Agnes Fredrix

IDnr.640, ° 7 november 1660, + 13 oktober 1716
VaderArnoldus Fredricx ° voor 1615, + 12 augustus 1677
MoederAgnes Aerdts ° 1 januari 1619, + voor 11 september 1677
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselAgnes Fredrix werd gedoopt op 7 november 1660 te Zelem [België] met als peter Jacobus Peusters en als meter Anna Hoefmans.1
HuwelijkZij huwde met Paulus Tijsmans op 4 februari 1681 te Zelem [België] met als getuigen Joannes Fredricx en Petrus Tijsmans.2
OverlijdenZij overleed op 13 oktober 1716 te Beringen [België] in de ouderdom van 55 jaar. De tekst vermeldt: '(geen volledige zekerheid.)3' 

Familie

Paulus Tijsmans ° 10 apr 1657, + na 13 jan 1703
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1090.
 2. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, 1681, huwelijken, p.256.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, overlijdens, 1716, p.350.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1687, doopsels, p.66.
 5. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, geboorten, 1689, p.72.
 6. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, geboorten, 1692, p.77.
 7. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1697, doopsels, p.86.
 8. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, geboorten, 1699, p.92.
 9. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, geboorten, 1702, p.160.

Agnes Fredrix

IDnr.912, ° 17 mei 1683, + 18 juni 1729
VaderMatthias Fredrix ° circa 1645, + na 6 juni 1699
MoederMaria Vaneerdewegh ° 10 mei 1659, + na 22 april 1711
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselAgnes Fredrix werd gedoopt op 17 mei 1683 te Meldert [België] met als peter Henri Schroijen en als meter Anna Rutten.1
HuwelijkZij huwde met Paulus Bormans, zoon van Valentinus Bormans en Helena Van Ubbel, op 31 oktober 1709 te Beringen [België] met als getuigen Petrus Van Olmen en Georgius Van Ubbel.2
DoopselZij was meter bij het doopsel van Arnoldus Fredrickx op 5 juni 1712 te Lummen [België].3 
HuwelijkZij huwde met Renerius Vanderheijden circa 1720.4 
OverlijdenZij overleed op 18 juni 1729 te Beringen [België] in de ouderdom van 46 jaar.4 

Familie

Paulus Bormans ° 6 mrt 1678, + na 4 mrt 1713
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 600, 1683, doopsels, p.7.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1709, huwelijken, p.300.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.242.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1729, overlijdens, p.358.

Albert Fredrix

IDnr.13113, ° 11 juni 1918, + 15 september 1981
GeboorteAlbert Fredrix werd geboren op 11 juni 1918 te Sint-Truiden [België].1 
OverlijdenHij overleed op 15 september 1981 te Sint-Truiden [België] in de ouderdom van 63 jaar.1
BegrafenisHij werd begraven op 19 september 1981 te Sint-Truiden [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 17.09.1981, p.6.

Aldegondis Fredrix

IDnr.9479, ° voor 1660, + na 9 januari 1687
DoopselAldegondis Fredrix werd gedoopt voor 1660 te Eisden? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Broens, zoon van Joannes Brouns en Joanna Rutgens, op 20 juni 1683 te Eisden [België].1 
OverlijdenZij overleed na 9 januari 1687 te Eisden? [België].2 

Familie

Petrus Broens ° 3 dec 1656
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden, 1683, huwelijken.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden, 1687, doopsels.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden, 1684, doopsels.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden, 1685, doopsels.

Aldegondis Gerardina Fredrix

IDnr.4277, ° 6 januari 1813
VaderChristianus Guilielmus Fredrix1 ° 8 juni 1786, + 17 oktober 1837
MoederMarie Marguerite Martens1 ° 4 mei 1783, + 18 oktober 1816
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteAldegondis Gerardina Fredrix werd geboren op 6 januari 1813 te Hasselt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1813, geboorten.

Aleth Fredrix

IDnr.2643, ° circa 1540, + na 11 september 1567
VaderArnout Fredrix1 ° circa 1515, + tussen 16 mei 1561 en 5 april 1565
MoederCatharina Huybens1 ° circa 1515, + tussen 5 april 1565 en 25 mei 1565
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselAleth Fredrix werd gedoopt circa 1540.1 
SchenkingCatharina Huybens schenkt aan Aleth Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 5 april 1565. Deze verwijst ook naar Peeter Fredrix en Jan Zwysen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Katharina Huybens heeft zich vermomberd met Peeter Ffrericx en Jan Zwysen. Ze zijn haar met recht verleend door de Loonse meier, om haer te goeder trouwen ende ter goeder rechte daer mede te behelpen daer zy des van noede hebben sal.
Katharina Huybens staat voor de Loonse meier haar tocht af aan haar kinderen, te weten heer Aerdt Ffrericx, absent; Aelet en Ffrans Ffrericx, present. Van een stuk land in het Berckbloeck. Palende Peeter Neeven, Ambrosius Van Groelaeren en er derder zijde Maria Lambrechts erfgenamen.
De kinderen vermomberen zich met de dezelfde mombers die hun moeder heeft. Ffrans en Aleth Frerix, mede voor hun afwezige broer heer Aerdt Frerix, verkopen het voornoemde perceel aan stadhelder Peeter Neeven voor 35 Rinsgulden min de lasten: ½ mud rogge aan Henrick Vanden Bossch te kwijten met 20 Rinsgulden eens.1'
 
HuwelijkZij huwde met Merten Oeyen tussen 5 april 1565 en 11 september 1567.2,1 
LeningAleth Fredrix leende aan Frans Moens de som van 25 Rinsgulden aan 1 mud koren intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 11 september 1567. De akte luidt als volgt: 'Op 11 september 1567 heeft Dirrick Moens als momber en gemechtigd door Jan Costers alias Moens, zijn neef, Merten Oeyen als man van Aleth Frederix voornoemde rente kwijtgescholden. Op 16 oktober 1567 heeft Dirrick Moens zijn neef Jan Costers alias Moens ingebracht om die kwijting te bevestigen.[zie leningsakte van 12.01.1548 van haar vader Arnout Fredrix][IDnr_2607]2' 
OverlijdenZij overleed na 11 september 1567.2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.253v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.30.

Alexander Fredrix

IDnr.1253, ° 20 mei 1828, + 27 februari 1839
VaderAntonius Frederix ° 24 mei 1779, + 22 juni 1862
MoederMarie Cathérine Vandermaesen ° circa 1787, + 2 maart 1869
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteAlexander Fredrix werd geboren op 20 mei 1828 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Alexander wordt geboren om 1 uur 's morgens. Vader Antonius doet aangifte met als getuigen Georgius Cox (36 jaar, landbouwer te Lummen) en Hendrik Vanschooren (28 jaar, landbouwer te Lummen).1' 
OverlijdenHij overleed op 27 februari 1839 te Lummen [België] in de ouderdom van 10 jaar. De tekst vermeldt: 'Alexander overlijdt om 9 uur 's morgens in het huis van zijn ouders in het dorp. Vader Antonius (59 jaar, schoolonderwijzer) komt aangifte doen met als getuige Jean Fagnoule (23 jaar, gemeente-ontvanger).2'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1828, p.22v, akte 78.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1839, overlijdens, p.54v, akte 24.