Lysbeth Fredrix

IDnr.2609, ° circa 1520, + na 26 februari 1562
VaderArnout Fredrix1 ° circa 1490, + tussen 26 juni 1551 en 23 april 1553
MoederCornelia Vanden Lokensberge1 ° voor 1490, + na 31 mei 1557
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselLysbeth Fredrix werd gedoopt circa 1520 te Lummen? [België].1 
SchenkingCornelia Vanden Lokensberge schenkt aan Lysbeth Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Arnout Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Cornelia Vanden Loekensberghe weduwe Arnout Ffrederix vermombert zich met Jan Clercx en haar zoon Arnout Ffredrix. Ze zijn haar geleverd met recht van de Loonse officier. Dan draagt ze ten behoeve van haar kinderen: nl. heer Jan, Arnout, Peeter, Katryn, Lysbeth, Anna en Maria Fredrix, broers en zusters, al haar goederen op waarvan ze het vruchtgebruik heeft.Voorwaarde: die kinderen moeten hun moeder, in ruil voor de tocht, haar levenlang onderhouden. De kinderen zijn nu tot tocht en erfdom gekomen.
Verder kwamen de kinderen overeen, dat wie hun moeder in kost, drank en andere nooddruft onderhouden zal en bij haar zal blijven, al het roerend goed krijgt dat de moeder toebehoort, en 3 Rynsgulden 'sjaars te trekken aan dat Runckelen euwet, te kwijten met 50 Rynsgulden. Wie de moeder onderhoudt mag die 50 Rynsgulden, niet verzetten, niet verkopen, niet belasten, noch verminderen zolang Cornelia leeft. Na haar dood mag, degene die de moeder aan haar einde gebracht heeft, over die 50 Rynsgulden beschikken.1'
 
EigendomJan Fredrix verkocht, samen met Lysbeth Fredrix, een goed aan Arnout Fredrix en Peeter Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx en Lambertus Neven als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Dan vermombert heer Jan zich met Jan Clercx. Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix vermomberen zich met Lambert Neven. Daarna verkopen heer Jan, Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix met hun mombers, en Machiel Moens als man-momber Marie Ffredrix, via de Loonse meier, hun kindsdelen aan hun broers Aerd en Peter Ffredrix.
Elk afstaand kind krijgt daarvoor 15 stuivers 'sjaars boven alle lasten. Te leggen met 13 ½ Rynsgulden.
Heer Jan Ffredrix bekent dat hij uitbetaald is. Daarna verklaren Machiel Moens en zijn vrouw Marie Ffredrix zich voldaan door Peter Ffredrix.1'
 
LeningLysbeth Fredrix en Catharijn Fredrix leenden aan Quinten Hoelsteens aan 30 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Arnout Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Daarna verkoopt Arnout Ffredrix, aan Lysbeth en Katryn Ffredrix, een hypotheek van 30 stuivers 'sjaars, staande ten laste van Quinten Hoelsteens op diens huis en hof, gelegen tegenover de Borchgracht.2' 
EigendomDe eigendomstransactie van Arnout Fredrix en Peeter Fredrix met Henrick Vanden Bossche, geacteerd te Lummen [België] op 16 mei 1561, vermeldt eveneens Lysbeth Fredrix; Aerdt Ffrericx en Peeter Ffrericx verkopen via de Loonse meier aan Henrick Vanden Bossch een stuk broek, het Tronckelen euwit. Palende Peeter Neeven, Ffrans Neeven en Peeter Clockluyers ter derde zijde. Voor 35 Rijnsgulden boven de volgende lasten: 2 Rijnsgulden 'sjaars aan de vroechmisse binnen de kerk van Lumpmen; 3 Rijnsgulden jaarlijks aan Elisabeth Ffrericx voor het onderhoud van haar moeder, te leggen met 50 Rinsgulden.
Goedtspenninck: 2 stuivers. Blijkt later dat het perceel zwaarder belast is, dan mag de koper dat verhalen op de verkoper.
Tezelfdertijd heeft Peeter Ffrericx, mede voor zijn kinderen, onder behoorlijke protestatie uitdrukkelijke verklaring), 1 gouden kroon en 1 sprenger genamptizeerd een eiser voorlopig tevreden stellen), om alzulk goed als Hendrik Vanden Bossch gekocht heeft te onderstaan (vernaderen) en het geld is wederom aan de man gewezen.
P.S. Op 26 februari 1562 heeft Elizabeth Ffredericx met haar mombers Aerdt Ffreericx en Lieben Hoelsteens, Henrick Vanden Bossch en zijn panden gekweten van 3 Rijnsgulden 'sjaars.3 
LeningLysbeth Fredrix leende aan Henrick Vanden Bossche de som van 50 Rinsgulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 mei 1561. Deze verwijst ook naar Arnout Fredrix, Peeter Fredrix en Liebrecht Hoelsteens als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Ffrericx en Peeter Ffrericx verkopen via de Loonse meier aan Henrick Vanden Bossch een stuk broek, het Tronckelen euwit. Palende Peeter Neeven, Ffrans Neeven en Peeter Clockluyers ter derde zijde. Voor 35 Rijnsgulden boven de volgende lasten: 2 Rijnsgulden 'sjaars aan de vroechmisse binnen de kerk van Lumpmen; 3 Rijnsgulden jaarlijks aan Elisabeth Ffrericx voor het onderhoud van haar moeder, te leggen met 50 Rinsgulden.
Goedtspenninck: 2 stuivers. Blijkt later dat het perceel zwaarder belast is, dan mag de koper dat verhalen op de verkoper.
Tezelfdertijd heeft Peeter Ffrericx, mede voor zijn kinderen, onder 'behoorlijke protestatie', 1 gouden kroon en 1 sprenger 'genamptizeerd', om alzulk goed als Hendrik Vanden Bossch gekocht heeft te 'onderstaan' en het geld is wederom aan de man gewezen.
P.S. Op 26 februari 1562 heeft Elizabeth Ffredericx met haar mombers Aerdt Ffreericx en Lieben Hoelsteens, Henrick Vanden Bossch en zijn panden gekweten van 3 Rijnsgulden 'sjaars.3'
 
OverlijdenZij overleed na 26 februari 1562.3 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.190.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, 1546-1591, p.190.
  3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.225.

Léon Elie Fredrix

IDnr.15692, ° 6 november 1894
VaderJean Alphonse Frederix1 ° circa 1859, + na 14 september 1909
MoederAugustine Marie Lahaye1 ° 6 januari 1862, + 22 januari 1907
GeboorteLéon Elie Fredrix werd geboren op 6 november 1894 in de Bapaumestraat A.10 te Brugge [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 8 uur 's morgens. Vader Jean Alphonse (35 jaar, muzikant bij het 3de Regiment Lansiers) doet aangifte met als getuige Henri Bast (22 jaar, muzikant bij het 4de Linieregiment) en Edouard Van den Bilcke (35 jaar, herbergier), allen van Brugge.1'

bronvermelding(en)

  1. [S376] Burgerlijke Stand Brugge, Archief stad Brugge, 1894, geboorten, p.418v, akte 1251.

Maia Fredrix

IDnr.15550, ° na 1965
VaderGuido Fredrix1 ° na 1945
MoederMarie-José Derijcke1
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaia Fredrix werd geboren na 1965.1 

bronvermelding(en)

  1. [S468] Bidprenten van Jacques Bogaerts, online http://wb-stamboom-bidprenten.be/keuzeletterjs.html

Marcel Jan Maria Fredrix

IDnr.11488, ° 18 juli 1922, + 22 augustus 1976
VaderTheophilus Fredrix1 ° 31 januari 1882, + 17 februari 1964
MoederElisabeth Van de Poel1 ° 22 december 1883, + 16 december 1973
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMarcel Jan Maria Fredrix werd geboren op 18 juli 1922 te Berchem [België].1 
HuwelijkHij huwde met Virginia Carolina Verboven op 27 november 1945 te Berchem [België].1 
HuwelijkHij huwde met Jeanne Jennes op 21 augustus 1954 te Berchem [België].1 
OverlijdenHij overleed op 22 augustus 1976 te Mortsel [België] in de ouderdom van 54 jaar.1 

Familie

Virginia Carolina Verboven ° 17 jan 1924, + 25 feb 1953
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.

Marcel Jean Louis Fredrix1

IDnr.14250, ° 28 juni 1920
VaderLouis Guillaume Fredrix1 ° 2 juni 1891, + 10 april 1937
MoederFrances Annie Wallis1
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteMarcel Jean Louis Fredrix werd geboren op 28 juni 1920 te Derby [United Kingdom].1
HuwelijkHij huwde met Daisy Gertrude Bailey op 20 april 1946 te Derby [United Kingdom].1

bronvermelding(en)

  1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.

Marcelle Hélène Fredrix

IDnr.15695, ° 4 oktober 1905
MoederMarie Fredrix1 ° circa 1884
GeboorteMarcelle Hélène Fredrix werd geboren op 4 oktober 1905 in de Mariastraat, c.40 te Brugge [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 9 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door Marie Perneel (53 jaar, vroedvrouw) met als getuigen Jean De Deyne (62 jaar, bediende) en Charles Heyse (79 jaar, werkman), allen van Brugge.1'

bronvermelding(en)

  1. [S376] Burgerlijke Stand Brugge, Archief stad Brugge, 1905, geboorten, p.277, akte 1105.

Margareta Fredrix

IDnr.13951, ° 30 mei 1618, + voor 11 juni 1630
VaderCornelius Fredrici1 ° 9 maart 1598
MoederGertrudis Vrindts1 ° voor 1599
DoopselMargareta Fredrix werd gedoopt op 30 mei 1618 te Sint-Truiden [België].1
OverlijdenZij overleed voor 11 juni 1630 te Sint-Truiden? [België]. De tekst vermeldt: 'Er wordt op 11.06.1630 een tweede Margareta gedoopt.2' 

bronvermelding(en)

  1. [S289] Parochieregisters Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, parochie Onze-Lieve-Vrouw, doopsels C, 1608-1621, 1618, p.424.
  2. [S289] Parochieregisters Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, parochie Onze-Lieve-Vrouw, doopsels D, 1622-1636, 1630, p.308.