Maria Catharina Fredrix

IDnr.13237, ° 28 februari 1810, + 13 september 1870
VaderJoannes Jacobus Fredrix1 ° circa 1782, + 29 maart 1860
MoederMaria Gertrudis Weijts1 ° circa 1788, + 11 januari 1868
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Catharina Fredrix werd geboren op 28 februari 1810 te Elsloo [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Penders, zoon van Nicolaus Penders, op 15 juni 1836 te Elsloo [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 13 september 1870 te Elsloo [Nederland] in de ouderdom van 60 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 2, 1810, geboorten, akte 23.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 4, 1836, huwelijken.
 3. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 22, 1870, overlijdens, akte 13.

Maria Catharina Clementina Fredrix

IDnr.14033, ° 12 april 1849
VaderJoannes Ludovicus Fredrix1 ° 6 september 1804, + 29 december 1878
MoederRosalia Theresia Antonia Wauters1 ° circa 1815, + na 5 november 1889
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Catharina Clementina Fredrix werd geboren op 12 april 1849 te Diest [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 2 uur 's morgens. Vader Joannes Ludovicus (45 jaar, apotheker) doet aangifte met als getuigen Josephus Felix Cluckers (44 jaar, negociant) en Franciscus Lambrechts (40 jaar, schrijnwerker), allen van Diest.1'

bronvermelding(en)

 1. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1849, geboorten, p.55v, akte 87.

Maria Catherina Fredrix

IDnr.413, ° 27 november 1776, + 16 maart 1855
VaderHenricus Fredrix ° 15 mei 1746, + 28 februari 1785
MoederCatharina Elisabetha Knapen ° 4 september 1748, + 19 oktober 1783
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Catherina Fredrix werd gedoopt op 27 november 1776 te Lummen [België] met als peter Joannes Bogaerts en als meter Maria Catherina Smets.1 
ReliefNa het overlijden van Henricus Fredrix en Catharina Elisabetha Knapen releveren Petrus Leonardus Fredrix, Petrus Joannes Fredrix, Maria Catherina Fredrix, Antonius Frederix en Paulus Fredrix, samen met Christianus Fredrix en Jan Maris als voogd op 7 april 1785 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix [oudste broer van Henricus] en Jan Maris [schoonbroer van Catharina Knapen] zijn de voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Henricus Frederix en Catharina Knapen: Leonardus, Jan, Marie, Catharien, Antoen, en Paulus Frederix. Het gaat over een relief betreffende een bempt gelegen te Molem, het Baemdonck genaamd, ten oosten palend aan het gemeijn Baemdonck, ten zuiden aan schepen Wilborts, ten westen aan juffrouw Malsen, ten noorden aan de beek. Een tweede bempt gelegen te Genebos ten oosten palend aan Jan Van Herle, ten zuiden aan de beek, ten westen aan Leonardus Daniels, ten noorden aan pater Van Eerdewegh.2' 
VolkstellingZij werd geregistreerd bij de volkstelling van tussen 1795 en 1796 te Heusden [België].3 
BeroepZij was dienstmeid te Heusden [België] tussen 1795 en 1796.3 
OverlijdenZij overleed op 16 maart 1855 te Leopoldsburg [België] in de ouderdom van 78 jaar. De tekst vermeldt: 'Marie Catharine overlijdt om 11 uur in de voormiddag.4'

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.57.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94, p.479.
 3. [S3] Volkstelling Heusden 1795-1796, Rijksarchief Hasselt.
 4. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1855, overlijdens, p.46v, akte 15.

Maria Catherina Fredrix

IDnr.2988, ° 20 oktober 1809, + 26 november 1809
VaderPaulus Fredrix1 ° 22 februari 1782, + 21 april 1855
MoederMaria Helena Schroijen1 ° 4 november 1786, + 10 augustus 1844
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Catherina Fredrix werd geboren op 20 oktober 1809 te Koersel [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Catherina wordt geboren om 4 uur 's namiddags. Vader Paulus komt aangifte doen met als getuigen Petrus Eyckmans (46 jaar, landbouwer) en Gerardus Peuters (40 jaar, herbergier), beiden wonende te Koersel.1'
OverlijdenZij overleed op 26 november 1809 te Koersel [België]. De tekst vermeldt: 'Maria Christina overlijdt om 4 uur 's morgens. De aangifte wordt gedaan door Petrus Eyckmans (46 jaar, landbouwer) en Gerardus Peuters (40 jaar, herbergier), beiden wonende te Koersel.2'

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1809, geboortes, p.16.
 2. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1809, overlijdens, p.18.

Maria Catherina Fredrix

IDnr.13200, ° 10 december 1819, + 11 december 1819
VaderJoannes Fredrix1 ° 13 februari 1788, + 3 augustus 1859
MoederCatharine Herben1 ° circa 1783, + 25 april 1852
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Catherina Fredrix werd geboren op 10 december 1819 te Bunde [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 11 december 1819 te Bunde [Nederland].2 

bronvermelding(en)

 1. [S252] Burgerlijke Stand Bunde, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.021, inventarisnr. 2, 1819, geboorten, akte 25.
 2. [S252] Burgerlijke Stand Bunde, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.021, inventarisnr. 2, 1819, overlijdens, akte 26.

Maria Catherina Hortentia Fredrix

IDnr.275, ° 21 maart 1862, + na 23 september 1886
VaderClemens Andreas Fredrix1 ° 4 september 1825, + 17 april 1896
MoederDorothea Motmans1 ° 11 februari 1823, + 20 april 1883
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Catherina Hortentia Fredrix werd geboren op 21 maart 1862 te Schulen [België].2 
HuwelijkZij huwde met Franciscus Coveliers, zoon van Carolus Coveliers en Joanna Catherina Jacobs, op 23 september 1886 te Lummen [België] met als getuigen Felix Antonius Fredrix en Polycarpe Fredrix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 10 uur in de voormiddag. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen zijn Felix Fredrix (74 jaar, particulier en oom van de bruid, wonende te Antwerpen), Policarpe Fredrix (70 jaar, particulier en oom van de bruid, wonende te Brussel), Alphonse Coveliers (30 jaar, meester-metser en broer van de bruidegom, wonende te Antwerpen) en Louis Coveliers (23 jaar, timmerman, en broer van de bruidegom, wonende te Antwerpen).2'
OverlijdenZij overleed na 23 september 1886 te Antwerpen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Schulen, 1862, geboorten.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, p.15, akte 15.

Maria Christina Fredrix

IDnr.1733, ° 6 maart 1717
VaderJacobus Fredrix ° 13 januari 1687, + 19 oktober 1741
MoederElisabetha Vanderstegen ° 4 juni 1688, + 30 augustus 1727
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMaria Christina Fredrix werd gedoopt op 6 maart 1717 te Kermt [België] met als peter Joannes Vanderstegen en als meter Maria Frerix.