Arnoldus Fredricx

IDnr.3232, ° 17 maart 1653, + na 30 oktober 1675
VaderArnoldus Fredricx ° voor 1625, + na 10 juli 1656
MoederCatharina Zeuckers ° voor 1625, + na 1 juni 1671
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselArnoldus Fredricx werd gedoopt op 17 maart 1653 te Beverlo [België] met als peter Petrus Van As en als meter Catharina Kemps.1
HuwelijkHij huwde met Elisabetha Maes op 31 januari 1673 te Beverlo [België] met als getuigen Georgius Fredricx en Joannes Schepkens.2
OverlijdenHij overleed na 30 oktober 1675 te Beverlo? [België].3 

Familie

Elisabetha Maes ° voor 1650, + na 9 nov 1684
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1653, doopsels, p.171.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1673, huwelijken, p.465.
 3. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1675, doopsels, p.23.

Arnoldus Fredricx

IDnr.3718, ° voor 1670, + na 5 mei 1699
DoopselArnoldus Fredricx werd gedoopt voor 1670 te Beringen? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joanna Margarita Krekelmans op 8 februari 1695 te Beringen [België].1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Arnoldus Crekelmans op 5 mei 1699 te Beringen [België]; Vincentius Hermans vervangt Arnoldus Fredricx en Maria Meijen vervangt Isabella Fransen.2
OverlijdenHij overleed na 5 mei 1699 te Beringen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1695, doopsels, p.81.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1699, doopsels.

Barbara Fredricx

IDnr.1398, ° circa 1617, + 1 juni 1651
VaderPetrus Frericx ° circa 1583, + voor 5 juni 1640
MoederHelwidis Horiaens ° circa 1587, + na 17 januari 1647
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselBarbara Fredricx werd gedoopt circa 1617 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Govardt Daems voor 1 juni 1651 te Lummen? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 1 juni 1651 te Kermt [België].2 
EigendomDe eigendomstransactie van Arnoldus Corthoudt en Elisabeth Frederix, samen met Lambertus Morren en Govardt Daems, met Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts, geacteerd te Lummen [België] op 16 maart 1662, vermeldt eveneens Barbara Fredricx; Aerdt Corthouts als man van Elisabeth Frerix, Lambrecht Morren in naam van zijn zoon Lambrecht verwekt bij Maria Fredrix, Jan Schijven als momber der kinderen Aerdt Schijven, verkopen aan Huijbrecht Lenardts, man van Maria Lijnen, ieder hun deel in een moeshof achter de kerk gelegen; palende met 3 zijden aan de straat en voornoemde Lenardts ter vierder zijde. Voor 56 gulden Brabants boven de gerechtskosten hierover gedaan. De comparanten beloven Govardt Daems als vader van zijn kinderen met Barbara Fredricx, medeeigenaars voor ¼ part, in te brengen om ook opdracht te doen. Als de koopsom niet voor pinksteren betaald is, gaat de koop teniet.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Elisabeth Frederix met Govardt Daems, geacteerd te Lummen [België] op 4 oktober 1663, vermeldt eveneens Barbara Fredricx; Elisabet Fredricx, door haar geconstitueerde Joannes Leijssens volgens akte gepasseerd voor de Brabantse justitie op 10 oktober 1658 en daar “indebite” gegicht, draagt op tot behoef van de kinderen van Goovart Daems verwekt in wettig huwelijk met zijn eerste echtgenote Barbara Fredricx een stuk broek onder Tiewinckel gelegen, grenzend meester Jacob Clerx in twee zijden, Goovardt Daems erfgenamen 3). Voor 204 gulden Brabants eens Luijxe valuatie, te betalen in pattacons en honderd schellingen. De kinderen werden gegicht met recht.3 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.67v.
 2. [S9] Parochieregisters Kermt, Rijksarchief Hasselt, boek 432, p.179.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1663, p.616.

Carolus Fredricx

IDnr.2119, ° voor 1665, + 20 maart 1733
DoopselCarolus Fredricx werd gedoopt voor 1665 te Hechtel? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Gertrudis Pluckers, dochter van N. Pluckers en Maria Roovers, op 5 februari 1688 te Koersel [België] met als getuigen Thomas Hommans en Joannes Beckers.1
OverlijdenHij overleed op 20 maart 1733 te Hechtel [België].2 

Familie

Gertrudis Pluckers ° voor 1665, + 14 jan 1733
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 450, 1688, huwelijken, p.235.
 2. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1733, overlijdens.
 3. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1690, doopsels.
 4. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1694, doopsels.
 5. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1697, doopsels.
 6. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1699, doopsels.
 7. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1701, doopsels.
 8. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1705, doopsels.

Catharina Fredricx

IDnr.3256, ° 22 augustus 1632
VaderHenricus Fredrix1 ° voor 1595, + 2 januari 1645
MoederAnna Smeets1 ° voor 1595, + na 22 augustus 1632
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselCatharina Fredricx werd gedoopt op 22 augustus 1632 te Beverlo [België] met als peter Henricus Moris en als meter Catharina Swolfs.1

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1632, doopsels, p.79.

Catharina Fredricx

IDnr.3785, ° voor 1645, + 25 augustus 1685
VaderN1 Fredrix ° voor 1610, + na 1645
Moeder(vrouw van N1) N. ° circa 1600, + na 1645
Stamkaartenafstammelingen van N1 Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N1 Fredrix [boxformaat]
DoopselCatharina Fredricx werd gedoopt voor 1645 te Beringen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Melchior Mueskens voor 12 oktober 1667.1 
OverlijdenZij overleed op 25 augustus 1685 te Beringen [België]. De tekst vermeldt: 'De vrouw van Melchior Mueskens.2' 

Familie

Melchior Mueskens ° voor 1640, + na 9 okt 1682
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1667, geboorten, p.233.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1685, overlijdens, p.147.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1667, geboorten, p.31.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1671, geboorten, p.31.

Celina Antonia Fredricx

IDnr.7136, ° 3 januari 1893, + 20 juli 1899
VaderPetrus Joannes Fredricx1 ° 25 november 1851, + na 28 september 1910
MoederRosalia Maria Catharina Coenegrachts1 ° 12 december 1866, + na 14 juni 1908
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteCelina Antonia Fredricx werd geboren op 3 januari 1893 in Runkst te Hasselt [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt om 2 uur 's namiddags geboren.1' 
OverlijdenZij overleed op 20 juli 1899 in de Sint-Truidersteenweg in Runkst te Hasselt [België] in de ouderdom van 6 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 10 uur 's avonds.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1893, geboorten, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1899, overlijdens, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.