Petrus Joannes Frederix

IDnr.874, ° 24 februari 1907, + 27 oktober 1976
VaderJosephus Frederix1 ° 3 juli 1875, + 23 juni 1946
MoederMaria Theresia Henrica Reijnders1 ° 14 april 1874, + 8 november 1942
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamPieter. 
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 24 februari 1907 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Petrus wordt geboren om 4 uur 's namiddags. Vader Josephus (31 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Franciscus Lemmens (67 jaar, winkelier) en Remigius Put (40 jaar, landbouwer), allen van Heusden.1'
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Bertha Maria Alenus en Petrus Franciscus Frederix op 5 februari 1941 te Heusden [België]; Het huwelijk wordt afgesloten om 10 uur 's morgens. Getuigen zijn Pieter Frederix (33 jaar en broer van de bruidegom) en Louis Engelen (21 jaar), beiden landbouwers te Heusden.2
OverlijdenHij overleed op 27 oktober 1976 te Bree [België] in de ouderdom van 69 jaar.

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1907, geboorten, p.3, akte 9.
 2. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek huwelijken, 1940-1945, 1941, akte 5.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.1851, ° 7 mei 1900, + 16 januari 1985
VaderArnoldus Frederix1 ° 28 maart 1872, + 25 november 1941
MoederAnna Catharina Janssen1 ° 29 juni 1874, + 2 mei 1952
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat] (#1)
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat] (#2)
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat] (#1)
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat] (#2)
RoepnaamJan. 
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 7 mei 1900 te Overpelt [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 9 uur 's morgens. Vader Arnoldus (fabriekswerker, 28 jaar) doet aangifte met als getuigen Jan Mathijs Achten (dienstknecht, 55 jaar) en Jan Vanduffel (dagloner, 25 jaar), allen van Overpelt.1'
HuwelijkHij huwde met Maria Barbara Francisca Cremers, dochter van Peter Antoon Cremers en Catharina Elisabeth Paesen, op 30 december 1925 te Overpelt [België].2 
OverlijdenHij overleed op 16 januari 1985 te Overpelt [België] in de ouderdom van 84 jaar.3
BegrafenisHij werd begraven op 19 januari 1985 in Lindelhoeven te Overpelt [België].3 

Familie

Maria Barbara Francisca Cremers ° 5 aug 1906, + 6 sep 1985
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S492] Burgerlijke Stand Overpelt, Rijksarchief Hasselt, 1900, geboorten, p.13, akte 48.
 2. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 18.01.1985, p.6.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.2941, ° 26 september 1844, + 18 augustus 1910
VaderLeonardus Frederix ° 25 december 1810, + 8 januari 1867
MoederMaria Catharina Deferme ° 24 november 1821, + 2 augustus 1853
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 26 september 1844 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'De getuigen bij de aangifte zijn Pieter Jan Swijns en Jan Baptist Peeters.1' 
OverlijdenHij overleed op 18 augustus 1910 te Kuringen [België] in de ouderdom van 65 jaar. 

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358705, 1844, akte 117.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.2965, ° voor 1880, + na 26 mei 1900
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren voor 1880 te Koersel? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Paulina Haeseleers op 26 mei 1900 te Zolder [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen van het kerkelijk huwelijk zijn Petrus Donné en Henricus Dielkens.1' 
OverlijdenHij overleed na 26 mei 1900 te Zolder? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S44] Parochieregisters Zolder, Rijksarchief Hasselt, 0619456, 1900, huwelijken.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.3012, ° 20 januari 1850, + na 3 juli 1873
VaderCarolus Fredrix1 ° 8 november 1814, + 11 januari 1875
MoederAnna Thresia Wagemans1 ° 10 augustus 1815, + na 1 december 1883
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 20 januari 1850 te Koersel [België]. In het document wordt vermeld: 'Petrus Joannes wordt geboren om 2 uur 's morgens. Vader Carolus komt aangifte doen met als getuigen Gaspar Hermans (44 jaar, negotiant) en Petrus Joannes Aerts (34 jaar, dienstknecht), beiden wonende te Koersel.1'
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Donatus Mangelschots en Gertrudis Elisabeth Frederikx op 3 juli 1873 te Koersel [België]; Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De ouders van de bruid zijn aanwezig. Die van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Ferdinand Mangelschots (32 jaar, dagloner) en broer van de bruidegom, Petrus Frederix (22 jaar, dagloner) en broer van de bruid, Leonard Gijbels (38 jaar, winkelier) en Martinus Vandecruys (34 jaar, kleermaker), allen wonende te Koersel.2
OverlijdenHij overleed na 3 juli 1873 te Koersel? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1850, geboorten, p.2, akte 2.
 2. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1873, huwelijken, p.27, akte 11.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.3214, ° 9 november 1832, + 14 september 1834
VaderMartinus Frederix1 ° 4 september 1807, + 20 september 1856
MoederIda Jonkers1 ° 25 januari 1803, + 12 januari 1840
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 9 november 1832 in Kwalaak te Houthalen [België]. In het document wordt vermeld: 'Petrus Joannes wordt geboren om 9 uur 's avonds in het gehucht Kwalaak. Vader Martinus doet aangifte met als getuigen Eustachius Houtes (24 jaar, secretaris) en Jan Houtes (35 jaar, landbouwer), allen wonende te Houthalen.1'
OverlijdenHij overleed op 14 september 1834 in Kwalaak te Houthalen [België] in de ouderdom van 1 jaar. De tekst vermeldt: 'Petrus Joannes overlijdt om 1 uur 's nachts. De aangifte gebeurt door Jan Cuppens (23 jaar, landbouwer) en Eustachius Houtus (26 jaar, secretaris), beiden wonende te Houthalen.2'

bronvermelding(en)

 1. [S60] Burgerlijke Stand Houthalen, Rijksarchief Hasselt, 1231332, 1832, geboorten, p.26v, akte 71.
 2. [S60] Burgerlijke Stand Houthalen, Rijksarchief Hasselt, 1231462, 1834, overlijdens, p.25, akte 60.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.4339, ° 7 december 1826, + 28 december 1826
VaderLudovicus Frederix1 ° 1 oktober 1793, + 23 februari 1857
MoederAnna Elisabeth Bamps1 ° 23 mei 1788, + 21 maart 1856
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 7 december 1826 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed op 28 december 1826 te Hasselt [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1826, geboorten.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 325, 1826, overlijdens, p.106.