Hubertus Fredrix

IDnr.12124, ° 13 december 1862, + 10 augustus 1897
VaderJacobus Hubertus Fredrix1 ° 20 september 1821, + 5 maart 1894
MoederAnna Maria Sausen1 ° circa 1837, + 4 mei 1900
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat] (#1)
afstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat] (#2)
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat] (#1)
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat] (#2)
GeboorteHubertus Fredrix werd geboren op 13 december 1862 te Elsloo [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabeth Van Mulken, dochter van Martinus Van Mulken en Maria Elisabeth Hubertina Tossaint, op 8 november 1889 te Elsloo [Nederland].2 
OverlijdenHij overleed op 10 augustus 1897 te Elsloo [Nederland] in de ouderdom van 34 jaar.3 

Familie

Maria Elisabeth Van Mulken ° 2 okt 1863, + na 21 dec 1897
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 5, 1862, geboorten, akte 30.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 18, 1862, huwelijken.
 3. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 23, 1897, overlijdens, akte 20.
 4. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1890, geboorten, akte 26.
 5. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1892, geboorten, akte 22.
 6. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1894, geboorten, akte 11.
 7. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1896, geboorten, akte 12.
 8. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1897, geboorten, akte 43.

Hélène Fredrix

IDnr.15511, ° 11 juni 1914, + 11 april 1994
GeboorteHélène Fredrix werd geboren op 11 juni 1914 te Antwerpen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Jan De Backer na 1935 te Antwerpen? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 11 april 1994 te Essen? [België] in de ouderdom van 79 jaar.1

bronvermelding(en)

 1. [S466] Bidprenten van Werner Claus, online http://www.wb-stamboom-bidprenten-werner.be/

Ida Fredrix1

IDnr.3525, ° voor 1740, + na 3 januari 1766
DoopselIda Fredrix werd gedoopt voor 1740.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Ida Verrijs op 3 januari 1766 te Koersel [België].2
OverlijdenZij overleed na 3 januari 1766.1 

bronvermelding(en)

 1. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 452, p.206.
 2. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 452, 1766, doopsels, p.206.

Ida Fredrix

IDnr.9491, ° voor 1660, + na 11 december 1690
DoopselIda Fredrix werd gedoopt voor 1660 te Vucht? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Gerardus Haeghmans voor 4 februari 1683 te Vucht? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 11 december 1690 te Vucht [België].2 

Familie

Gerardus Haeghmans ° voor 1660, + na 11 dec 1690
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden, 1683, doopsels.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden, 1690, doopsels.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden, 1684, doopsels.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden, 1686, doopsels.

Ivonne Joséphine Mathilde Louise Fredrix

IDnr.13153, ° 27 mei 1901
VaderJoannes Antonius Fredrix1 ° 23 december 1859, + 5 oktober 1904
MoederMaria Rosalia Ketelbueters1 ° 4 juni 1874, + na 5 oktober 1904
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamYvonne. 
GeboorteIvonne Joséphine Mathilde Louise Fredrix werd geboren op 27 mei 1901 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 9 uur 's morgens. Vader Joannes Antonius (40 jaar, postmeester, uit Lummen) doet aangifte met als getuigen Louis Ketelbueters (61 jaar, brouwer, uit Helchteren) en Felix Wellens (26 jaar, winkelier, uit Lummen).1'
HuwelijkZij huwde met Petrus Johannes Wijckmans, zoon van Franciscus Hubertus Wijckmans en Hubertina Theys, na 1920.2 

Familie

Petrus Johannes Wijckmans ° 9 sep 1897, + 21 okt 1966
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1901, geboorten, p.13v, akte 51.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 24.10.1966, p.5.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 04.09.1978, p.6.

Jacobus Fredrix

IDnr.491, ° circa 1634, + 30 september 1679
VaderPeter Fredricx1 ° voor 1595, + tussen 19 september 1652 en 26 april 1657
MoederN. (eerste vrouw) N.1 ° circa 1600, + na 1633
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselJacobus Fredrix werd gedoopt circa 1634 te Paal? [België].1 
Gebeurtenis Vindt de 'emancipatie' plaats door vader.1
HuwelijkHij huwde met Anna Swalen, dochter van Servaes Swalen en Maria Schepers, op 9 februari 1655 te Meldert [België] met als getuigen Arnoldus Marien en Wilhelmus Carmans.2
EigendomJacobus Fredrix verkocht een goed aan Matthias Fredrix volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 4 april 1658. De akte luidt als volgt: 'Anno 1658 op 4 april heeft Jacob Fredericx 'opgedraghen tot behoeff van' zijn broer Mattheus Frericxs zijn kindsdeel, dat hem na de dood van zijn ouders is aangestorven. 'Signanter' zijn deel in de 'hoffstadt', in het schanshuis en in het 'silleken landts', alles te Paal gelegen, en dat voor de som van 108 gulden, die Jacob verklaart uit handen van zijn broet te hebben ontvangen. 'Lijcoop' na 'lantcoop', goedtsgeldt 5 stuivers. Na de 'opdrachte' van Jacob Fredericx is Mattheus ter gicht gekomen met recht en 'is in hoeden gekeert'.3'
EigendomPetrus Fredrix en Jacobus Fredrix verkopen een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 9 maart 1662. De akte luidt als volgt: 'Anno 1662 op 9 maart hebben Peter en Jacob Fredericx 'in vercoopenis opgedraghen tot behoeff van' hun broer Jan Fredericx hun 'aenpaerten' van de 'partagien', die hen na de dood hun vader Peter Fredericx en hun stiefmoeder Elisabeth Quintens zijn aangestorven. Ze 'cederen' tot oirbaer van hun broederschap voor de som van 600 guldens bb luijcxs, libre van alle lasten en kosten tussen partijen in diverse processen gerezen. Goedtsgeldt een [?] voor die kerk. Peter en Jacob verklaren van de voorschreven 600 gulden betaald te zijn. Na deze verklaring en opdracht van Peter en Jacob is Jan Fredericx in hun erfdeel gegicht en is 'in hoeden gekeert'.4'
EigendomJacobus Fredrix verkocht een lening aan Ardt Geijsbrechts volgens een akte gemaakt te Beringen, [België] op 5 april 1663. De akte luidt als volgt: 'Anno 1663 op 5e april heeft Jacob Fredericx opgedragen ten behoeve van Ardt Geijsbrechts, een rente op 150 guldens kapitaal, 7 guldens 10 stuivers [nvdr. 5%] jaarlijks staande 'geaffecteert' op panden van Willem Willems [van] Tervaent, 'luijdt' een gicht op datum van 23 november 1651, die 'den selve surrogerende in sijn plaetse'. Na de 'opdrachte van' Jacob is Ardt daarin gegicht, en heeft Jacob het kapitaal uit zijn handen ontvangen.5'
EigendomJacobus Fredrix verkocht een goed aan Servaes Swalen volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 maart 1664. Deze verwijst ook naar Anna Swalen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Jacob Fredricx, als man en momber van Anna Swalen die hij belooft in consistorio te brengen om te lauderen, draagt op en transporteert tot behoef van Servaes Swalen, zijn schoonvader, een rente van 5 gulden jaarlijks die hij trekt op panden van de erfgenamen Jan Pops: een beemd in Meldelaer achter de schans, grenzend Stessen Timmermans W, Willem Tonis O, den schansdijck Z. Valdag Remigij zoals blijkt uit de eerste gichte als Jan Pops aan Peeter Lijssen 5 gulden gicht voor de som van 100 gulden Brabants eens Luijxe valeur. Jacob Swalen kwam ter gichte.6' 
ReliefNa het overlijden van Seijcken Beeckmans releveren Joannes Herens en Jacobus Fredrix op 19 november 1676 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Heris en Jacob Fredrix releveren het versterf dat hen is aangekomen na de dood van Seijcken Beeckmans: een stuk broek gelegen in Gestel, Lambert Claes 1), Jan Van Singel W. Ze kwamen ter gichte.7' 
OverlijdenHij overleed op 30 september 1679 te Lummen [België]. De tekst vermeldt: '(geen volledige zekerheid.)8'

Familie 1

Margareta Celien ° circa 1630, + na 8 sep 1653
Kind

Familie 2

Anna Swalen ° voor 1635, + 8 apr 1695
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1650, boek 40, p.264.
 2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, 1653, huwelijken, p.57, akte 86.
 3. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1658, boek 41, p.99.
 4. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1662, boek 41, p.185v.
 5. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1663, boek 41, p.228.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1664, p.690.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1676, p.71r.
 8. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1679, overlijden, p.14.
 9. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1656, doopsels, p.48.
 10. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1661, doopsels, p.90.
 11. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1664, doopsels, p.118.
 12. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1671, doopsels, p.172.

Jacobus Fredrix

IDnr.496, ° 13 januari 1687, + 19 oktober 1741
VaderPetrus Fredrix1 ° 1 augustus 1656, + na 20 december 1688
MoederCatharine Olen1 ° 1 oktober 1671, + na 20 december 1688
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
NaamvariatieJacobus Fredrix werd ook Frerix genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt op 13 januari 1687 te Lummen [België] met als peter Theodorus Aerts en als meter Elisabeth Olen.1
HuwelijkHij huwde met Elisabetha Vanderstegen op 14 juli 1715 te Kermt [België] met als getuigen Willem Jammar en Joannes Alen.2
OverlijdenHij overleed op 19 oktober 1741 te Kermt [België] in de ouderdom van 54 jaar.3 

Familie

Elisabetha Vanderstegen ° 4 jun 1688, + 30 aug 1727
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1687, doopsels, p.46.
 2. [S9] Parochieregisters Kermt, Rijksarchief Hasselt, 1715, huwelijken, p.343.
 3. [S9] Parochieregisters Kermt, Rijksarchief Hasselt, boek 433, p.400.
 4. [S9] Parochieregisters Kermt, Rijksarchief Hasselt, 1715, doopsels, p.167.