Joannes Ludovicus Fredrix

IDnr.860, ° 6 september 1804, + 29 december 1878
VaderHenricus Frederix ° 7 juli 1782, + 23 mei 1834
MoederAnna Clara Joors ° 5 april 1780, + 11 juli 1857
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJoannes Ludovicus Fredrix werd geboren op 6 september 1804 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Jean Louis wordt geboren om 11 uur 's avonds. De getuigen zijn Jean Fredrix en Guiillaume ....1' 
HuwelijkHij huwde met Rosalia Theresia Antonia Wauters voor 3 juli 1843 te Mechelen? [België].2 
BeroepHij was apotheker te Diest [België] tussen 3 juli 1843 en 21 maart 1867.2,3 
OverlijdenHij overleed op 29 december 1878 te Diest [België] in de ouderdom van 74 jaar.4 

Familie

Rosalia Theresia Antonia Wauters ° circa 1815, + na 5 nov 1889
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, an XII, p.33 beneden.
 2. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1843, geboorten, p.15v, akte 147.
 3. [S106] Burgerlijke Stand Liège, Rijksarchief Liège, 1226299, 1867, akte 200.
 4. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1889, akte 40.
 5. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1845, geboorten, p.6, akte 72.
 6. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1847, geboorten, p.4v, akte 38.
 7. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1849, geboorten, p.55v, akte 87.
 8. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1853, geboorten, p.51v, akte 27.
 9. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1855, geboorten, p.99, akte 17.
 10. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1858, geboorten, p.61, akte 144.

Joannes Ludovicus Fredrix

IDnr.14734, ° 26 oktober 1823, + na 22 februari 1854
VaderGerardus Fredrix1 ° circa 1791, + 25 november 1882
MoederMaria Catharina Bovens1 ° circa 1796, + na 23 april 1823
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieJoannes Ludovicus Fredrix werd ook Jan Louis Fredrix genoemd. 
GeboorteHij werd geboren op 26 oktober 1823 te Elsloo [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabeth Feron, dochter van Joannes Feron en Ida Ghijsen, op 30 januari 1850 te Geulle [Nederland]. 
BeroepHij was dagloner op 22 februari 1854.2 
OverlijdenHij overleed na 22 februari 1854 te Bree? [België].2 

Familie

Maria Elisabeth Feron ° 22 sep 1824, + 3 jan 1891
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, 1823, geboorten, archiefnr. 12.024, registratienr. 3, akte 40.
 2. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1854, overlijdens, p.7, akte 16.
 3. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, 1852, geboorten, archiefnr. 12.024, registratienr. 5, akte 17.

Joannes Ludovicus Barthelomeus Fredrix

IDnr.14035, ° 13 augustus 1862, + na 17 februari 1908
VaderHenri Frederix1 ° 17 mei 1818, + 8 april 1893
MoederAnna Maria Hubertina Winthagen1 ° 1 november 1822, + na 13 augustus 1862
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteJoannes Ludovicus Barthelomeus Fredrix werd geboren op 13 augustus 1862 te Maaseik [België].1
HuwelijkHij huwde met Johanna Maria Deckers voor 17 februari 1908 te Maaseik? [België].2 
OverlijdenHij overleed na 17 februari 1908 te Maaseik? [België].2 

Familie

Johanna Maria Deckers ° circa 1868, + na 17 feb 1908
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S374] Burgerlijke Stand Maaseik, Rijksarchief Hasselt, geboorten, 1862, p.19, akte 73.
 2. [S374] Burgerlijke Stand Maaseik, Rijksarchief Hasselt, 1908, geboorten, p.6, akte 20.

Joannes Michaelis Fredrix

IDnr.156, ° 16 september 1861, + na 31 mei 1913
VaderCasimirus Fredrix1 ° 19 april 1821, + 14 maart 1866
MoederMaria Theresia Bodaer1 ° 28 juni 1823, + 20 februari 1876
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteJoannes Michaelis Fredrix werd geboren op 16 september 1861 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Joannes Michiel wordt geboren om 4 uur 's namiddags. Vader Casimirus (landbouwer, 40 jaar) komt aangifte doen met als getuigen Andreas Loomans (26 jaar, landbouwer) en Antoon Verboven (37 jaar, veldwachter), allen van Lummen.1'
MilitieHij was loteling in 1881 te Lummen [België].2 
BeroepHij was bediende van den ijzeren weg te Borgerhout [België] op 16 augustus 1884.2 
HuwelijkHij huwde met Maria Juliana Bijloos, dochter van Christiaan Bijloos en Maria Theresia Moons, op 16 augustus 1884 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt afgesloten om 10 uur 's morgens. De vader van de bruid is aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen bij het huwelijk zijn: Jan Michiel Convents (59 jaar, veldwachter), Felix Oyen (51 jaar, herbergier) en schoonbroer van de bruidegom, Franciscus Bijloos (21 jaar, landbouwer), maar geen bloedverwant van de bruid, en Pieter Jan Swerts (47 jaar, landbouwer) en schoonbroer van de bruidegom. Allen wonen te Heusden.2'
BeroepHij was ijzerenwegbediende op 31 mei 1913.3 
OverlijdenHij overleed na 31 mei 1913 te Borgerhout? [België].3 

Familie

Maria Juliana Bijloos ° 22 jun 1861, + na 31 mei 1913
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1861, geboorten, p.16v, akte 63.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1884, p.10, akte 10.
 3. [S467] Burgerlijke Stand Essen, Rijksarchief Antwerpen, 1913, huwelijken, p.24, akte 22.
 4. [S288] Stadsarchief Antwerpen (FelixArchief).

Joannes Michaelis Fredrix

IDnr.393, ° 4 mei 1775, + 23 januari 1841
VaderPetrus Fredrickx ° 18 mei 1736, + 4 augustus 1818
MoederMaria Christina Beckers ° 4 juli 1744, + 6 augustus 1818
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselJoannes Michaelis Fredrix werd gedoopt op 4 mei 1775 te Lummen [België] met als peter Joannes Daniels en als meter Anna Elisabetha Daniels.1 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Petrus Fredrickx op 4 augustus 1818 te Lummen [België]; Petrus overlijdt thuis om 3 uur 's namiddags. Zijn zoon Jan Michiel (42 jaar, zonder beroep) en Henri Goossens (60 jaar, dagloner) beiden van Lummen, doen aangifte.2
WoonstHij woonde in 1829 samen met zijn meid Gertrudis Achten in de woning nr. 56 in het Dorp te Lummen. [België]3 
BeroepHij was rentenier in 1829.3 
OverlijdenHij overleed op 23 januari 1841 te Lummen [België] in de ouderdom van 65 jaar. De tekst vermeldt: 'Jean Michel overlijdt om middernacht in zijn huis in het dorp. De aangifte gebeurt door Michel Jans (46 jaar, dagloner) en Joseph Vervoort (59 jaar, landbouwer), beiden van Lummen).4'

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.50.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1818, overlijdens, p.38.
 3. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1841, overlijdens, p.50v, akte 7.

Joannis Fredrix

IDnr.377, ° 8 augustus 1650, + na 10 mei 1685
VaderJoannis Frerix1 ° 1 december 1611, + 31 oktober 1650
MoederMarie Goossens ° voor 1620, + 9 mei 1675
DoopselJoannis Fredrix werd gedoopt op 8 augustus 1650 te Lummen [België] met als peter Martinus Briepoels en als meter Maria Moens.1 
ReliefNa het overlijden van Marie Goossens releveren Joannis Fredrix en Henrick Wauters op 30 mei 1675 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Fredrix cum suo heeft gereleveerd na de dood van Maria Goosens huis en hof in Meldelaer gelegen, de straat N., W. Jan Fredrix voorschreven, O. de erfgenamen Lemmen Marien. Nog een stuk land genaamd "die Nuts" met de dries of hoffstat, palend de straat N. en O. Jan Fredrix en Henrick Wauters kwamen ter gichte.2' 
EigendomDe eigendomstransactie van Maria Theunis met Guilielmus Bervoets, geacteerd te Lummen [België] op 10 mei 1685, vermeldt eveneens Joannis Fredrix; Willem Bervoets legt een notariële akte voor van 22.03.1685, geschreven en ondertekend door Joannes Pelsers, en verzoekt realisatie en approbatie. De opdraagster jof. Maria Theunis verklaart de som van 1500 gulden ontvangen te hebben in specie van cruijs pattacons en ducatons. In deze som zijn 500 gulden inbegrepen die de koper tevoren aan de verkoopster op obligatie gedaan heeft, volgens akte voor notaris Pelsers, die mits deze "diens volgens compt te cesseren". In de marge: "solvit Bervoets voor pontpenningen 53 gulden".
22.03.1685, akte door notaris Pelsers. Jof. Maria Theunis, moeder van het convent der Engelen op het begijnhof van Diest, draagt een huis met appenditien, warmoeshoff en land eraan gelegen, in Genijcken onder Lummen op, palend de straat Z., Willem Theunis O., de erfgenamen van Henrick Bervoets en Aerd Pair W., Aert Swaelen en de erfgenamen Leonard Reijnders N. Belast met 15 gulden/jaar aan Jan Fredrix, kapitaal hiervan 300 gulden BBL, en met 12 gulden jaarlijks aan de erfgenamen of representanten van Jan S'Hertoghen, 200 gulden BBL kapitaal, en met 10 gulden/jaar aan de erfgenamen van Jan Jans, 200 gulden BBL kapitaal, boven de grondcijns en gemene dorpslasten. Ze verkoopt aan Willem Bervoets, woonachtig in Gestel, voor 1900 gulden BBL eens boven de lasten. Hiervan moet 1500 gulden BBL eens betaald worden op datum van gichten op donderdag eerstkomend en de overschot binnen een jaar na datum van de gicht. Daarenboven moet 25 gulden lijcoop betaald worden. Vermits het verhuurd is kan het land op oogst 1687 aanslagen worden en het huis half maart. De partijen zullen gelijk de graanpacht trekken van dit jaar van de gehele "wenninghe" van de verkoopster, die door Jan Knaepen in huur wordt gehouden. Voor de resterende 2 jaren zal de koper elk jaar 30 halster koren trekken, de meerrest is voor de verkoopster. De walmen die de huurder uit hoofde van zijn contract moet leggen op het huis, moet hij evenzeer nog plaatsen. Opgemaakt in het huis van Peeter Pelsers in Geneijcken, in aanwezigheid van de getuigen Jan Knaepen, wonend in Geneijcken, en Jan Frederix wonend in Laeren. Attestor notaris Joannes Pelsers. 29.04.1688 verklaart de verkoopster dat ze tenvolle van deze verkoop voldaan werd.3 
OverlijdenHij overleed na 10 mei 1685 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, doopsels, 1650, p.6.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1675, p.10.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 87, 1685, p.205.

Joseph Herman Fredrix

IDnr.14414, ° 28 oktober 1874, + na 29 april 1921
VaderHieronymus Fredrix1 ° 13 februari 1821, + 29 januari 1901
MoederAnna Christina Evens1 ° 21 april 1829, + na 29 januari 1901
GeboorteJoseph Herman Fredrix werd geboren op 28 oktober 1874 te Sint-Truiden [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Antoinette Cleynen en Herman Hubert Frederix op 26 augustus 1899 te Sint-Truiden [België]; Het huwelijk heeft plaats om 10 uur 's morgens. Zowel de ouders van de bruid als van de bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Herman Frederix (24 jaar, tuinman en neef van de bruidegom), Gustave Vanbrabant (25 jaar, landbouwersknecht), Charles Dehasque (34 jaar, dagloner) en Antoine Vanwelckenhuysen (42 jaar, herbergier), allen van Sint-Truiden.2
BeroepHij was tuinman tussen 26 augustus 1899 en 26 augustus 1906.2 
HuwelijkHij huwde met Maria Ludovica Dirix, dochter van Winandus Antonius Dirix en Josephina Vandenbosch, op 23 mei 1903 te Sint-Truiden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur 'smorgens. De vader van de bruidegom is al overleden. Zijn moeder is niet aanwezig, maar stemt toe met een akte, verleden voor notaris Joseph Willems. De bruid heeft een akte 'van respect' laten toekomen bij haar ouders op 21.04.1903. De getuigen zijn Constant Vandereycken (52 jaar, schrijnwerker), Jean-Baptiste Vangrieken (48 jaar, drukker), Pierre Leenen (48 jaar, leidekker) en Joseph Dufaux (34 jaar, schoenmaker), allen van Sint-Truiden.1'
OverlijdenHij overleed na 29 april 1921 te Sint-Truiden? [België].3 

Familie

Maria Ludovica Dirix ° 14 jan 1878, + na 29 apr 1921
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.39, akte 39.
 2. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1899, huwelijken, p.65, akte 65.
 3. [S468] Bidprenten van Jacques Bogaerts, online http://wb-stamboom-bidprenten.be/keuzeletterjs.html
 4. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1906, geboorten, p.74v, akte 291.