Cornelius Fredrix

IDnr.924, ° circa 1632, + 8 september 1672
VaderPeter Fredricx1 ° voor 1595, + tussen 19 september 1652 en 26 april 1657
MoederN. (eerste vrouw) N.1 ° circa 1600, + na 1633
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselCornelius Fredrix werd gedoopt circa 1632 te Paal? [België].1 
Gebeurtenis Op 15 september 1650 vindt de 'emancipatie' plaats door vader Peter Fredricx, samen met Cornelius Fredrix te Beringen [België] volgens de hierna volgende akte: 'Op 15 september 1650 heeft Peeter Fredricx zijn zonen geëmancipeerd en uit zijn vaderlijke 'tutelle' gedaan, namelijk Cornelis, Mattheuwis, Jacob en Jan Fredericx. Hij belooft ieder van hen vijf stuivers jaarlijks'.1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Elisabeth Frederix op 7 februari 1655 te Lummen [België].2
EigendomLaureijs Pinxten verkocht een goed aan Cornelius Fredrix volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 1 september 1655. De akte luidt als volgt: 'Anno 1655 op 1 september heeft Laureijs Pinxten 'opgedragen tot behoeff' van Cornelis Fredericxs een rente van 5 gulden jaarlijks [op] 100 gulden kapitaal, voortkomend van Jacob Scrijcken staande 'geaffecteert' op panden van Agneet Hermans, namelijk op een huis en hof gelegen te Paal in 'den Bonershoeck'. Na de 'opdrachte van' Laureijs is Cornelis Frederickx tot gichte gekomen en is 'in hoeden gekeert'.3'
HuwelijkHij huwde met Lucia Meijen op 1 juni 1656 te Beringen [België] met als getuigen Simon Tzeijen. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt ingezegend met het rode zegel. Lucia is de weduwe van Lambertus Auwerx.4' 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Catharina Laerackers en Joannes Fredrix op 24 september 1656 te Beringen [België].5
EigendomJan Wauters en Anna Quintens verkopen, samen met Cornelius Fredrix, een goed volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 februari 1661. De akte luidt als volgt: 'Jan Wauters draagt met instemming van zijn echtgenote Anna Quintens tot behoef van Cornelis Fredricx op een rente van 8 gulden 5 stuivers jaarlijks, staande op panden van Wilboordt Vanden Eynde volgens de eerste gichte gedaan op 16 mei 1652. Toen gichte Wilboordt Vanden Eynde aan Anna Quintens 8 gulden 5 stuivers jaarlijks voor 150 gulden. Jan Wauters heeft deze som ontvangen en na diens opdragen kwam Cornelis Fredricx met recht ter gichte.6' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Mousques op 12 oktober 1667 te Beringen [België].7
OverlijdenHij overleed op 8 september 1672 te Beringen [België].8 

Familie

Lucia Meijen ° voor 1630, + na 24 apr 1657
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1650, boek 40, p.264.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1655, doopsels, p.38.
 3. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1663, boek 41, p.31.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, huwelijken, 1656, p.99.
 5. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1656, huwelijken, p.99.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1661, p.331.
 7. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1667, geboorten, p.233.
 8. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1672, overlijdens, p.139.

Cornelius Fredrix

IDnr.5782, ° 5 maart 1739, + 27 oktober 1817
VaderCornelis Vrerix1 ° 5 april 1699, + 8 december 1739
MoederElisabeth Holsteens1 ° 15 juli 1705, + 11 september 1748
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
DoopselCornelius Fredrix werd gedoopt op 5 maart 1739 te Diepenbeek [België] met als peter Adamus Holsteens en als meter Elisabeth Vandenhaut.1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Cornelius Vrerix op 16 januari 1759 te Diepenbeek [België].2
HuwelijkHij huwde met Catharina Schuermans, dochter van Joannes Schuermans en Maria Holsteens, op 9 februari 1766 te Beverst [België].3 
OverlijdenHij overleed op 27 oktober 1817 in de Heseputterstraat te Eigenbilzen [België] in de ouderdom van 78 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 9 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door Pieter Withofs (36 jaar, landbouwer te Eigenbilzen) en Pieter Withofs (63 jaar, molenaar op de Krieckaertmolen te Gellik.)4'

Familie

Catharina Schuermans ° 22 okt 1742, + 16 nov 1808
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1739, doopsels, p.115.
 2. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1759, doopsels, p.229.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Beverst, 1766, huwelijken.
 4. [S265] Burgerlijke Stand Eigenbilzen, Rijksarchief Hasselt, 1231225, 1817, overlijdens, p.8.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Bilzen, 1767, doopsels.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Bilzen, 1769, doopsels.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Bilzen, 1773, doopsels.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Bilzen, 1775, doopsels.
 9. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hoeselt, 1781, doopsels.

Cornelius Fredrix

IDnr.5787, ° 25 december 1769, + 31 maart 1813
VaderCornelius Fredrix1 ° 5 maart 1739, + 27 oktober 1817
MoederCatharina Schuermans1 ° 22 oktober 1742, + 16 november 1808
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
DoopselCornelius Fredrix werd gedoopt op 25 december 1769 in Schoonbeek te Bilzen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Isabella Steegen, dochter van Gasparus Steegen en Gertrudis Peters, op 10 februari 1801 te Hoelbeek [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Nicolas Christophe Brourgon (schrijver, 29 jaar, uit Bilzen), Gertrude Beaugards (landbouwster, 36 jaar), Joseph Welter (klompenmaker, 29 jaar), Bartholomeus Welter (klompenmaker, 36 jaar.)2' 
BeroepHij was dagloner voor 31 maart 1813.3 
OverlijdenHij overleed op 31 maart 1813 Op de Locht te Eigenbilzen, [België] in de ouderdom van 43 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 5 uur 's namiddags. De aangifte gebeurt door Arnoold Broux (36 jaar, dagloner en schoonbroer van de overledene) en Mathias Reynders (50 jaar, wever).3'

Familie

Maria Isabella Steegen ° 11 jun 1779, + 29 jan 1848
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Bilzen, 1769, doopsels.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoelbeek, 1801, huwelijken.
 3. [S265] Burgerlijke Stand Eigenbilzen, Rijksarchief Hasselt, 1231225, 1813, overlijdens, p.3.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Waltwilder.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoelbeek, 1803, geboorten.

Cornelius Remigius Fredrix

IDnr.13519, ° 25 september 1852, + 15 juni 1854
VaderCornelis Fredrix1 ° 11 juni 1801, + 11 juli 1889
MoederCatharina Sals1 ° 28 augustus 1820, + 1 september 1895
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteCornelius Remigius Fredrix werd geboren op 25 september 1852 te Hoelbeek [België]. In het document wordt vermeld: 'De aangifte gebeurt door Jan Tilman Vanhaeren (handwerker, 23 jaar) en Paulis Nelissen (handwerker, 45 jaar.)1' 
OverlijdenHij overleed op 15 juni 1854 te Hoelbeek [België] in de ouderdom van 1 jaar. De tekst vermeldt: 'De aangifte ebeurt door vader Cornelius en Jan Koopmans (handwerker, 50 jaar.)2' 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoelbeek, 1852, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoelbeek, 1854, overlijdens.

Cristina Fredrix

IDnr.3355, ° 5 april 1707, + 24 januari 1743
VaderPetrus Fredricx1 ° 26 februari 1673, + 9 december 1713
MoederAnna Gielen1 ° 9 maart 1672, + 12 maart 1729
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselCristina Fredrix werd gedoopt op 5 april 1707 te Beverlo [België] met als peter Petrus Fredricx en als meter Elisabeta Rapers.1
HuwelijkZij huwde met Walterus Vintens, zoon van Joannes Vintens en Maria Feijen, op 22 mei 1732 te Beverlo [België] met als getuigen Wilhelmus Karts en Jacobus Moons.2
OverlijdenZij overleed op 24 januari 1743 te Beverlo [België] in de ouderdom van 35 jaar.3 

Familie

Walterus Vintens ° 19 jan 1701, + na 8 mrt 1742
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1704, doopsels, p.137.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1732, huwelijken, p.531.
 3. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1743, begravingen, p.390.
 4. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1733, doopsels, p.233.
 5. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1735, doopsels, p.243.
 6. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1738, doopsels, p.255.
 7. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1739, doopsels, p.262.
 8. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1742, doopsels, p.277.

Daniel Fredrix

IDnr.460, ° 18 mei 1736
VaderMichael Fredrix ° 17 juni 1695, + 7 augustus 1766
MoederMaria Elisabetha Opheijde ° 27 maart 1698, + 7 april 1749
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselDaniel Fredrix werd gedoopt op 18 mei 1736 te Lummen [België] met als peter Daniel Daniels en als meter Ida Van Erdenwegh. De akte vermeldt: 'Daniel is de tweeling broer van Petrus. Er wordt ook vermeld dat zijn moeder van Beringen is.1'

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.73.

Daniel Fredrix1

IDnr.14319, ° circa 1729, + 5 december 1822
VaderHenricus Fredrix1 ° voor 1705, + na 1729
MoederBarbara Staens1 ° voor 1705, + na 1729
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
DoopselDaniel Fredrix werd gedoopt circa 1729 te Grosskampenberg, Rheinland-Pfalz [Deutschland]. De akte vermeldt: '[nvdr] In zijn overlijdensakte staat vermeld dat hij geboren is in Groeskamp, Duitsland. Mogelijk is hiermee het dorpje Großkampenberg in Rheinland-Pfalz bedoeld, net over de Belgische grens, niet ver van Sankt-Vith. Door de Vlaamse namen van zijn ouders kunnen we met bijna zekerheid stellen dat hij niet van Duitse afkomst is. Waren zijn ouders rondreizende handelaars of was vader Henricus soldaat in een leger?1' 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Peeters, dochter van Petrus Peeters en Marie Reymen, op 20 november 1763 te Sint-Lambrechts-Herk [België].2
BeroepHij was landbouwer op 5 februari 1807.3 
WoonstHij woonde in 5 februari 1807 in Melveren te Sint-Truiden [België].4 
OverlijdenHij overleed op 5 december 1822 in Melveren te Sint-Truiden [België]. De tekst vermeldt: 'Hij is geboren in Groeskamp, Duitsland.
[nvdr] Mogelijks is dit het dorpje Grosskampenberg in Duitsland, net over de Belgische gens, niet ver van Sankt-Vith.1'

Familie

Elisabeth Peeters ° 22 nov 1738, + 7 aug 1810
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1822, overlijden, p.284.
 2. [S404] Parochieregisters Sint-Lambrechts-Herk, Rijksarchief Hasselt, 1763, huwelijken, p.9.
 3. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1807, huwelijken, p.6.
 4. [S120] Bevolkingsregister Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1807, huwelijken, p.6.
 5. [S96] Parochieregisters Alken, Rijksarchief Hasselt, boek 13, 1766, doopsels, p.558.
 6. [S96] Parochieregisters Alken, Rijksarchief Hasselt, boek 13, 1768, doopsels, p.565.
 7. [S96] Parochieregisters Alken, Rijksarchief Hasselt, boek 13, 1771, doopsels, p.578.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Alken.