Petrus Vrancken

IDnr.5590, ° 4 mei 1770, + 9 april 1851
VaderEgidius Vrancken1 ° voor 1740, + 15 oktober 1794
MoederCatharina Vrerix1 ° 26 juli 1735, + 27 juli 1795
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
DoopselPetrus Vrancken werd gedoopt op 4 mei 1770 te Diepenbeek [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Meyers op 19 juli 1816 te Diepenbeek [België].2 
OverlijdenHij overleed op 9 april 1851 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 80 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Diepenbeek.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek.

Stephanus Vrancken

IDnr.1787, ° voor 1752, + na 1 mei 1773
DoopselStephanus Vrancken werd gedoopt voor 1752.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Petrus Caelen en Theresia Frederix op 1 mei 1773 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 1 mei 1773.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.185.

Theodoor Hubert Vrancken

IDnr.11438, ° 4 januari 1898, + 18 mei 1983
GeboorteTheodoor Hubert Vrancken werd geboren op 4 januari 1898 te Lommel [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Louisa Buvens na 1925 te Halen? [België].1 
OverlijdenHij overleed op 18 mei 1983 te Halen [België] in de ouderdom van 85 jaar.1 

Familie

Maria Louisa Buvens ° 28 dec 1906, + 10 jul 1997
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S284] GeneaNet pagina's van Katrien Maris, http://gw.geneanet.org/mariskatrien

Thomas Vrancken

IDnr.14560, ° voor 1665, + na 8 maart 1691
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselThomas Vrancken werd gedoopt voor 1665 te Hasselt? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Catharina Millen, dochter van Arnoldus Millen en Catharina Frederici, op 27 mei 1688 te Hasselt [België] met als getuigen Christianus Laurens en Margareta Cleersnijders.1
EigendomThomas Vrancken en Catharina Millen verkopen een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 maart 1691. Deze verwijst ook naar Arnoldus Busch, Mattijs Kaeckers en Jan Facis als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Thomas Vrancken, geassisteerd door zijn vrouw Catrien Millen die laudeert, draagt op tot behoef van Jan Fredrix huis en hof in Groelaren gelegen, palend de straat N., Martinus Puts O., Aerdt Dries W. en Z. Verkocht voor 468 gulden BBL eens, waarvoor de koper tot zijn last neemt 400 gulden kapitaal in 2 verschillende renten, de ene op 200 gulden kapitaal aan Mattijs Kaeckers en de ander eveneens van 200 gulden kapitaal aan Jan Facis, tot volle ontlasting van de verkoper en hij verobligeert zijn panden ervoor. Lijcoop 7 gulden, godsgeld 2 stuivers. Het verkocht goed is verder nog belast met 15 stuivers jaarlijks aan het altaar van (niet ingevuld) in de kerk van Lummen - in de marge staat "NB anniversarie autaer alhier" - s' heeren cijns en gemeijne dorpslasten, die niet aan de kooppenningen zullen korten.
Op 24.01.1692 bekent Jan Fredrix de naderschap van deze koop aan Aerdt Busch en verklaart dat hem alle onkosten terugbetaald werden. Aerdt Busch is ter gichte gekomen.2'
 
OverlijdenHij overleed na 8 maart 1691 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1688, huwelijken, p.36v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1691, p.365v.

Maria Elisabeth Vrancx

IDnr.3855, ° voor 1750, + na 6 januari 1775
DoopselMaria Elisabeth Vrancx werd gedoopt voor 1750.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Elisabetha Frederickx op 6 januari 1775 te Tessenderlo [België]; Vader Joannes komt uit Cortenshoven.2
OverlijdenZij overleed na 6 januari 1775.1 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1775, doopsels.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 920, 1775, doopsels, p.4v.

Anne Marie Catherine Vranken

IDnr.211, ° 23 september 1781, + 30 november 1813
VaderArnoldus Vranken1 ° voor 1760, + na 23 september 1781
MoederAnna Maria Vancluysen1 ° voor 1760, + na 23 september 1781
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselAnne Marie Catherine Vranken werd gedoopt op 23 september 1781 te Lummen [België].2 
HuwelijkZij huwde met Petrus Andreas Smets, zoon van Petrus Smedts en Anna Helena Frederix, op 5 mei 1805 te Lummen [België].3 
OverlijdenZij overleed op 30 november 1813 te Lummen [België] in de ouderdom van 32 jaar.4 

Familie

Petrus Andreas Smets ° 5 feb 1777, + 20 sep 1835
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Lummen, 1781, doopsels.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1805, huwelijken.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1813, overlijdens.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Arnoldus Vranken

IDnr.11636, ° voor 1760, + na 23 september 1781
DoopselArnoldus Vranken werd gedoopt voor 1760 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Vancluysen voor 23 september 1781 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 23 september 1781 te Lummen? [België].1 

Familie

Anna Maria Vancluysen ° voor 1760, + na 23 sep 1781
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.