Leonardus Fredrix

IDnr.3590, ° 18 mei 1710
VaderLeonardus Fredrickx1 ° 10 april 1683, + na 19 mei 1710
MoederCatharina Verheijen1 ° 29 juni 1687, + na 19 mei 1710
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselLeonardus Fredrix werd gedoopt op 18 mei 1710 te Beringen [België] met als peter Gerardus Vekemans en als meter Catharina Fredrix. De akte vermeldt: 'Leonardus is een onwettig kind.1'

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1710, doopsels, p.389.

Leopoldus Octavius Fredrix

IDnr.2233, ° 22 juli 1893, + 1 oktober 1893
VaderJoannes Antonius Fredrix ° 23 december 1859, + 5 oktober 1904
MoederMaria Catherina Stephania Lemmens ° 25 november 1865, + 24 augustus 1893
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLeopoldus Octavius Fredrix werd geboren op 22 juli 1893 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 8 uur 's morgens. Vader Joannes Antonius (33 jaar, postmeester) doet aangifte met als getuigen Eugène Wellens (28 jaar, huidevetter) en Felix Wellens (26 jaar), allen uit Lummen.1'
OverlijdenHij overleed op 1 oktober 1893 te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 10 uur 's avonds in het Dorp. De aangifte wordt gedaan door vader Joannes Antonius (34 jaar, postmeester) met als getuige Felix Wellens (26 jaar), beiden van Lummen.2'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1893, geboorten, p.13, akte 49.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1893, overlijdens, p.14v, akte 54.

Lieve Fredrix

IDnr.15507, ° na 1935
VaderGust Fredrix1 ° 24 januari 1915, + 6 december 1997
MoederJulienne Bero1
HuwelijkLieve Fredrix huwde met Geert Hovelynck.1 
GeboorteZij werd geboren na 1935.1 

bronvermelding(en)

 1. [S466] Bidprenten van Werner Claus, online http://www.wb-stamboom-bidprenten-werner.be/

Livinus Fredrix

IDnr.1254, ° 15 mei 1828, + 5 februari 1900
VaderCarolus Josephus Fredrix ° 24 juni 1792, + 21 januari 1840
MoederMaria Theresia Vaneerdewegh ° 15 februari 1783, + 10 juli 1848
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLivinus Fredrix werd geboren op 15 mei 1828 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Livinus wordt geboren om 11 uur 's morgens. Vader Karel doet aangifte met als getuigen Hendrik Moors (76 jaar, landbouwer te Lummen) en Bernard Nijs (56 jaar, landbouwer te Lummen).1' 
WoonstCarolus Josephus Fredrix en Maria Theresia Vaneerdewegh woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Livinus, en samen met hun knecht(en) Hendrik Moors in de woning nr. 274 in Geneiken te Lummen [België]. Verder verbleven daar ook Francisca Vanoppen en Carolina Lucas.2 
OverlijdenHij overleed op 5 februari 1900 in de Ziekerenweg 7 te Sint-Truiden [België] in de ouderdom van 71 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 5 uur 's morgens. Hubert Bruneer (34 jaar, dienstknecht) en Karel Ingelbrecht (60 jaar, dienstknecht) doen aangifte. Livinus was ongehuwd. Een uittreksel van zijn overlijdensakte wordt overgemaakt aan het gemeentebestuur van Lummen, waar hij gedomicilieerd was in Groenlaren.3'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1828, p.21v, akte 74.
 2. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 3. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1900, overlijdens, p.19v, akte 74.

Louis Guillaume Fredrix

IDnr.14214, ° 2 juni 1891, + 10 april 1937
VaderJoannes Benedictus Fredrix1 ° 20 maart 1861, + na 7 juli 1896
MoederMarie Christine Deckers1 ° 12 februari 1860, + na 2 juni 1891
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteLouis Guillaume Fredrix werd geboren op 2 juni 1891 in de rue du Papillon te Seraing [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 10 uur 's avonds. Vader Jean Benoît (30 jaar, dagloner) doet aangifte met als getuigen Marcus Palmaers (34 jaar, dagloner) en Charles Vangester (24 jaar, dagloner), allen van Seraing.1'
HuwelijkHij huwde met Frances Annie Wallis na 1910.2 
OverlijdenHij overleed op 10 april 1937 te Jemeppe-sur-Meuse [België] in de ouderdom van 45 jaar.2
BegrafenisHij werd herbegraven op 29 juni 1948 te Jemeppe-sur-Meuse [België]. De tekst vermeldt: 'Hij wordt als oorlogsinvalide herbegraven in de gemeenschappelijke begraafplaats onder het herdenkingsmonument van oorlogsveteranen.2'

Familie

Frances Annie Wallis
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S397] Burgerlijke Stand Seraing, Rijksarchief Liège, 1891, geboorten, p.92v, akte 552.
 2. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.

Louisa Valerie Fredrix

IDnr.15690, ° 2 december 1889, + 14 januari 1890
VaderJean Alphonse Frederix1 ° circa 1859, + na 14 september 1909
MoederAugustine Marie Lahaye1 ° 6 januari 1862, + 22 januari 1907
NaamvariatieLouisa Valerie Fredrix werd ook Frederix genoemd. 
GeboorteZij werd geboren op 2 december 1889 in de Bapaumestraat A.4 te Brugge [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 10 uur 's morgens. Vader Jean Alphonse (30 jaar) doet aangifte met als getuigen Vincent-Edouard Scaruriaux (21 jaar) en Emile-Constat Gandibleu (21 jaar), allen muzikanten bij het 3de Regiment Lansiers.1'
OverlijdenZij overleed op 14 januari 1890 in de Rue du Grand Jour 6 te Mons [België]. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 10 uur 's morgens, zes weken oud. Vader Jean Alphonse (30 jaar, muzikant bij het 3de Regiment Lansiers, wonend te Brugge) doet aangifte met als getuige François Lahaye (38 jaar, plafoneerder, wonend te Mons).2'

bronvermelding(en)

 1. [S376] Burgerlijke Stand Brugge, Archief stad Brugge, 1889, geboorten, p.341v, akte 1335.
 2. [S115] Burgerlijke Stand Mons, Rijksarchief Mons, 1890, overlijdens, akte 33.

Louise Georgine Françoise Fredrix

IDnr.15693, ° 5 maart 1891
VaderJean Alphonse Frederix1 ° circa 1859, + na 14 september 1909
MoederAugustine Marie Lahaye1 ° 6 januari 1862, + 22 januari 1907
GeboorteLouise Georgine Françoise Fredrix werd geboren op 5 maart 1891 in de Bapaumestraat A.6 te Brugge [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 9 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door Anna Pintelon (44 jaar, vroedvrouw) met als getuige Charles Ros (40 jaar, winkelier) en Julien Desmidt (58 jaar, werkman), allen wonend te Brugge.1'

bronvermelding(en)

 1. [S376] Burgerlijke Stand Brugge, Archief stad Brugge, 1891, geboorten, p.74, akte 279.