Maria Fredrix

IDnr.544, ° 26 januari 1657, + na 16 oktober 1687
VaderArnoldus Fredrix ° circa 1626, + 2 september 1688
MoederMaria Lambrechts ° voor 1630, + na 26 oktober 1666
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMaria Fredrix werd gedoopt op 26 januari 1657 te Lummen [België] met als peter Stanislas Bosmans en als meter Dijmphna Postelmans.1 
HuwelijkZij huwde met Guilielmus Clombers voor 9 oktober 1682.2 
LeningZij was betrokken bij een financiële transactie van Guilielmus Clombers op 16 oktober 1687 te Lummen [België]; Guilliam Coulon als man van Marie Fredrix verkoopt aan Andries Cruijstraeten een hyphoteek van 100 gulden à 5% sedert 7.6.1674 staande op panden van Simon Bervoets, nu zijn erfgenamen. Nu verkocht voor 80 gulden Brabants Luiks. Godsgeld: 2 oord.3 
OverlijdenZij overleed na 16 oktober 1687 te Beringen? [België].3 

Familie

Guilielmus Clombers ° voor 1661, + na 16 okt 1687
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.51.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, p.55.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 60, Folio 109v.

Maria Fredrix

IDnr.582, ° voor 1675, + 13 september 1697
DoopselMaria Fredrix werd gedoopt voor 1675 te Lummen? [België]. 
HuwelijkZij huwde met Nicolaus Tits, zoon van Nicolaus Tits en Gertrudis Robijns, op 17 november 1696 te Lummen [België] met als getuigen Melchior Cox. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Eerwaarde Pater Eugenius van Hasselt (geboren Melchior Cox.)1' 
OverlijdenZij overleed op 13 september 1697 te Lummen [België].2 

Familie

Nicolaus Tits ° 9 jan 1669, + na 12 sep 1697
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 555, p.28.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 555, p.55.

Maria Fredrix

IDnr.675, ° 4 oktober 1664
VaderJacobus Fredrix1 ° circa 1634, + 30 september 1679
MoederAnna Swalen1 ° voor 1635, + 8 april 1695
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMaria Fredrix werd gedoopt op 4 oktober 1664 te Lummen [België] met als peter Joannes Herens en als meter Elisabeth Aerts.1

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1664, doopsels, p.118.

Maria Fredrix

IDnr.1167, + 15 december 1647
OverlijdenMaria Fredrix overleed op 15 december 1647 te Lummen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 554, p.39R.

Maria Fredrix

IDnr.3567, ° 1 januari 1657, + 12 november 1719
VaderJoannes Fredrix1 ° voor 1635, + na 15 november 1678
MoederCatharina Laerackers ° voor 1635, + na 9 oktober 1682
Stamkaartenafstammelingen van N1 Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N1 Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Fredrix werd gedoopt op 1 januari 1657 te Beringen [België] met als peter Adrianus Vanseer en als meter Elisabeth Quintens.1
HuwelijkZij huwde met Cornelius Moens op 13 januari 1682 te Beringen [België] met als getuigen Christianus Meijen en Cornelis Corsijns. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt voltrokken met het rode zegel.2'
DoopselZij was meter bij het doopsel van Arnoldus Fredrickx op 1 september 1702 te Beringen [België].3
HuwelijkZij huwde met Willebrordus Daniels, zoon van Willibrordus Daniels en Elisabetha Wouters, op 15 april 1704 te Beringen [België] met als getuigen Joannes Moons en Arnoldus Claes. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt voltrokken met het rode zegel.4'
OverlijdenZij overleed op 12 november 1719 te Beringen [België] in de ouderdom van 62 jaar.5 

Familie

Cornelius Moens ° voor 1660, + na 6 jun 1700
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1657, doopsels, p.3.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1682, huwelijken, p.116.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1702, doopsels, p.161.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1704, huwelijken, p.295.
 5. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1719, overlijdens, p.352.
 6. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1682, doopsels, p.54.
 7. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1686, doopsels, p.62.
 8. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1687, doopsels, p.67.
 9. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1689, doopsels, p.73.
 10. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1692, doopsels, p.78.
 11. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1695, doopsels, p.83.
 12. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1698, doopsels, p.91.

Maria Fredrix

IDnr.2126, ° 24 januari 1733, + 16 april 1779
VaderArnoldus Fredrix ° 18 oktober 1701, + 21 februari 1768
MoederMaria Jans ° circa 1710, + tussen 24 januari 1733 en 2 november 1739
DoopselMaria Fredrix werd gedoopt op 24 januari 1733 te Koersel [België] met als peter Arnoldus Morren en als meter Maria Crommers. De akte vermeldt: 'In de doopakte staat dat haar vader uit Hechtel komt en haar moeder uit Oostham.1'
HuwelijkZij huwde met Antonius Vrijs op 1 mei 1765 te Koersel [België] met als getuigen Petrus Franciscus Convents en Michael Slegers.2
OverlijdenZij overleed op 16 april 1779 te Koersel [België] in de ouderdom van 46 jaar. De tekst vermeldt: 'Maria overlijdt aan waterzucht. Ze laat twee kleine kinderen achter. De pastoor van Membruggen heeft haar de laatste sacramenten gegeven.3'

Familie

Antonius Vrijs ° voor 1740, + 27 jan 1777
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 452, 1733, doopsels, p.364.
 2. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1765, huwelijken, p.127.
 3. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1779, overlijdens, p.128.
 4. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 452, p.206.

Maria Fredrix

IDnr.2611, ° circa 1525, + na 16 februari 1584
VaderArnout Fredrix1 ° circa 1490, + tussen 26 juni 1551 en 23 april 1553
MoederCornelia Vanden Lokensberge1 ° voor 1490, + na 31 mei 1557
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Fredrix werd gedoopt circa 1525 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Machiel Moens, zoon van Marie Giels, voor 24 juli 1553 te Lummen? [België]. De akte vermeldt: '(akte van 24.07.1553) ...ten behoeve van de kinderen van Marie Ffredrix alias Bosmans, kinderen die ze heeft of krijgen zou van haar wettige man Machiel Moens...2' 
NaamvariatieZij werd ook Bosmans genoemd.2 
EigendomJan Moens verkocht een goed aan Maria Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 juli 1553. Deze verwijst ook naar Jan Clercx en Marie Giels als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Machiel Moens. De akte luidt als volgt: 'Heer Jan Moens met zijn momber Jan Clercx draagt via de Loonse meier op, ten behoeve van de kinderen van Marie Ffredrix alias Bosmans, kinderen die ze heeft of krijgen zou van haar wettige man Machiel Moens: 1. zijn huis en hof t' Oesterhoeven, palende O. en W. de straat en Gielis Moens, 2. stuk land, geheten Aert Bosmans land, palende Thys Vreven kind, Peter Naggen en ter derder zijde Mathijs Ruelens erfgenamen.
Voorwaarde: Marie Giels; de moeder van Machiel Moens, mag levenslang, peysselyck ende vredelyck, de kamer met de schouw gebruiken.
Tezelfdertijd heeft heer Jan Moens met zijn momber Jan Clerx, opgedragen en in goede gicht gegeven aan Marie Giels, zijn maecht meid), al zijn roerend goed, met alle schuld en wederschuld.
Voor haar dienst en voor penningen die ze heer Jan geleend heeft om er zekere erven mede te kopen. Daarentegen zal Marie Giels, heer Jan Moens, na diens dood, een eerlijke begenkenis doen.
(Als datum wordt vermeld Sint Jacobsavond in juli).2'
 
EigendomMachiel Moens en Ghielis Moens verkopen, samen met Maria Fredrix, een goed volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 februari 1555. De akte luidt als volgt: 'Ghiel Moens als man-momber Marie Frerix verkoopt via de Loonse meier aan Ghielis Moens, enen ganck beneven Gielisens huys binnen der poerten tot opden styl daer die poert aen hinckt ende gelyck den balck voert ten mesthoeff waert in daer sy partyen tzamen binnen des balckx een geboente sullen setten. En dit voor 4 Rynsgulden eens. En Ghielis wordt hierin gegicht met recht. Ende Ghiel gesteet dat hij gheen clerck en is, ende hem daer met niet te behelpen (?).3' 
SchenkingCornelia Vanden Lokensberge schenkt aan Maria Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Arnout Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Cornelia Vanden Loekensberghe weduwe Arnout Ffrederix vermombert zich met Jan Clercx en haar zoon Arnout Ffredrix. Ze zijn haar geleverd met recht van de Loonse officier. Dan draagt ze ten behoeve van haar kinderen: nl. heer Jan, Arnout, Peeter, Katryn, Lysbeth, Anna en Maria Fredrix, broers en zusters, al haar goederen op waarvan ze het vruchtgebruik heeft.Voorwaarde: die kinderen moeten hun moeder, in ruil voor de tocht, haar levenlang onderhouden. De kinderen zijn nu tot tocht en erfdom gekomen.
Verder kwamen de kinderen overeen, dat wie hun moeder in kost, drank en andere nooddruft onderhouden zal en bij haar zal blijven, al het roerend goed krijgt dat de moeder toebehoort, en 3 Rynsgulden 'sjaars te trekken aan dat Runckelen euwet, te kwijten met 50 Rynsgulden. Wie de moeder onderhoudt mag die 50 Rynsgulden, niet verzetten, niet verkopen, niet belasten, noch verminderen zolang Cornelia leeft. Na haar dood mag, degene die de moeder aan haar einde gebracht heeft, over die 50 Rynsgulden beschikken.1'
 
EigendomJan Fredrix verkocht, samen met Maria Fredrix, een goed aan Arnout Fredrix en Peeter Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx en Lambertus Neven als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Dan vermombert heer Jan zich met Jan Clercx. Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix vermomberen zich met Lambert Neven. Daarna verkopen heer Jan, Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix met hun mombers, en Machiel Moens als man-momber Marie Ffredrix, via de Loonse meier, hun kindsdelen aan hun broers Aerd en Peter Ffredrix.
Elk afstaand kind krijgt daarvoor 15 stuivers 'sjaars boven alle lasten. Te leggen met 13 ½ Rynsgulden.
Heer Jan Ffredrix bekent dat hij uitbetaald is. Daarna verklaren Machiel Moens en zijn vrouw Marie Ffredrix zich voldaan door Peter Ffredrix.1'
 
AflossingJacob Van Heerle ontving van Maria Fredrix de terugbetaling van een lening van 20 Rynsgulden aan 1 mud koren intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 februari 1584. De akte luidt als volgt: 'Op 16 februari 1584 heeft Maria Ffrericx deze voornoemde rente [zie lening op 19.03.1547 aan Jan Moens, IDnr_2625] ]afgelegd en Jacob Van Heerle heeft als H. Geestmeester de panden gekweten. Op dezelfde dag is het geld weder belegd op panden van Jan Schyven, zoals te zien is in het schepenregister ten Loons recht.4' 
OverlijdenZij overleed na 16 februari 1584.4 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.190.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.120.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.151.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.25v.