Maria Elisabeth Frederix

IDnr.14722, ° 12 augustus 1736, + na 23 augustus 1780
VaderJoannes Frederix1 ° voor 1700, + 1 november 1751
MoederCatharina Bijnens1 ° 10 april 1693, + 13 november 1750
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
DoopselMaria Elisabeth Frederix werd gedoopt op 12 augustus 1736 te Opglabbeek [België] met als peter Mathias Vincken en als meter Maria Moors.1
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Elisabeth Frederix op 17 november 1762 te Opglabbeek [België].2
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Elisabeth Frederix op 23 augustus 1780 te Opglabbeek [België].3
OverlijdenZij overleed na 23 augustus 1780 te Opglabbeek? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1736, doopsels, p.65.
 2. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1762, doopsels, p.18.
 3. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1780, doopsels,40v.

Maria Elisabeth Frederix

IDnr.15879, ° 16 februari 1899, + 30 mei 1901
VaderAntoon Frederix1 ° 12 augustus 1873, + 18 december 1957
MoederTheresia Baeten1 ° 26 maart 1869, + 7 februari 1945
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Elisabeth Frederix werd geboren op 16 februari 1899 te Hechtel [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 4 uur 's morgens. Vader Antoon (25 jaar, vrachtvoerman) doet aangifte met als getuigen Petrus Witters (54 jaar, werkman) en Henricus Baeten (21 jaar, landbouwer), allen van Hechtel.1'
OverlijdenZij overleed op 30 mei 1901 te Hechtel [België] in de ouderdom van 2 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 6 uur 's avonds. Vader Antoon (27 jaar, voerman) en Henricus Stippelmans (60 jaar, landbouwer) doen aangifte, beiden van Hechtel.2[nvdr. de akte vemeldt 28 jaren, bedoeld wordt 28 maanden]'

bronvermelding(en)

 1. [S55] Burgerlijke Stand Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1898, geboorten, p.29, akte 5.
 2. [S55] Burgerlijke Stand Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1901, overlijdens, p.4v, akte 14.

Maria Elisabeth Helena Frederix1

IDnr.8821, ° 19 november 1883, + na 27 september 1946
VaderArnoldus Frederics1 ° 7 oktober 1856, + 24 december 1925
MoederMaria Philippina Lemmens1 ° 16 januari 1863, + 15 februari 1918
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteMaria Elisabeth Helena Frederix werd geboren op 19 november 1883 te Valkenburg [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Hubertus Benedictus Linnovandeberg, zoon van Jan Mathias Linnovandeberg en Anna Maria Kreyen, op 21 oktober 1909 te Hulsberg [Nederland].2
OverlijdenZij overleed na 27 september 1946 te Heerlen? [Nederland].3 

Familie

Joannes Hubertus Benedictus Linnovandeberg ° 26 dec 1881, + 27 sep 1946
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.119, inventarisnr. 5, 1883, geboorten, akte 35.
 2. [S191] Burgerlijke Stand Hulsberg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.046, inventarisnr. 19, 1909, huwelijken.
 3. [S114] Burgerlijke Stand Heerlen, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.038, inventarisnr. 2428, 1946, overlijdens, akte 546.
 4. [S192] Opzoekingen door José Lemmens-Kengen.

Maria Elisabeth Hubertina Frederix

IDnr.7062, ° 8 mei 1881, + na 30 december 1903
GeboorteMaria Elisabeth Hubertina Frederix werd geboren op 8 mei 1881 te Hasselt [België]. 
HuwelijkZij huwde met een onbekende persoon op 30 december 1903 te Hasselt [België]. 
OverlijdenZij overleed na 30 december 1903 te Hasselt? [België]. 

Maria Elisabeth Hubertina Frederix

IDnr.7133, ° 8 mei 1881, + 5 augustus 1907
VaderPetrus Joannes Fredricx1 ° 25 november 1851, + na 28 september 1910
MoederDorothea Gielen1 ° 11 september 1855, + 8 februari 1882
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Elisabeth Hubertina Frederix werd geboren op 8 mei 1881 in Runkst te Hasselt [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt om 3 uur 's morgens geboren.2' 
HuwelijkZij huwde met Hubertus Joannes Antonius Dussart, zoon van Joannes Dussart en Maria Elisabeth Goorts, op 30 december 1903 te Hasselt [België] met als getuigen Leopoldus Hubertus Frederix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 12 uur 's middags. De vader van de bruidegom is al overleden. Zijn moeder stemt toe via een akte, verleden voor notaris Portmans op datum van 20.12.1903. De vader van de bruid is aanwezig en stemt toe. Haar moeder is al overleden. De getuigen zijn Martin Bouchet (28 jaar, sergeant-majoor bij het 5de linieregiment, van Hasselt), Edouard Goffings (28 jaar, gendarme, van Hechtel), Leopold Frederix (25 jaar, bakker, broer van de bruid, van Hasselt) en Edmond Coengrachts (28 jaar, zonder beroep, van Kortessem).3'
BeroepZij was winkelierster voor 5 augustus 1907.2 
OverlijdenZij overleed op 5 augustus 1907 in de Botermarktstraat te Hasselt [België] in de ouderdom van 26 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om halfvier 's morgens. De aangifte gebeurt door Celestin Coemans (18 jaar, lijkbidder) en Pieter Borgions (48 jaar, schoenmaker), beiden van Hasselt.2'

Familie

Hubertus Joannes Antonius Dussart ° 24 aug 1880, + 21 feb 1964
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1881, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 2. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1907, overlijdens, p.48v, akte 189.
 3. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.144v, akte 143.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1904, geboorten.

Maria Elisabeth Hubertina Frederix

IDnr.8780, ° 3 juni 1825, + 8 februari 1907
VaderWilhelmus Frederix1 ° 16 februari 1796, + na 29 maart 1830
MoederCatharina Jansen1 ° 25 juli 1789, + 12 juli 1867
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteMaria Elisabeth Hubertina Frederix werd geboren op 3 juni 1825 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Hendrik Schilds, zoon van Pieter Schilds en Maria Elisabeth Wijngaarde, op 13 januari 1853 te Maastricht [Nederland]. De akte vermeldt: 'Bij het huwelijk erkennen de echtelingen de twee dochters van de bruid, nl. Anna en Hubertina, geboren te Maastricht op 18.03.1849.2' 
OverlijdenZij overleed op 8 februari 1907 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 81 jaar.3 

Familie

Hendrik Schilds ° 5 sep 1822, + 7 nov 1863
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 25, 1825, geboorten, akte 344.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 179, 1853, huwelijken.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 291, 1907, overlijdens, akte 100.
 4. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 190, 1876, huwelijken.
 5. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 42, 1858, geboorten, akte 687.
 6. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 44, 1861, geboorten, akte 70.
 7. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 45, 1863, geboorten, akte 206.

Maria Elisabetha Frederix

IDnr.228, ° 19 mei 1740, + 30 juni 1805
VaderMichael Fredrix ° 17 juni 1695, + 7 augustus 1766
MoederMaria Elisabetha Opheijde ° 27 maart 1698, + 7 april 1749
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Elisabetha Frederix werd gedoopt op 19 mei 1740 te Lummen [België] met als peter Joannes Fredrickx en als meter Agatha Hueveneers.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Maria Elisabeth Vervoort op 15 juli 1765 te Heusden [België]; Bij haar vader is de familienaam Vandevoort (naderhand?) veranderd in Vervoort.2
HuwelijkZij huwde met Joannes Vanherle op 5 mei 1767 te Lummen [België] met als getuigen Henricus Fredrix en Petrus Vaneerdewegh.3
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Franciscus Vervoort op 20 mei 1774 te Heusden [België]; In de doopakte is bij zijn moeder (naderhand?) de voornaam Christina toegevoegd aan de naam Maria. Bij zijn vader is de familienaam Vandevoort (naderhand?) veranderd in Vervoort.4
DoopselZij was meter bij het doopsel van Paulus Fredrix op 22 februari 1782 te Lummen [België].5 
HuurJoannes Vanherle en Maria Elisabetha Frederix verhuurden aan Petrus Swalen en Maria Ramakers een goed voor de som van 72 gulden Brabants Luijcx en 35 halsters koren diesters volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 februari 1785. De akte luidt als volgt: 'Joannes Vanherle x Marie Elisabeth Fredrix, wonend in Genebosch 1), Petrus Swalen x Marie Ramakers wonend in Geneijcken 2). 1) verhuurt aan 2) voor een termijn van 3 jaar, begin half maart 1785, huis met schuur, stallingen en annex goederen in Genebosch en landerijen. Huis regenoten O. de weduwe Andries Smets, Z. Peeter Aerts, W. Jan Custers, N. Arnoldus Reijnders. Huursom: 35 halsters koren diesters, 72 gulden Brabants Luijcx, te betalen op St. Andries. De verhuurder reserveert zich 6 bedden in de huishof westwaarts en 2 bedden in ‘de Heuvels’ tot zijn gebruik en 4 parten in de warmoeshof westwaarts. Getuigen: de heer P.G. Vandebrouck, jof. M.E. Windelen.6' 
HuurJoannes Vanherle en Maria Elisabetha Frederix verhuurden aan Peeter Bossemans en Elisabeth Schoofs een goed voor de som van 17 pattacons (1 pattacon = 4 gulden)/jaar en 40 halsters koren/jaar brabantse maat volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 april 1787. De akte luidt als volgt: 'Joannes Van Herle x Elisabeth Fredricx van Genebosch 1), Peeter Bossemans x Elisabeth Schoofs 2), partijen. 1) verhuurt aan 2) voor een termijn van 3 jaar, ingaand half maart 1788, voor huis, moeshof, broeken en ‘veelen’; voor de landerijen ingaand op half oogst 1788. Hij verhuurt: huis, schuur, stal cum annexis en alle andere goederen onder Genebosch gelegen; 3 percelen land onder Molem; een land onder Geneycken achter de schans, verkregen bij koop van Jan Wellens en Michael Rodiers; een dries achter de schans, oostwaarts de schans. Hij reserveert zich een plek in de moeshof noordwaarts tegen de stallingen, 2 bedden in de heuvel noord- en zuidwaarts tegen de straat, nog 6 bedden achter de moeshof en een stuk broek. Huurprijs: 17 pattacons (1 pattacon = 4 gulden)/jaar en 40 halsters koren/jaar brabantse maat, met de plek land van Peeter Schodts in de huur inbegrepen. Nog andere voorwaarden. Opgemaakt in het huis van de notaris met heer Joannes Wilborts en Michael Roosen als getuigen.7' 
VolkstellingZij en Joannes Vanherle werden geregistreerd bij de volkstelling van tussen 1795 en 1796 in Genenbos te Lummen [België], samen met hun kind(eren) Petrus Andreas Vanherle. Jan en Elisabeth wonen samen hun zoon Andries in het gehucht Genebos.8 
OverlijdenZij overleed op 30 juni 1805 in Genenbos te Lummen [België] in de ouderdom van 65 jaar. De tekst vermeldt: 'Catharina overlijdt om 9 uur 's morgens te Genebos. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door haar echtgenoot Jan en voormalig notaris Christophe Hoelen.9' 

Familie

Joannes Vanherle ° voor 1745, + 28 sep 1809
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1740, doopsels, p.96.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, p.183.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1767, huwelijken, p.158.
 4. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, 1774, doopsels, p.55.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.90.
 6. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1785, akte 3 (akte 19).
 7. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1787, akte 7 (akte 28).
 8. [S18] Volkstelling Lummen 1795-1796, Rijksarchief Hasselt, 1358805, nr. 1104.
 9. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, an XIII, p.10, akte 59.