Een belangrijk deel van de gegevens op deze website zijn opgezocht in diverse archieven en zijn ouder dan 100 jaar, wat maakt dat deze gegevens mogen worden gepubliceerd. Maar de site bevat ook informatie over nog levende personen met mogelijk de geboortedatum en –plaats en eventuele relaties. De reden van de opname van deze gegevens is om het voor nog in leven zijnde personen mogelijk te maken hun afstamming op te zoeken.

Er wordt van uitgegaan dat uit de eenvoudige vermelding van deze beknopte persoonsgegevens geen enkele vorm van schade, benadeling of misbruik kan voortvloeien. Vanzelfsprekend zal deze informatie op geen enkele manier gebruikt worden voor commerciële doeleinden of gedeeld worden met andere personen, bedrijven of instellingen.

Overigens heeft elke persoon vermeld in deze website steeds de mogelijkheid om de gegevens, die betrekking hebben op zijn of haar persoon, onmiddellijk te laten schrappen of wijzigen met een eenvoudige aanvraag per e-mail.

Gelet op de open structuur van het internet kan de samensteller van deze website niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijk misbruik van deze gegevens door derden.

Links naar externe bronnen worden louter te goeder trouw vermeld zonder dat de samensteller de inhoud van deze websites systematisch controleert en bijgevolg hieromtrent geen juridische aansprakelijkheid aanvaardt.

De correctheid van deze gegevens wordt zo goed mogelijk nagekeken. Als je desondanks toch fouten ontdekt, dan zullen deze op simpele aanvraag worden verbeterd. Stuur gewoon een e-mail met je bemerkingen.