Maria Helena Fredrix

IDnr.1284, ° 6 juni 1788, + 12 januari 1813
VaderPetrus Franciscus Fredrix ° circa 1744, + 9 september 1827
MoederMaria Theresia Put ° 15 april 1756, + na 31 augustus 1798
Stamkaartenafstammelingen van Franciscus Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Franciscus Frederix [boxformaat]
DoopselMaria Helena Fredrix werd gedoopt op 6 juni 1788 te Paal [België] met als peter Wilhelmus Langenackers en als meter Maria Helena Schoofs.1
OverlijdenZij overleed op 12 januari 1813 te Paal [België] in de ouderdom van 24 jaar. De tekst vermeldt: 'Helena overlijdt om middernacht in het huis van haar ouders. De aangifte gebeurt door Denis Reijnders (35 jaar) en Jan Michiel Claes (33 jaar), beiden landbouwers te Paal.2'

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 711, 1788, doopsels, p.41, akte 19.
 2. [S50] Burgerlijke Stand Paal, Rijksarchief Hasselt, 1358530, 1813, overlijdens, p.2.

Maria Helena Fredrix

IDnr.2990, ° 27 januari 1815, + 22 januari 1885
VaderPetrus Joannes Fredrix1 ° 15 maart 1772, + 31 januari 1837
MoederMaria Catharina Beckers1 ° 28 juli 1776, + 9 mei 1838
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Helena Fredrix werd geboren op 27 januari 1815 te Koersel [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Helena wordt geboren om 7 uur 's avonds. Vader Petrus Joannes komt aangifte doen met als getuigen Petrus Henricus Cuevinx (48 jaar) en Matheus Michiels (42 jaar), beiden dagloners te Koersel.1'
HuwelijkZij huwde met Adrianus Moons, zoon van Hendrik Moons en Maria Josephina Schroijen, voor 1851 te Paal? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 22 januari 1885 te Paal [België] in de ouderdom van 69 jaar. De tekst vermeldt: 'Maria Helena overlijdt om 8 uur 's morgens. Haar zoon Jan (34 jaar) doet aangifte met als getuige Aloisius Enkels (31 jaar), beiden landbouwers te Paal.2'

Familie

Adrianus Moons ° circa 1809, + 4 apr 1873
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1815, geboortes, p.2.
 2. [S50] Burgerlijke Stand Paal, Rijksarchief Hasselt, 1646363, 1885, overlijdens, p.2, akte 7.

Maria Helena Fredrix

IDnr.13190, ° 19 februari 1799
VaderJan Louis Fredrix1 ° voor 1760, + 17 juni 1853
MoederMaria Barbara Fredrix1 ° 1757, + 18 februari 1841
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Helena Fredrix werd geboren op 19 februari 1799 te Elsloo [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 2, 1799, geboorten, akte 2.

Maria Helena Fredrix

IDnr.14093, ° 4 juli 1832, + 4 maart 1844
VaderGodefridus Fredrix1 ° 26 januari 1812, + 18 december 1882
MoederMaria Elisabeth Bours1 ° 24 oktober 1813, + na 15 augustus 1834
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Helena Fredrix werd geboren op 4 juli 1832 te Elsloo [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 4 maart 1844 te Elsloo [Nederland] in de ouderdom van 11 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 3, 1832, geboorten, akte 27.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 22, 1844, overlijdens, akte 4.

Maria Henrica Fredrix

IDnr.252, ° 17 augustus 1846, + 12 juli 1916
VaderCasimirus Fredrix ° 19 april 1821, + 14 maart 1866
MoederMaria Theresia Bodaer ° 28 juni 1823, + 20 februari 1876
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Henrica Fredrix werd geboren op 17 augustus 1846 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Henrica wordt geboren om 2 uur 's morgens. Vader Casimirus komt aangifte doen met als getuigen André Vervoort (56 jaar, landbouwer) en Jean Fagnoule (30 jaar, gemeente-ontvanger), allen van Lummen.1'
BeroepZij was landbouwster te Heusden [België] tussen 1868 en 1893.2 
HuwelijkZij huwde met Pieter Jan Swerts, zoon van Paulus Swerts en Anna Maria Nijs, op 23 mei 1868 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De vader van de bruid is al overleden. Haar moeder en de ouders van de bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Felix Lemmens (39 jaar) en Joseph Vanheel (24 jaar), beiden landbouwers, Joseph Vandenhoudt (26 jaar, kuiper) en Simon Vanroy (34 jaar, smid), allen van Lummen.3'
HuwelijkZij huwde met Augustinus Snijers, zoon van Bernardus Snijers en Carolina Postelmans, op 23 augustus 1893 te Heusden [België] met als getuigen Alphonsius Swerts. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur 's voormiddags. De ouders van de bruid en bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Franciscus Snijers (21 jaar, dienstknecht, zoon van de bruidegom, van Lummen), Alfons Swerts (23 jaar, landbouwer en zoon van de bruid), Jan Michiel Convents (68 jaar, veldwachter) en Remigius Put (27 jaar, landbouwer). De laatste drie zijn van Heusden. Er wordt specifiek vermeld dat de juiste schrijfwijze van de naam Fredrix is en niet Frederix en Snijers en niet Sneijers.4'
OverlijdenZij overleed op 12 juli 1916 in Ubbersel te Heusden [België] in de ouderdom van 69 jaar. De tekst vermeldt: 'Henrica overlijdt om 6 uur 's namiddags in het huis n° 17 in het gehucht Ubbersel . Haar zoon Franciscus Ludovicus Swerts (34 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuige Alphonsius Tielens (50 jaar, veldwachter), beiden van Heusden.5' 

Familie

Pieter Jan Swerts ° 26 feb 1837, + 22 apr 1892
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1846, geboorten, p.16v, akte 58.
 2. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1890-1900, 1898, huwelijken, p.5, akte 5.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1868, huwelijken, p.34., akte 7.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1893, huwelijken, p.5, akte 5.
 5. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1911-1920, 1916, overlijdens, p.6, akte 21.
 6. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1872, geboorten, p.8, akte 28.
 7. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, p.13, akte 49.
 8. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1879, geboorten, p.6, akte 21.

Maria Henricus Gustavus Fredrix

IDnr.6166, ° 18 februari 1853, + na 5 november 1889
VaderJoannes Ludovicus Fredrix1 ° 6 september 1804, + 29 december 1878
MoederRosalia Theresia Antonia Wauters1 ° circa 1815, + na 5 november 1889
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamGustaaf. 
GeboorteMaria Henricus Gustavus Fredrix werd geboren op 18 februari 1853 te Diest [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 4 uur 's morgens. Vader Joannes Ludovicus (48 jaar, apotheker) doet aangifte met als getuigen Josephus Lucas (37 jaar, stadsambtenaar) en Edouardus De Winter (33 jaar, zonder beroep), allen van Diest.1'
HuwelijkHij huwde met Maria Julia De Raymaekers, dochter van Joannes De Raymaekers en Angelina Mellaerts, op 11 mei 1881 te Diest [België].2 
BeroepHij was apothekersgast te Aalst [België] op 15 april 1882.3 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Petrus Franciscus Willio en Maria Livinia Celestina Fredrix op 15 april 1882 te Diest [België]; De getuigen zijn Edouardus FREDRIX (35 jaar, apotheker te Brussel, en broer van de bruid), Gustavus Frederickx (28 jaar, apothekersgast te Aalst), beiden broers van de bruid. Verder Alphonsius Vanmechelen (33 jaar, nijveraar te Gentbrugge, en schoonbroer van de bruidegom), en Augustinus Vanlint (27 jaar, handelaar te Leuven).4 
BeroepHij was apotheker te Aalst [België] op 5 november 1889.5 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Florentinus Jans en Maria Livinia Celestina Fredrix op 5 november 1889 te Diest [België]; Getuige is o.a. Gustavus FREDRIX (36 jaar, apotheker te Aalst) en broer van de bruid.5 
OverlijdenHij overleed na 5 november 1889 te Aalst? [België].5 

bronvermelding(en)

 1. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1853, geboorten, p.51v, akte 27.
 2. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1881, akte 16.
 3. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1882, akte 13.
 4. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1882, akte 15.
 5. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1889, akte 40.

Maria Hubertina Fredrix

IDnr.6673, ° 1 oktober 1870, + na 30 april 1892
MoederMaria Elisabeth Fredrix1 ° 15 augustus 1834, + na 30 april 1892
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Hubertina Fredrix werd geboren op 1 oktober 1870 te Elsloo [Nederland].2 
BeroepZij was dienstmeid te Liège [België] op 30 april 1892.2 
HuwelijkZij huwde met Jan Willem Vrijman, zoon van Joannes Hubertus Vrijman en Maria Petronella Lenssen, op 30 april 1892 te Liège [België].2 
OverlijdenZij overleed na 30 april 1892 te Liège [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S106] Burgerlijke Stand Liège, Rijksarchief Liège, 1892, huwelijken, akte 401.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 5, geboorten, 1870, akte 31.