Maria Anna Philippina Frederix

IDnr.6025, ° 31 juli 1883
VaderGerard Frederix1 ° 15 mei 1838, + 22 januari 1893
MoederMaria Louisa Hendriks1 ° 23 mei 1840, + 3 november 1894
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteMaria Anna Philippina Frederix werd geboren op 31 juli 1883 te Valkenburg [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 12.119, inventaris 5, geboorten, akte 22.

Maria Anna Stephania Frederix

IDnr.29, ° 31 maart 1940
VaderLudovicus Frederix ° 30 juni 1909, + 22 februari 1993
MoederRegina Antonia Aerts ° 9 februari 1913, + 21 maart 1951
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Anna Stephania Frederix werd geboren op 31 maart 1940 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria wordt om 1 uur 's namiddags geboren. Vader Louis komt aangifte doen met als getuigen Felix Engelen (30 jaar) en Richard Hermans (26 jaar), beiden landbouwers te Heusden. Maria's geboortedatum wordt verkeerdelijk inschreven als 21.03.1940. In uitvoering van een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Hasselt dd. 28.04.1986 is er in de marge van de akte een nota bijgeschreven waarin bevestigd wordt dat haar geboortedatum wel degelijk 31.03.1940 is.1'
HuwelijkZij huwde met Romain Truyers op 16 juli 1963 te Heusden [België].2

Familie

Romain Truyers ° 26 apr 1940
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, geboorten, 1936-1940, 1940, akte 52.
 2. [S33] Origineel document, trouwboekje Romain Truyers - Maria Frederix, bewaard bij Maria Anna Stephania Frederix.

Maria Antonia Frederix

IDnr.30, ° 26 oktober 1907, + 30 juli 1995
VaderFelix Alphonsius Frederix1 ° 10 februari 1883, + 24 november 1945
MoederMaria Rosalia Aerts1 ° 6 april 1879, + 20 januari 1969
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamAntonie. 
GeboorteMaria Antonia Frederix werd geboren op 26 oktober 1907 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 9 uur 's avonds. Vader Felix (24 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen haar grootoom Casimier Frederix (66 jaar, eigenaar) en Paul Vanderstraeten (57 jaar, horlogemaker), allen van Lummen.2,1'
HuwelijkZij huwde met Alfons Eerdekens in mei 1946 te Heusden [België].3
OverlijdenZij overleed op 30 juli 1995 te Heusden [België] in de ouderdom van 87 jaar.4
BegrafenisZij werd begraven op 2 augustus 1995 te Heusden [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1907, geboorten, p.25v, akte 99.
 2. [S6] Origineel document, trouwboekje Felix Frederix - Rosalia Aerts, bewaard bij Gabrielle Maria Rosalia Frederix.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 01.05.1946, p.8.
 4. [S63] Origineel document, bidprentje Antonie Frederix, bewaard bij Hugo Gustaaf Felix Joseph Frederix.

Maria Antonia Frederix

IDnr.1026, ° 19 mei 1883, + na 29 juni 1962
VaderWilhelmus Frederix ° 16 september 1849, + na 6 november 1909
MoederMaria Josepha Claes ° 1 februari 1857, + na 6 november 1909
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Antonia Frederix werd geboren op 19 mei 1883 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'De getuigen bij de aangifte van de geboorte zijn Franciscus Reynders en Petrus Henricus Poelmans.1' 
HuwelijkZij huwde met Leonardus Vos, zoon van Felix Antonius Vos en Maria Juliana Schroyen, op 16 april 1910 te Zolder [België] met als getuigen Antonius Frederix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 10 uur 's morgens. De beide ouders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Moris Damasius (45 jaar, landbouwer) en Lodewijk Libaers (62 jaar, kleermaker), allen van Zolder. De getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn haar broer Antonius Frederix en Josephus Hermans.2'
Gebeurtenis Op 29 juni 1962 vormt Maria Antonia Frederix, samen met Paulina Vos, Jeannette Rogiers en Carina Ferla te Zolder [België] vier generaties.3
OverlijdenZij overleed na 29 juni 1962 te Zolder? [België].3 

Familie

Leonardus Vos ° 10 feb 1884, + na 28 jan 1925
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1883, geboortes, akte 34.
 2. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1910, huwelijken, p.4, akte 4.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 29.06.1962, p.7.
 4. [S246] GeneaNet pagina's van Antoine Kelchtermans, http://gw.geneanet.org/akelchtermans
 5. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 31.10.1984, p.6.

Maria Antonia Frederix

IDnr.1204, ° 25 juni 1923, + 18 april 1985
VaderJacobus Josephus Frederix ° 18 februari 1885, + 10 mei 1967
MoederMaria Mathilda Schroyen ° 26 april 1883, + 2 april 1954
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamAntonia. 
GeboorteMaria Antonia Frederix werd geboren op 25 juni 1923 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Antonia wordt geboren om 3 uur 's namiddags. Vader Jacobus komt aangifte doen met als getuigen Alfons Tielens (63 jaar, veldwachter te Heusden) en Jean Pacquay (42 jaar, pastoor te Heusden).1' 
HuwelijkZij huwde met Clemens Albert Put op 11 januari 1947 te Heusden [België].2 
OverlijdenZij overleed op 18 april 1985 te Koersel [België] in de ouderdom van 61 jaar.3
BegrafenisZij werd begraven op 23 april 1985 Koersel, [België].3 

Familie

Clemens Albert Put ° 6 apr 1921, + 10 jun 1967
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1921-1930, geboorten jaar 1923, p.14, akte 53.
 2. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 23.04.1985, p.6.

Maria Antonia Frederix1

IDnr.5333, ° 30 december 1895, + 18 februari 1979
VaderPetrus Joannes Fredricx1 ° 13 februari 1855, + 19 oktober 1937
MoederMelania Knuts1 ° 2 januari 1862, + 4 maart 1945
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
RoepnaamAntoinette. 
GeboorteMaria Antonia Frederix werd geboren op 30 december 1895 te Sint-Lambrechts-Herk [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt om 8 uur 's avonds geboren.1,2' 
HuwelijkZij huwde met Joannes Hubertus Henckaers op 3 oktober 1923 te Sint-Lambrechts-Herk [België].3 
OverlijdenZij overleed op 18 februari 1979 te Sint-Lambrechts-Herk [België] in de ouderdom van 83 jaar.2
BegrafenisZij werd begraven op 22 februari 1979 Sint-Lambrechts-Herk, [België].2 

Familie

Joannes Hubertus Henckaers ° 20 aug 1886, + 1969
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 20.02.1979, p.6.
 3. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.

Maria Antonia Frederix

IDnr.8299, ° 27 mei 1876, + 19 januari 1877
VaderGerard Frederix1 ° 15 mei 1838, + 22 januari 1893
MoederMaria Louisa Hendriks1 ° 23 mei 1840, + 3 november 1894
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteMaria Antonia Frederix werd geboren op 27 mei 1876 te Valkenburg [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 19 januari 1877 te Valkenburg [Nederland].2 

bronvermelding(en)

 1. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12119, inventarisnr. 4, overlijdens, 1876, akte 8.
 2. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12119, inventarisnr. 17, overlijdens, 1877, akte 2.