Elisabeth Bosmans

IDnr.509, ° 26 december 1670, + na 18 februari 1691
VaderPetrus Bosmans1 ° voor 1645, + voor 1673
MoederCatharina Fredrix1 ° circa 1640, + 6 juni 1686
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselElisabeth Bosmans werd gedoopt op 26 december 1670 te Lummen [België] met als peter Mathias Bosmans en als meter Gertrudis Brepoels.1 
VerlovingZij verloofde zich met Walterus Laveren op 4 februari 1691 te Lummen [België] met als getuigen Joannes Fredrix en Joannes Weerts.2
HuwelijkZij huwde met Walterus Laveren op 18 februari 1691 te Lummen [België].2
OverlijdenZij overleed na 18 februari 1691 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.170.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1691, huwelijken, p.136.

Elisabeth Bosmans

IDnr.982, ° voor 1705, + na 16 november 1729
DoopselElisabeth Bosmans werd gedoopt voor 1705. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Gerardus Marien op 16 november 1729 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 16 november 1729. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.35.

Elisabetha Bosmans

IDnr.478, ° 17 september 1667, + 9 mei 1732
VaderGerardus Bosmans ° voor 1646, + na 17 september 1667
MoederMaria Sijmons ° voor 1646, + voor 17 september 1667
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselElisabetha Bosmans werd gedoopt op 17 september 1667 te Meldert [België] met als peter Joannes Wellens en als meter Anna Wellens.1
HuwelijkZij huwde met Christianus Fredrix, zoon van Michael Fredrix en Catharina Hueveneers, op 9 februari 1689 te Lummen [België] met als getuigen Bartholomeus Monis en Arnoldus Wils. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt ingeschreven met het rode zegel. Het huwelijk plaats vindt plaats in het klooster van de Kapucijnen van Hasselt (nu verdwenen). Het wordt ingezegend in tegenwoordigheid van de 'gardiaan' (overste) van het klooster, Angelus van Maastricht (geboren Mattheus Brouwers).2'
DoopselZij was meter bij het doopsel van Walter Teijs op 18 juni 1700 te Lummen [België]; Meter Elisabetha Bosmans wordt vervangen door Petrus Iven.3 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Arnoldus Fredrix op 16 juni 1701 te Lummen [België].4 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Michael Bosmans op 20 oktober 1716 te Lummen [België].5 
OverlijdenZij overleed op 9 mei 1732 in Genenbos te Lummen [België] in de ouderdom van 64 jaar.6
ReliefNa het overlijden van Christianus Fredrix en Elisabetha Bosmans releveren Michael Fredrix en Joannes Fredrix op 23 mei 1732 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Michiel en Jan Fredricx releveren de goederen die op hen verstorven zijn na de dood van Christiaen Fredricx en Elisabeth Bosmans, hun ouders zaliger, en waar hun moeder Elisabeth als tochtster uitgestorven is: huis en hof in Genebosch gelegen, palend de straat N., Barthel Smeets O., Jacobus Reijnders weduwe W. en Z; een perceel bempts genaamd 'den Hooghen Bempt' in Genebosch gelegen, palend Anna Fredricx O., de beek Z., Renier Daniels W.7' 

Familie

Christianus Fredrix ° 20 sep 1664, + 25 apr 1722
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603 bis-ter, p.40, akte 420.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 555, p.128.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.149 (p.76).
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.157.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.278 (p.140).
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, 1732, overlijdens, p.30.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90, 1732, p.659.

Geert Bosmans

IDnr.7473, ° voor 1610, + na 25 augustus 1642
VaderRombaudt Bosmans1 ° voor 1585, + voor 25 augustus 1642
DoopselGeert Bosmans werd gedoopt voor 1610 te Paal? [België].1 
EigendomGeert Bosmans en Jan Bosmans verkopen een goed aan Peter Fredricx volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 25 augustus 1642. Deze verwijst ook naar Valentijn Valentijns, Wilbordt Bruijns, Corst Brouwers, Willem Persoons, Lambrecht Corsijns, Geert Zibrichs, Gilis Puts, Peter Bosmans en Jan Raijmakers als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Rombaudt Bosmans en Jan Heskens. De akte luidt als volgt: 'Conditie. Op heden 25 augustus 1642 zijn voor mij ondergetekende en de getuigen hierna volgend, verschenen de kinderen van Romboudt Bosmans, namelijk Geert en Jan Bosmans, zich sterk makende voor hun zusters en broers, die zullen verkopen met 'proclamatie' en het uitgaan van de kaars een stuk broek dicht bij de Gestelsche molen, gelegen bij de erfgenamen van Frans Thonis, de Maelbeeck ten oosten, en Hendrick Pelsers ten westen. Het stuk is belast met 300 gulden kapitaal aan Valentijn Valentijns, alias Schoens, met 100 gulden aan Wilbordt Bruijnen, 200 gulden aan Corst Brouwers, en aan de erfgenamen van Jan Heskens 150 guldens, 'summa' bedragen de lasten thans 750 gulden. De verkopers zullen het verloop of de intrest schoonmaken tot op datum van de gicht en voorts stellen ze zich borg voor een goede gicht, vermits er nog cijns van ongeveer 3 stuivers, min of meer, te betalen is.
Ten eerste, degene die de palmslag zal genieten, zal gehouden zijn bovenop de koop hogen te stellen van telkens 2 gulden, half tot profijt van de verkoper, de andere helft aan de voorschreven koper of hoger.
Item zal degene, aan wie het goed bij het uitgaan van de kaars zal verblijven, zich sterk maken om op datum van de gicht in alles te voldoen.
Item als er iemand heeft gehoogd, die op de datum van de gicht [de som] niet kan voldoen, dan zal de kaars opnieuw worden ontstoken en zal het verschil in min samen met de gerezen kosten op de 'gebreckelijcken' worden verhaald, hetgeen dadelijk zal worden uitgevoerd.
De voorschrevenen hebben de palmslag gegeven aan Peter Frericx, die er 760 gulden op gezet heeft, te weten de gulden aan 20 stuivers, waaraan de voornoemde kosten nog zullen korten. Verder nog 6 gulden voor de 'vereeringhe' voor de verkopers en nog eens 36 hogen, ieder hoging zoals voorgeschreven is. Godtspenning 11 stuivers lijcoop 3 gulden, schrijfgeld 16 stuivers. Aldus gedaan in presentie van Willem Persoons, Lambrecht Corsijns en Geert Zibrichs, die als getuigen zijn geroepen, en 'speccalijcken gebeden' [?].
Tezelfdertijd in presentie van Willem Persoons en Geert Zibrichs heeft Gielis Puts daarop nog twee hogen gezet.
Item op datum voorschreven en in presentie van voornoemde getuigen heeft
Item op datum voorschreven en in presentie van de voorgenoemde getuigen heeft Peter Frericx wederom gebeterd en daarop 2 hogen gezet. Was ondertekend N. Calen.
Anno 1642 op 23 oktober is de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan van de kaars is de voorschreven verkoop verbeleven aan Peter Frericx als laatste hoger. Peter Bosmans en Jan Raijmakers hebben met een procuratie van en in naam van Geert en Jan Bosmans de behoorlijke opdracht gedaan ten behoeve van Peter Frericx, die daarin is gegicht en gegoed volgens het recht van onze [schepen]bank.1'
OverlijdenHij overleed na 25 augustus 1642 te Paal? [België].1 
BeroepJan Bosmans was schepen te Beringen [België] op 15 november 1653 ter vervanging van Geert Bosmans.2

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1642, boek 40, p.16.
 2. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1653, boek 41, voorblad.

Gerardus Bosmans

IDnr.1298, ° voor 1772, + na 7 oktober 1793
DoopselGerardus Bosmans werd gedoopt voor 1772. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Henricus Frederix op 7 oktober 1793 te Paal [België]; Gerardus Bosmans vervangt pastoor Petrus Lemmens als peter.1
OverlijdenHij overleed na 7 oktober 1793. 

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 711, 1793, doopsels, p.55, akte 31.

Gerardus Bosmans

IDnr.1355, ° voor 1646, + na 17 september 1667
DoopselGerardus Bosmans werd gedoopt voor 1646. 
HuwelijkHij huwde met Maria Sijmons voor 17 september 1667. 
OverlijdenHij overleed na 17 september 1667. 

Familie

Maria Sijmons ° voor 1646, + voor 17 sep 1667
Kind

Henricus Bosmans

IDnr.2508, ° voor 1730, + na 27 juni 1751
DoopselHenricus Bosmans werd gedoopt voor 1730.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Franciscus Houben op 27 juni 1751 te Heusden [België].2
OverlijdenHij overleed na 27 juni 1751.1 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, p.122.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, 1751, doopsels, p.122.