Het opzet van deze site

Ben je op zoek naar je voorouders met de familienaam FREDERIX of heb je één van de 53 andere schrijfwijzen als familienaam en vermoed je dat hun roots in Limburg liggen, dan vind je ze mogelijk terug op deze website. Je kunt hier de persoonsgegevens bekijken van 15.517 personen, waarvan 3.786 met de familienaam FREDERIX of één van de 53 andere varianten. Waarmee al meteen duidelijk is dat de pastoors zeer creatief waren bij het inschrijven van deze familienaam in hun parochieregisters. En in latere tijden hebben sommige ambtenaren van de burgerlijke stand zich ook niet onbetuigd gelaten.

Voor de statistiekenliefhebbers is er een beknopt cijfermatig overzicht met projectinformatie over het gegevensbestand, dat de basis vormt voor deze site.

Meer dan genealogische gegevens alleen

De beschikbare informatie op de site beperkt zich niet tot de courante genealogische basisgegevens zoals plaats en datum van doopsel, geboorte, huwelijk of overlijden. Voor heel wat personen zijn in schepenbankboeken, digitale krantenarchieven en allerhande andere bronnen zaken teruggevonden over hun beroepsactiviteiten, eigendommen, erfenissen, en andere gebeurtenissen. Om in oude teksten bepaalde woorden en uitdrukkingen te begrijpen, die we in hedendaags Nederlands niet meer gebruiken of die intussen een andere betekenis hebben gekregen, biedt de site je als hulpmiddel een woorden- en begrippenlijst aan.

Hoe je personen kan vinden

Het opzoeken van een persoon kan op drie manieren: met de zoekmachine aan de hand van zoekcriteria, via de familienaam of via een plaatsnaam. Op de zoekpagina via een familienaam zijn 3.441 verschillende familienamen opgenomen waarbij telkens het aantal personen vermeld wordt, die met deze naam in het gegevensbestand voorkomen. Na het kiezen van een familienaam en daarna een voornaam krijg je de levensloop van de gezochte persoon te zien. Probeer bij je keuze van een familienaam de verschillende schrijfwijzen uit. Je kan het gegevensbestand ook doorzoeken via een plaatsnaam, waarvan je denkt dat een persoon iets mee te maken heeft gehad. Dat kan de plaats van doopsel, geboorte, huwelijk of overlijden zijn, maar evengoed waar hij een erfenis heeft gekregen, gewerkt heeft, enz.

Al achttien stambomen uitgewerkt

Er is zorgvuldig gewerkt aan het reconstrueren van gezinssamenstellingen door gegevens uit diverse bronnen met elkaar in overeenstemming te brengen. Om door het bos de bomen nog te zien, zijn alle afstammelingen van dezelfde stamouders samengebracht in één van de achttien stammen. Dat maakt het mogelijk om opzoekingen binnen je eigen stamboom te doen.


Over het ontstaan en betekenis van de familienaam Frederix en zijn vele varianten

Het ontstaan van familienamen in het algemeen en de betekenis van de familienaam Frederix in het bijzonder krijgt de nodige aandacht. Daarom vind je naast de schrijfwijze Frederix ook nog 53 andere familienaamversies: de Vrede, De Vreede, Freden, Frederic, Frederichs, Frederici, Frederick, Fredericks, Frederickx, Fredericq, Frederics, Fredericx, Frederijcx, Frederiks, Frederikx, Frederix, Frederixs, Fredrich, Fredrici, Fredricks, Fredrickx, Fredrics, Fredricx, Fredriex, Fredriks, Fredrikx, Fredrix, Frelens, Frelicx, Frelix, Frericx, Frericxs, Frerix, Frerixs, Freryx, Frédéric, Frédériq, Frédérix, Frédrick, Frédricq, Friederix, Vrede, Vreden, Vrederix, Vredrickx, Vredrixs, Vree, Vreeden, Vrelix, Vrerick, Vrerickx, Vrericx, Vrerix, Vrerixs. In Franstalige taalgebieden wordt de 'e' meestal geschreven als 'é', met accent aigu. De geografische verspreiding van de nog bestaande schrijfwijzevarianten in België en Nederland vind je op een aantal landkaartjes terug.

Inzoomen op enkele markante figuren

De site gaat ook dieper in op het leven van een aantal markante personen, zoals landsdeken Jan Fredericx (ca. 1595-1654), geboren in Lummen, die ook een familiewapen voert. Aan hem verwant is de Frederici-dynastie van de Hasseltse edelsmeden – van oorsprong uit Lummen – uit de 17e en 18e eeuw. Verder de patriciërsfamilie Vrerix uit Hasselt, die er in de 16e, 17e en 18e een belangrijke politieke, juridische en economische rol speelt. En meer recent: filmregisseur Jacques Frederix – alias Feyder – (1885-1948), toonaangevend in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw. Voorts een levensschets van landschapsschilder Charles Wellens en belangrijk promotor voor de oprichting van het Openluchtmuseum van Bokrijk (1889-1958). Tenslotte Victor Lenaers (1893-1968), die in 1921 de Ronde van Frankrijk wint bij de 'onverzorgden'.