Maria Theresia Eugenia Fredrix

IDnr.136, ° 6 maart 1875
VaderFelix Fredrix1 ° 6 januari 1852, + 26 juli 1931
MoederMaria Josepha Natalia Vaneynde1 ° 22 januari 1852, + 15 januari 1913
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Theresia Eugenia Fredrix werd geboren op 6 maart 1875 in Eversel te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Theresia Eugenia wordt geboren om 3 uur 's morgens. Vader Felix (23 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Louis Deferme (51 jaar, landbouwer) en Leonard Daniels (41 jaar, landbouwer), allen van Heusden.1'

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, p.4, akte 13.

Maria Virginia Fredrix

IDnr.1263, ° 1 februari 1858, + 18 oktober 1872
VaderCasimirus Fredrix1 ° 19 april 1821, + 14 maart 1866
MoederMaria Theresia Bodaer1 ° 28 juni 1823, + 20 februari 1876
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Virginia Fredrix werd geboren op 1 februari 1858 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Virginia wordt geboren om 8 uur 's morgens. Vader Casimirus (39 jaar) komt aangifte doen met als getuigen Quinten Alenus (42 jaar) en André Loomans (43 jaar), allen landbouwers, wonend te Lummen.1'
OverlijdenZij overleed op 18 oktober 1872 in Eversel te Heusden [België] in de ouderdom van 14 jaar. De tekst vermeldt: 'Maria Virginia overlijdt om 3 uur 's namiddags. De aangifte gebeurt door Jan Berings (55 jaar, landbouwersknecht) en Petrus Joannes Vanhoudt (21 jaar, landbouwer), beiden van Heusden (Eversel).2'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1858, geboorten, p.3, akte 8.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1872, overlijdens, p.35v, akte 28.

Maria Virginia Fredrix

IDnr.2228, ° 17 februari 1878, + 25 januari 1952
VaderBernardus Fredrix1 ° 18 december 1843, + 27 december 1902
MoederLucia Sneijers1 ° 22 april 1842, + 12 maart 1881
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Virginia Fredrix werd geboren op 17 februari 1878 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Virginia wordt geboren om 5 uur 's morgens.Vader Bernardus (35 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Paul Vaesen, dagloner) en Clemens Fredrix (52 jaar, secretaris), allen van Lummen.1'
BeroepZij was zuster bij de Ursulinen te Heusden [België] voor 25 januari 1952. 
OverlijdenZij overleed op 25 januari 1952 te Heusden [België] in de ouderdom van 73 jaar. 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1878, geboorten, p.4, akte 13.

Marie Fredrix

IDnr.15694, ° circa 1884
VaderJean Alphonse Frederix1 ° circa 1859, + na 14 september 1909
MoederAugustine Marie Lahaye1 ° 6 januari 1862, + 22 januari 1907
GeboorteMarie Fredrix werd geboren circa 1884 te Mons [België].1 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S376] Burgerlijke Stand Brugge, Archief stad Brugge, 1905, geboorten, p.277, akte 1105.

Marie Alice Fredrix

IDnr.14419, ° 5 januari 1894
VaderJoannes Benedictus Fredrix1 ° 20 maart 1861, + na 7 juli 1896
MoederMarie Christine Deckers1 ° 12 februari 1860, + na 2 juni 1891
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteMarie Alice Fredrix werd geboren op 5 januari 1894 in de Quartier Saint-Jacques te Seraing [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 8 uur 's avonds. Vader Jean Benoît doet aangifte met als getuigen Bruno Schepers (27 jaar) en Martin Cuppers (39 jaar), beiden dagloners, wonend in Seraing.1'

bronvermelding(en)

 1. [S397] Burgerlijke Stand Seraing, Rijksarchief Liège, 1894, geboorten, p.5, akte 25.

Marie Catherine Fredrix

IDnr.12054, ° 6 juni 1813, + 23 april 1865
VaderJoannes Fredrix1 ° circa 1780, + 14 februari 1861
MoederAnne Marie Penders1 ° circa 1779, + 26 augustus 1853
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMarie Catherine Fredrix werd geboren op 6 juni 1813 te Elsloo [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Petrus Tossaint, zoon van Herman Tossaint en Maria Elisabeth Lenssen, op 2 augustus 1842 te Elsloo [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 23 april 1865 te Heel en Panheel [Nederland] in de ouderdom van 51 jaar.3 

Familie

Joannes Petrus Tossaint ° 19 okt 1810, + 7 feb 1875
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 3, 1813, geboorten, p.38.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 4, 1842, huwelijken.
 3. [S188] Burgerlijke Stand Heel en Panheel, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.036, inventarisnr. 17, 1865, overlijdens, akte 2.
 4. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 4, 1842, geboorten, akte 27.
 5. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 5, 1846, geboorten, akte 28.
 6. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 5, 1849, geboorten, akte 31.

Marie Cathérine Fredrix

IDnr.14420, ° 7 juli 1896
VaderJoannes Benedictus Fredrix1 ° 20 maart 1861, + na 7 juli 1896
MoederMarie Christine Deckers1 ° 12 februari 1860, + na 2 juni 1891
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteMarie Cathérine Fredrix werd geboren op 7 juli 1896 in de rue du Chêne te Seraing [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 3 uur 's namiddags. Vader Jean Benoît doet aangifte met als getuigen Martin Cuppers (42 jaar, dagloner) en Michel Lovinfosse (28 jaar, bediende), allen van Seraing.1'

bronvermelding(en)

 1. [S397] Burgerlijke Stand Seraing, Rijksarchief Liège, 1896, geboorten, p.105, akte 626.