus van Schooren N.3' 
ReliefNa het overlijden van Joannes Beckers en Maria Daniels releveren Maria Christina Beckers en Petrus Fredrickx op 21 juli 1774 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Schepen Peeter Frederix nomine uxoris Marie Christina Beckers releveert na het overlijden van hun ouders Jan Beckers en Marie Daniels zaliger: een perceel broek in Geneijcken, meester Adriaen Vaes O, Jan Mues W, Servaes Woelfs Z, hun eigen erf N; een perceel land in Geneijcken, Aert Persoens O, mr. Adriaen Vaes W, Peeter Rutten Z, de heer Koninx van Hasselt N; een perceel land genaamd "het Bloeck" onder Lummen grenzend Peeter Wellens O, mr. Adriaen Vaes Z, "het Kerckerveldt" W, Fransus van Schooren N.' 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Andreas Vanherle op 12 oktober 1774 te Lummen [België].4 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Catherina Smets op 9 oktober 1779 te Lummen [België].5 
OverlijdenZij overleed op 6 augustus 1818 te Lummen [België] in de ouderdom van 74 jaar. De tekst vermeldt: 'Maria Christina overlijdt in haar huis om 3 uur 's morgens. [nvdr. zij overlijdt slechts 2 dagen na haar man]. De aangifte gebeurt door haar zoon Jan Michiel (42 jaar, zonder beroep) en door Henricus Goossens (60 jaar, dagloner), beiden van Lummen.6'

Familie

Petrus Fredrickx ° 18 mei 1736, + 4 aug 1818
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.117.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.191.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr.92, 1773-1778, p.110v.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.47.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1777, doopsels, p.59.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1818, overlijdens, p.38.

Maria Elisabeth Beckers

IDnr.11163, ° voor 1700, + 19 april 1785
DoopselMaria Elisabeth Beckers werd gedoopt voor 1700 te Beverlo? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Meukens, zoon van Martinus Meukens en Maria Vintens, op 28 mei 1719 te Beverlo [België].1 
OverlijdenZij overleed op 19 april 1785 te Beverlo [België].1 

Familie

Joannes Meukens ° 24 jan 1696, + circa 1730
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S270] Opzoekingen door Edgard Meukens.