Coleta Maria Marcelina Goris

IDnr.11911, ° 8 juni 1902, + 15 december 1992
VaderCarolus Josephus Goris1 ° 27 maart 1875, + 5 april 1960
MoederMaria Hortentia Frederix1 ° 12 november 1875, + 21 augustus 1914
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamMarceline. 
GeboorteColeta Maria Marcelina Goris werd geboren op 8 juni 1902 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 9 uur 's avonds. Vader Karel doet aangifte met als getuigen Joseph Engelen (herbergier, 30 jaar) en Louis Es (schrijnwerker, 53 jaar), allen van Lummen.1'
HuwelijkZij huwde met Jules Verboven na 1920 te Lummen? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 15 december 1992 te Lummen [België] in de ouderdom van 90 jaar.3
GeboorteZij werd geboren op 19 december 1992 te Lummen [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1902, geboorten, p.16, akte 60.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 11.12.1991, p.6.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 17.12.1992, p.6.

Ernest Marie Joseph Goris

IDnr.11916, ° 18 juni 1908, + 14 november 1908
VaderCarolus Josephus Goris1 ° 27 maart 1875, + 5 april 1960
MoederMaria Hortentia Frederix1 ° 12 november 1875, + 21 augustus 1914
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteErnest Marie Joseph Goris werd geboren op 18 juni 1908 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Ernest wordt geboren om 12 uur 's middags. Vader Karel doet aangifte met als getuigen Alfons Tureluren (kantonnier, 38 jaar) en Louis Bervoets (schoenmaker, 36 jaar), allen van Lummen.1'
OverlijdenHij overleed op 14 november 1908 in Thiewinkel te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Ernest overlijdt om 6 uur 's namiddags. vader Karel doet aangifte met als getuige Theophiel Schoenmakers (eierkoopman, 34 jaar), beiden van Lummen.2'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1908, geboorten, p.17v, akte 66.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1908, overlijdens, p.12v, akte 47.

Etienne Goris

IDnr.14148, ° 14 mei 1943, + 3 oktober 1997
VaderLudovicus Josephus Goris1 ° 3 juni 1904, + 23 februari 1976
MoederMaria Ludovica Pijpops1 ° 13 augustus 1902, + 14 december 1990
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteEtienne Goris werd geboren op 14 mei 1943 te Lummen [België].2,1 
HuwelijkHij huwde met Florentine Coels in juli 1965 te Heusden [België].3 
OverlijdenHij overleed op 3 oktober 1997 te Hasselt [België] in de ouderdom van 54 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in het Virga Jesseziekenhuis.1'
BegrafenisHij werd begraven op 8 oktober 1997 in Thiewinkel te Lummen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 06.10.1997, p.11.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 17.12.1990, p.6.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 23.06.1965, p.6.

Gaby Goris

IDnr.13726, ° na 1934
VaderHenricus Josephus Goris1 ° 8 mei 1901, + 16 februari 2000
MoederIrma Ramaekers1 ° 29 september 1900, + 20 september 1975
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
HuwelijkGaby Goris huwde met Jozef Haesen
GeboorteZij werd geboren na 1934 te Herk-de-Stad? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 19.02.2000, p.18.

Germaine Goris

IDnr.13730, ° na 1936
VaderHenricus Josephus Goris1 ° 8 mei 1901, + 16 februari 2000
MoederIrma Ramaekers1 ° 29 september 1900, + 20 september 1975
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteGermaine Goris werd geboren na 1936 te Herk-de-Stad? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Gustaaf Saenen in oktober 1971 te Herk-de-Stad [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 19.02.2000, p.18.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 30.10.1971, p.9.

Henrick Goris

IDnr.3479, ° voor 1625, + na 3 september 1654
DoopselHenrick Goris werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Gielis voor 3 september 1654 te Lummen? [België].1 
EigendomArnoldus Lijnen en Elisabeth Gilis verkopen, samen met Henrick Goris, een goed aan Willem Tonis volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 3 september 1654. De akte luidt als volgt: 'De voorschreven partijen, Aerdt Lijnen en consorten, zullen hun huisvrouwen hun instemming laten geven voor de volgende transactie. Ze dragen het voorschreven huis en hof met het goed eraan op tot behoef van Willem Tonis voor 550 guldens boven alle uitgaande lasten en sheeren grondcijns. Het half beempdeke is in de koop eveneens begrepen. De koper dient aan elke vrouw voor een kermis 1 pattacon te geven en lycoop naer landtcoop, godsgeld 1 blauwmuser. De verkopers hebben de koper moeten feliciteren en daarom gunnen ze hem 3 pattacons indien hij vernaderd wordt. Alle lasten staan aan het huis en hof, dat Loons is, en daarom schatten ze de pontpenningen op 300 gulden in deze koop. Pontpenningen 15 gulden.2' 
ReliefNa het overlijden van Peeter Gielis releveren Arnoldus Lijnen, Elisabeth Gilis, Petrus Fredrix, Anna Gilis, Henrick Goris en Maria Gielis op 3 september 1654 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Aerdt Lijnen als man en momber van Elisabeth Gielis, Henrick Goris als man en momber van Marie Gielis, Peeter Fredrix als man en momber van Anna Gielis releveren: een huis met hof erachter in Meldelaer, 4 vaten sayens groot. Palend de straat, den voetpat en Willem Sroyen; de helft van een beempdeken aan de Vonder gelegen op den Mellaerschen Dyck, waarin Ghys Beckers de wederhelft heeft. De goederen zijn op hen verstorven vanwege Peeter Gielis, hun zwager, die 4 jaren geleden uit het land is vertrokken met de Lorainen.
[Waarschijnlijk was Peeter Gielis in dienst van het leger van hertog Karel IV van Lorreinen, die tijdens de Tachtigjarige Oorlog in Spaanse dienst vecht tegen de protestantse opstandelingen in de Nederlanden. Ondanks het feit dat in 1648 de Vrede van Münster wordt getekend zijn de krijgsoperaties nog niet voorbij. Zo proberen op 6 december 1648 (Rampsaelighe Sint-Niklaesdagh) 1500 slecht bewapende huislieden de Lorreinen te verdrijven. In 1654 plunderen de Lorreinen Beringen, Hasselt, Herk-de-Stad en Peer. Ze leggen daarna de steden in de as. Later in datzelfde jaar wordt Karel van Lorreinen gearresteerd door de landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden].1'
 
OverlijdenHij overleed na 3 september 1654 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.390v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, folio 390v.

Henricus Josephus Goris

IDnr.9301, ° 8 mei 1901, + 16 februari 2000
VaderCarolus Josephus Goris1 ° 27 maart 1875, + 5 april 1960
MoederMaria Hortentia Frederix1 ° 12 november 1875, + 21 augustus 1914
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
BeroepHenricus Josephus Goris was landbouwer.2 
RoepnaamJozef. 
GeboorteHij werd geboren op 8 mei 1901 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 12 uur 's middags. Vader Karel (26 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Joseph Engelen (herbergier, 30 jaar) en Louis Vanoppré (bakker, 25 jaar), allen uit Lummen.1'
HuwelijkHij huwde met Irma Ramaekers op 19 oktober 1929 te Herk-de-Stad [België].2 
OverlijdenHij overleed op 16 februari 2000 te Herk-de-Stad [België] in de ouderdom van 98 jaar.3
BegrafenisHij werd begraven op 22 februari 2000 te Herk-de-Stad [België].3 

Familie

Irma Ramaekers ° 29 sep 1900, + 20 sep 1975
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1901, geboorten, p.12, akte 44.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 19.02.2000, p.18.
 4. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2004-01-25/…