Leopold Henri Frederix

IDnr.4050, ° 8 mei 1889, + 31 juli 1889
VaderPetrus Frederix1 ° 5 maart 1856, + na 21 mei 1890
MoederMaria Francisca Moons1 ° 14 juni 1854, + na 21 mei 1890
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLeopold Henri Frederix werd geboren op 8 mei 1889 te Leopoldsburg [België]. In het document wordt vermeld: 'Léopold Henri wordt 's middags geboren. Vader Pierre doet aangifte met als getuigen Liévin Giegas (24 jaar, muzikant) en C. Ceyssens (35 jaar, schoenmaker), beiden van Leopoldsburg.1'
OverlijdenHij overleed op 31 juli 1889 te Leopoldsburg [België]. De tekst vermeldt: 'Leopold Henri overlijdt om 3 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door vader Pierre en Li&vin Giegas (23 jaar, muzikant) beiden van Leopoldsburg.2'

bronvermelding(en)

 1. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1889, geboorten, p.9v, akte 34.
 2. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1889, overlijdens, p.15, akte 19.

Leopoldina Ludovica Carolina Frederix

IDnr.8152, ° 7 januari 1881, + 5 november 1905
VaderLudovicus Frederix1 ° 16 september 1851, + na 5 november 1905
MoederCecilia Barbara Holstein1 ° 23 oktober 1850, + na 5 november 1905
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteLeopoldina Ludovica Carolina Frederix werd geboren op 7 januari 1881 te Hasselt [België].1 
BeroepZij was naaister voor 5 november 1905.1 
OverlijdenZij overleed op 5 november 1905 in de Kapucinenstraat 7 te Hasselt [België] in de ouderdom van 24 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 4 uur 's morgens. Vader Ludovicus (54 jaar, schoenmaker) doet aangifte met als getuige Joannes Severi (65 jaar, zonder beroep), beiden van Hasselt.1'

bronvermelding(en)

 1. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1905, overlijdens, p.65, akte 242.

Leopoldus Frederix

IDnr.238, ° 9 maart 1812, + 4 september 1855
VaderHenricus Frederix ° 7 juli 1782, + 23 mei 1834
MoederAnna Clara Joors ° 5 april 1780, + 11 juli 1857
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteLeopoldus Frederix werd geboren op 9 maart 1812 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Leopold wordt geboren om 10 uur 's morgens. Vader Henri komt aangifte doen met als getuigen Antoine Frederix (32 jaar, 'ventier' of handelaar) en Henri Geysen (25 jaar, 'ventier' of handelaar).1' 
WoonstHenricus Frederix en Anna Clara Joors woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Maria Constantia, Leopoldus en Petrus Joannes in de woning nr. 200 in Mellaar te Lummen [België].2 
HuwelijkHij huwde met Henrica Dekkers, dochter van Christina Dekkers, op 7 april 1853 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt palats om 8 uur 's morgens. De getuigen zijn Martinus Droogmans (44 jaar, landbouwer), Francis Droogmans (52 jaar, landbouwer), Henri Aerts (53 jaar, dagloner), en Ciprien Ramackers (58 jaar, metselaar), allen van Lummen).3' 
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] tussen 7 april 1853 en 4 september 1855.3,4 
OverlijdenHij overleed op 4 september 1855 te Lummen [België] in de ouderdom van 43 jaar. De tekst vermeldt: 'Leopold overlijdt om 3 uur 's morgens. De aangifte wordt gedaan door Lambert Engelen (47 jaar, landbouwer te Lummen) en Arsène Smets (42 jaar, secretaris, Lummen).4' 

Familie

Henrica Dekkers ° 14 nov 1818, + 2 jun 1885
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1812, p.4v, akte 17.
 2. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1853, p.26, akte 2.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1855, p.62, akte 46.

Leopoldus Frederix

IDnr.3099, ° 2 februari 1851
VaderPetrus Franciscus Frederix1 ° 31 maart 1818, + 2 mei 1864
MoederAnna Maria Huybrighs1 ° 22 april 1831, + 7 mei 1852
GeboorteLeopoldus Frederix werd geboren op 2 februari 1851 te Paal [België].1

bronvermelding(en)

 1. [S50] Burgerlijke Stand Paal, Rijksarchief Hasselt, 1358532, 1851, geboorten, p.35, akte 10.

Leopoldus Hubertus Frederix

IDnr.7132, ° 12 oktober 1879, + 15 augustus 1949
VaderPetrus Joannes Fredricx1 ° 25 november 1851, + na 28 september 1910
MoederDorothea Gielen1 ° 11 september 1855, + 8 februari 1882
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
RoepnaamLeopold. 
GeboorteLeopoldus Hubertus Frederix werd geboren op 12 oktober 1879 in Runkst te Hasselt [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt om 12 uur 's middags geboren. Vader Pieter Jan (27 jaar, bakker) doet aangifte met als getuigen Lodewijk Bollen (34 jaar) en René Chouffart (32 jaar), beiden spoorwegbeambten, allen van Hasselt.1,2'
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Hubertus Joannes Antonius Dussart en Maria Elisabeth Hubertina Frederix op 30 december 1903 te Hasselt [België]; Het huwelijk heeft plaats om 12 uur 's middags. De vader van de bruidegom is al overleden. Zijn moeder stemt toe via een akte, verleden voor notaris Portmans op datum van 20.12.1903. De vader van de bruid is aanwezig en stemt toe. Haar moeder is al overleden. De getuigen zijn Martin Bouchet (28 jaar, sergeant-majoor bij het 5de linieregiment, van Hasselt), Edouard Goffings (28 jaar, gendarme, van Hechtel), Leopold Frederix (25 jaar, bakker, broer van de bruid, van Hasselt) en Edmond Coengrachts (28 jaar, zonder beroep, van Kortessem).3
HuwelijkHij huwde met Marie Joséphine Hubertine Eugénie Moers, dochter van Xavier Isidore Moers en Marie Julienne Gets, op 28 september 1910 te Sint-Truiden [België] met als getuigen Constantinus Josephus Fredricx. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur in de voormiddag. De vader van de bruidegom is aanwezig en stemt toe. Zijn moeder is al overleden. De ouders van de bruid zijn beiden aanwezig en stemmen toe. De getuigen zijn Constant Fredrix (56 jaar, bediende bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, oom van de bruidegom, van Gent) en Joseph Moers (46 jaar, schoenmaker, oom van de bruid, van Liège).4'
BeroepHij was bakker op 28 september 1910.4 
OverlijdenHij overleed op 15 augustus 1949 te Hasselt [België] in de ouderdom van 69 jaar.2
BegrafenisHij werd begraven op 18 augustus 1949 te Hasselt [België].2 

Familie

Marie Joséphine Hubertine Eugénie Moers ° 4 nov 1888, + 30 mei 1970
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1879, geboorten, p.163v, akte 326.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 16.08.1949, p.4.
 3. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.144v, akte 143.
 4. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1910, huwelijken, p.64, akte 64.
 5. [S344] GeneaNet pagina's van Eddy Exelmans, http://gw.geneanet.org/edexgen

Libertus Frederix

IDnr.4623, ° 28 februari 1820, + 21 maart 1883
VaderLambertus Fredriex1 ° 10 november 1769, + 9 februari 1834
MoederJoanna Catherina Brauwers1 ° 8 juni 1789, + 27 december 1873
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteLibertus Frederix werd geboren op 28 februari 1820 te Sint-Lambrechts-Herk [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt om 2 uur 's morgens geboren. Vader Lambertus doet aangifte met als getuigen Libertus brouwers (68 jaar, werman, uit Alken) en Herman Bollen (38 jaar, werkman, uit Sint-Lambrechts-Herk).2' 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Arnoldus Stroubben en Maria Ida Frederix op 10 juni 1841 in Trekschuren te Hasselt [België]; De getuigen zijn Arnoldus Beerden (30 jaar, dagloner) en Petrus Fredricx (22 jaar, klompenmaker), beiden uit Sint-Lambrechts-Herk. Verder Libertus (24 jaar) en Cornelius Fredricx (21 jaar), beiden dagloners uit Hasselt. Voorts wordt er vermeld dat Maria Ida In het gehucht Trekschuren (Hasselt) woont en haar man in het gehucht Rapertingen (Hasselt).3 
GeboorteHij was getuige bij de aangifte van Lambertus Frederix op 4 augustus 1849 te Sint-Lambrechts-Herk [België]; Hij wordt om 10 uur 's mogens geboren. De getuigen zijn Libert Fredricx (29 jaar, dagloner) en Arnold Bangels (42 jaar, landbouwer), beiden uit Sint-Lambrechts-herk.2 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Codden, dochter van Hubertus Codden en Anna Gertrudis Machiels, op 9 juni 1851 te Sint-Lambrechts-Herk [België].4 
BeroepHij was dagloner tussen 9 juni 1851 en 27 september 1867.5 
BeroepHij was landbouwer tussen 21 mei 1870 en 21 juni 1883.5 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Anna Maria Codden op 20 september 1879 te Sint-Lambrechts-Herk [België]; Zij overlijdt om 7 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door haar man Libertus Frederix samen met Lambertus Dujardin (57 jaar, landbouwer, uit Sint-Lambrechts-Herk).6 
OverlijdenHij overleed op 21 maart 1883 te Sint-Lambrechts-Herk [België] in de ouderdom van 63 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 6 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door zijn zwager Felix Zwerts en door Josephus Uitdebroeks (22 jaar, landbouwer, uit Sint-Lambrechts-Herk).7' 

Familie

Anna Maria Codden ° 23 okt 1827, + 20 sep 1879
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1820, geboorten, aangevuld met de opzoekingen van Roger Frederix.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, aangevuld door gegevens van Roger Frederix.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1841, huwelijken, aangevuld met de opzoekingen van Roger Frederix.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1851, huwelijken.
 5. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1879, overlijdens, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1883, overlijdens, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1851, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 9. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1853, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 10. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1855, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 11. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1857, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 12. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1860, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 13. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1862, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 14. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.129v, akte 128.
 15. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1867, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 16. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1870, geboorten.
 17. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1875, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.

Lien Frederix

IDnr.25, ° 26 juli 1983
VaderHugo Gustaaf Felix Joseph Frederix ° 2 september 1955
MoederJulienne Clementina Leyssens ° 20 november 1958
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLien Frederix werd geboren op 26 juli 1983 te Leuven [België]. In het document wordt vermeld: 'Lien wordt geboren om 19u50.1' 
DoopselZij werd gedoopt op 8 oktober 1983 te Herent [België].1 
Wettelijk samenwonenZij en Bart Engelen wonen sinds 5 januari 2012 wettelijk samen. 

bronvermelding(en)

 1. [S63] Origineel document, trouwboekje Hugo Frederix - Jenny Leyssens, bewaard bij Hugo Gustaaf Felix Joseph Frederix.