Joannes Arthur Haven

IDnr.14037, ° circa 1865, + na 24 maart 1893
GeboorteJoannes Arthur Haven werd geboren circa 1865 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Joanna Hubertina Daniels voor 24 maart 1893 te Hasselt? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 24 maart 1893 te Hasselt? [België].1 

Familie

Maria Joanna Hubertina Daniels ° circa 1866, + na 24 mrt 1893
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1893, geboorten, p.53v, akte 106.

Juliana Magdalena Maria Anna Haven

IDnr.5886, ° 24 maart 1893, + 1 mei 1978
VaderJoannes Arthur Haven1 ° circa 1865, + na 24 maart 1893
MoederMaria Joanna Hubertina Daniels1 ° circa 1866, + na 24 maart 1893
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamMadeleine. 
GeboorteJuliana Magdalena Maria Anna Haven werd geboren op 24 maart 1893 te Hasselt [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 2 uur 's nachts 'op het Bolwerk'. Vader Joannes Arthur (28 jaar, beambte) doet aangifte met als getuigen Theodore Jacquet (41 jaar, beambte) en Emile Stappers (51 jaar, beambte), allen uit Hasselt.1'
HuwelijkZij huwde met Carolus Clemens Eugenius Wellens, zoon van Eugenius Franciscus Wellens en Maria Mathildis Fredrix, op 18 juni 1921 te Hasselt [België].
Gebeurtenis Circa 1935 Familiefoto van Carolus Clemens Eugenius Wellens, samen met Juliana Magdalena Maria Anna Haven.
OverlijdenZij overleed op 1 mei 1978 te Hasselt [België] in de ouderdom van 85 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt in het Virga Jesseziekenhuis.2'
BegrafenisZij werd begraven op 6 mei 1978 te Lummen [België].2 

Familie

Carolus Clemens Eugenius Wellens ° 6 feb 1889, + 10 jul 1958
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1893, geboorten, p.53v, akte 106.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 05.05.1978, p.6.
 3. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2009-03-02/eugene-wellens/

Ilse Haverbeke

IDnr.12788, ° 27 augustus 1979
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
PartnerIlse Haverbeke is de partner van Ruud Henri Kog.1 
GeboorteZij werd geboren op 27 augustus 1979 te Neerpelt [België].1 

Familie

Ruud Henri Kog ° 2 mrt 1979
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Anna Bertilia Hayen

IDnr.5691, ° 25 juli 1845, + 2 maart 1933
VaderJoannes Hayen1 ° circa 1809, + na 19 september 1868
MoederMaria Elisabeth Hayen1 ° voor 1825, + na 19 september 1868
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteAnna Bertilia Hayen werd geboren op 25 juli 1845 te Zepperen [België]. In het document wordt vermeld: 'Anna Bertilia wordt geboren om 3 uur 's morgens. Vader Joannes doet aangifte met als getuigen Guillaume Hayen (41 jaar, landbouwer) en Willem Vaes (61 jaar, handwerker), beiden van Zepperen.1'
HuwelijkZij huwde met Petrus Joannes Frederix, zoon van Martinus Frederix en Joanna Catharina Everaerts, op 19 september 1868 te Zepperen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 5 uur 's namiidags. De ouders van de bruid en de vader van de bruidegom zijn aanwezig. Diens moeder is al overleden. Bij het huwelijk wordt hun kind Maria Josephinagewettigd, dat twee maanden eerder op 26.07.1868 te Zepperen geboren is. De getuigen bij het huwelijk zijn Petrus Joannes Govaerts (40 jaar, kleermaker), Louis Hayen (70 jaar, landbouwer), Lambert Ottenborgs (28 jaar, schrijnwerker) en Joannes Pulinx (23 jaar, dagloner), allen van Zepperen.2'
OverlijdenZij overleed op 2 maart 1933 te Ulbeek [België] in de ouderdom van 87 jaar.3 

Familie

Petrus Joannes Frederix ° 7 okt 1843, + 15 okt 1924
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S94] Burgerlijke Stand Zepperen, Rijksarchief Hasselt, 1845, geboorten, p.5v, akte 19.
 2. [S94] Burgerlijke Stand Zepperen, Rijksarchief Hasselt, 1868, huwelijken, p.20, akte 8.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Ulbeek, 1933, overlijdens.
 4. [S94] Burgerlijke Stand Zepperen, Rijksarchief Hasselt, 1868, geboorten, p.7v, akte 28.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Ulbeek, 1871, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Ulbeek, 1874, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Ulbeek, 1877, geboorten.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Ulbeek, 1879, geboorten.
 9. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Ulbeek, 1881, geboorten.
 10. [S94] Burgerlijke Stand Zepperen, Rijksarchief Hasselt, 1886, geboorten, p.7v, akte 26.
 11. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Ulbeek.

Joannes Hayen

IDnr.5692, ° circa 1809, + na 19 september 1868
GeboorteJoannes Hayen werd geboren circa 1809 te Zepperen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabeth Hayen voor 25 juli 1845 te Zepperen? [België].1 
BeroepHij was landbouwer te Zepperen [België] tussen 25 juli 1845 en 19 september 1868.1,2 
OverlijdenHij overleed na 19 september 1868 te Zepperen? [België].2 

Familie

Maria Elisabeth Hayen ° voor 1825, + na 19 sep 1868
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S94] Burgerlijke Stand Zepperen, Rijksarchief Hasselt, 1845, geboorten, p.5v, akte 19.
 2. [S94] Burgerlijke Stand Zepperen, Rijksarchief Hasselt, 1868, huwelijken, p.20, akte 8.

Maria Elisabeth Hayen

IDnr.5693, ° voor 1825, + na 19 september 1868
GeboorteMaria Elisabeth Hayen werd geboren voor 1825 te Zepperen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Hayen voor 25 juli 1845 te Zepperen? [België].1 
BeroepZij was landbouwster te Zepperen [België] op 19 september 1868.2 
OverlijdenZij overleed na 19 september 1868 te Zepperen? [België].2 

Familie

Joannes Hayen ° circa 1809, + na 19 sep 1868
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S94] Burgerlijke Stand Zepperen, Rijksarchief Hasselt, 1845, geboorten, p.5v, akte 19.
 2. [S94] Burgerlijke Stand Zepperen, Rijksarchief Hasselt, 1868, huwelijken, p.20, akte 8.

Thomas Hayen

IDnr.5682, ° voor 1765, + na 25 november 1787
DoopselThomas Hayen werd gedoopt voor 1765 te Binderveld? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Petronella Frederix op 25 november 1787 te Binderveld [België].1 
OverlijdenHij overleed na 25 november 1787 te Binderveld? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Binderveld.