26 september 2020. Het aantal personen op deze site stijgt naar tot 15.517.

12 januari 2020. Het aantal personen op de STAMMEN FREDERIX neemt toe tot 15.503 dank zij bijkomende informatie die ons is bezorgd. Verder zijn een aantal pagina's geactualiseerd.

30 mei 2019. De STAMMEN FREDERIX site is lichtjes aangegroeid tot 15.492 personen. De pagina met de geografische verspreiding van de varianten in schrijfwijze van de familienaam FREDERIX is bijgewerkt met de laatste beschikbare gegevens. Bovendien gebeurden een aantal bijsturingen in het gegevensbestand.

19 december 2018. De STAMMEN FREDERIX site biedt je informatie aan over 15.463 personen. Verder is het SSL-certificaat van de site nu geupgrade naar https. Daardoor is er een betere beveiliging van gegevensuitwisseling tussen de server van de site en de internetbrowser van de bezoekers.

21 januari 2018. Je kan nu in de STAMMEN FREDERIX website informatie terugvinden over 15.430 personen. Er is ook een flinke toename van het aantal beelden en een verbeterde precisering van de bronvermeldingen.

4 juni 2017. Onderhoudsupdate.

19 juni 2016. Met deze update omvat de STAMMEN FREDERIX website nu 15.213 personen. Verder zijn de gegevens van een aantal reeds vroeger opgenomen personen vollediger en gedetailleerder geworden. Een niet onbelangrijk deel van de aanvullingen komen van bijdragen, die verscheidene mensen hebben verstrekt om zo hun Frederix-stam uit te breiden. Waarvoor dank.

8 december 2015. De STAMMEN FREDERIX site rondt de kaap van 15.000 personen. De forse aangroei is voor een flink deel toe te schrijven aan de bijdrage van Maria Wouters (zuster Romana), van het Ursulinenklooster te Sint-Truiden. Met grote inzet en volharding heeft zij de 238 afstammelingen van haar grootouders Maria Ludovica FREDERIX en Victor Hubertus Wouters secuur in kaart gebracht. Bovendien zijn de gegevens verrijkt met een uitgebreid arsenaal aan foto's, gedachtenisprentjes en overlijdensberichten uit vervlogen tijden.
Interessant nieuws is er bij het stamboomonderzoek. De stam van Petrus FREDERIX en Maria HOLSTEENS is nu met zekerheid ingepast in de stam van Cornelis VRERICKX en Elisabeth HOLSTEENS. Petrus blijkt een zoon te zijn van Cornelis. De stam is nog verder terug in de tijd opgespoord. Voorlopig tot bij stamouders Joannes VRERIX en Maria HOLSTIJNS uit Diepenbeek, beiden geboren omstreeks 1625. Joannes is de grootvader van Cornelis en de overgrootvader van Petrus.
Twee stammen die samensmelten tot één zou het aantal stammen terugbrengen tot zeventien. Er is echter een nieuwe stam opgedoken. Deze van Joannes FREDERIX en Catharina BIJNENS, die zijn oorsprong heeft in Opglabbeek. In het eerste helft van de 19e eeuw dooft echter de familienaam Frederix in deze stam uit.

21 augustus 2015. Na meer dan twee jaar zonder update, mag het al iets meer zijn. Niet minder dan 843 personen zijn toegevoegd aan de STAMMEN FREDERIX website. Deze bevat nu informatie over 14.469 personen, waarvan 3250 met de naam FREDERIX of aanverwante schrijfwijzen. Voor de samensteller van deze website is er wel een heel bijzondere aanvulling, deze van kleinzoon Felix Frederix, geboren op 4 augustus 2015. Er is ook een stam bijgekomen met als stamouders Daniel FREDRIX en Elisabeth PEETERS. Wanneer Daniel in Melveren bij Sint-Truiden sterft, vermeldt zijn overlijdensakte dat hij geboren is in het jaar 1729 in Groeskamp, Duitsland. Dit is vermoedelijk het dorp Grosskampenberg in Rheinland-Pfalz. Waren zijn ouders rondreizende handelaars of was vader Henricus soldaat in een leger? Dat is nog onduidelijk.

31 mei 2013. Deze update voegt slechts een 100-tal nieuwe personen toe aan de website. Belangrijker is dat een heleboel gegevens gepreciseerd zijn. Dat werd mogelijk doordat het Rijksarchief begonnen is met het online zetten van de aktes van de burgerlijke stand en de parochieregisters. Zo kan je nu vanachter je pc al heel wat gegevens opzoeken. Daardoor kon bijvoorbeeld een 'losse schakel' in de stam van Matteeuwis Frerix worden ingepast, Zijn afstammelingenaantal groeide zo aan tot 1.361 personen. Verder werd de functionaliteit van de website weer uitgebreid. Zo staat er nu onder elke persoon een nieuw 'vooroudericoontje'. Klik je daarop dan krijg je een pop-up, die onmiddellijk de ouders en grootouders van deze persoon weergeeft (als deze teruggevonden zijn uiteraard), eventueel haar/zijn broers en zusters en haar/zijn partner en eventuele kinderen.

18 januari 2013. Met deze update van de STAMMEN FREDERIX website groeit het aantal personen in de website aan tot 13.532 individuen. Mede dank zij de inbreng van verschillende bezoekers die aanvullingen en correcties doorspeelden. Belangrijke verbetering deze keer is dat de documenten, zoals aktes van doop, geboorte, huwelijk, overlijden alsook bidprentjes, overlijdens-berichten, schepenbankdocumenten, enz. nu - waar voorhanden - op volle grootte te zien zijn bij de levensloop van personen. Voorheen waren slechts duimnagels van de desbetreffende documenten te zien. Gewoon klikken op het fototoestel-icoontje naast een gebeurtenis om een document of foto te bekijken.

 

18 september 2012. Een aantal aanvullingen deden het gegevensbestand groeien tot 13.298 personen, waarvan nu één heel belangrijk persoontje, kleindochter Charlotte, op zaterdag 15 september 2012 geboren. Dat heuglijke feit alleen al verdient een update van de website. Voilà.

 

8 juni 2012. Na een aantal maanden radiostilte is er weer een update van de STAMMEN FREDERIX website. Ditmaal is de databank aangegroeid met 664 individuen tot 13.169 personen. Het aantal FREDERIX stammen breidt uit tot zeventien. Drie stammen kennen een flinke aangroei, nl. deze van Joannes Frederix en Elisabeth Pinxten uit Midden-Limburg, van Cornelis Vrerickx en Elisabeth Holsteens, waarvan de afstammelingen vooral terug te vinden zijn in Zuid-Oost Limburg en ten slotte Godefridus Fredrix en Catharine Henzaet uit de Elsloo in Nederlands Limburg. Misschien vind je daar nu een gezochte 'missing link' terug.
Een zeer belangrijke nieuwigheid is de krachtige zoekmachine die de website vanaf nu aan zijn bezoekers ter beschikking stelt. Aan de hand van criteria zoals familienaam, voornaam, geboorte- en overlijdensdatum, naam van de echtgenote, vader, moeder, enz. kan gericht naar een bepaalde persoon worden gezocht. Erg nuttig om de spreekwoordelijke speld in de hooiberg te vinden.

25 oktober 2011. Het heeft lang geduurd voor deze update beschikbaar werd, maar de STAMMEN FREDERIX site is dan ook met bijna 2.000 personen aangegroeid en bevat nu 12.505 personen. Gedurende de voorbije maanden zijn er bijdragen geweest van Jean Dessers, Thieu Tulleneers, Ivo de Bruin, Luc Pollaris, Michel Croughs, Roger Ertryckx, Roger Frederix en Jacqueline Kaspers. De belangrijkste bijdrage komt wel van Henri Naus, die met een zeer precieze gegevensverzameling de stam van Matteeuwis Frerix met goed 400 afstammelingen doet toenemen. Verder deed de samensteller van deze website ook een flinke duit in het gegevenszakje. Resultaat is dat we nu vijftien stammen FREDERIX kunnen onderscheiden.

Wanneer je op de startpagina van de site komt, zal je ook merken dat die een nieuw gezicht heeft gekregen. In een kort overzicht kan je er kennismaken met wat de site aan onderwerpen te bieden heeft. Een aantal secties, zoals deze over de schrijfwijzen en deze over de geografische verspreiding van de familienaam, zijn ook bijgewerkt door toevoeging van een aantal landkaartjes van Nederland met de verspreiding van de familienaam Frederix en aanverwante schrijfwijzen. En voor de cijferliefhebbers onder ons zijn er een aantal statistische gegevens over de website opgenomen.

 

4 februari 2011. Door deze update bevat de STAMMEN FREDERIX site 10.538 personen. Bij het onderdeel markante figuren zijn er drie items bijgekomen. Het eerste gaat over Jan Fredericx. Hij werd geboren te Lummen als zoon van Aerdt Fredrix uit de stam van Arnout Frederix, was pastoor te Hasselt en landsdeken van het Haspengouws concilie. De sociale opgang in Hasselt van de familie Frederici - hij verlatijnste er zijn naam - is aan hem te danken. En hiermee zitten we meteen bij de tweede aanvulling: zijn familieleden, de Frederici edelsmeden. In de Hasseltse edelsmeedkunst uit de 17e en 18e eeuw neemt deze Frederici-dynastie een belangrijke plaats in. Drie generaties zilversmeden uit de stam van Arnout Frederix vervaardigden een omvangrijk en hoogstaand oeuvre, dat een eeuw overspant. Het gaat om Arnold Frederici (1657-1726), zijn zoon Jan Frans (1695-1741) en zijn kleinzoon Hendrik Arnold (1722-1786). De derde aanvulling gaat over de invloedrijke patriciërsfamilie Vrerix, die tijdens de 16de, 17de en het begin van de 18de eeuw een prominente rol gespeeld in het politiek, juridisch en economisch leven van de stad Hasselt.

De website beschikt nu ook over twee nieuwe hulpmiddelen om de zoektocht naar je voorouders te vergemakkelijken. Sommige stamkaarten bevatten honderden personen, zodat de stamkaart in boxformaat - letterlijk - niet meer te overzien is. Daarom zijn alle stamkaarten nu ook beschikbaar in uitklapbare vorm. Compacter en ook moduleerbaar, zodat je ook een deel van de stamkaart op je scherm kan bekijken. De stamkaart in boxformaat blijft uiteraard ook beschikbaar.Een tweede nieuwigheid: bij zoeken naar personen via plaatsnamen zal je bij de plaatsnamen een Google Maps knop zien. Een klik hierop brengt je naar de geografische locatie van die plaats.

 

17 september 2010. Deze update van de STAMMEN FREDERIX heeft bijzonder lang op zich laten wachten, omdat ik andere zaken prioriteit moest geven. Toch zijn er sinds de vorige update weer meer dan 1.000 personen toegevoegd aan de gegevensbank dank zij de verwerking van een heleboel spontane bijdragen van andere onderzoekers. Zo bezorgde Anne-Marie Frederix me groot aantal opzoekingen van haar vader en oom, zodat de stam van Gerardt Fredericx uit Maastricht flink aangevuld werd. Bart Claes bezorgde me het parenteel van Peter Fredrix alias Cuijlen uit Bocholt, maar deze tak kon ik nog niet in passen in één van de 12 omschreven stammen. Elza Frederix speelde me een aantal aanvullingen door van haar opzoekwerk in o.a. de archieven in Antwerpen. Erik Zwijsen, die een interessante website aanhoudt van zijn opzoekingen naar het muzikaal verleden in de stad Antwerpen, kon me weer een aantal interessante zaken bezorgen over de muzikanten Edward en Michel Frederix, die thuishoren in de stam van Christiaen Fredrix, waartoe ikzelf ook behoor. Een bijkomende aanvulling voor deze stam kwam er door een vraag van Paul Fredrix uit Brasschaat, waardoor de afstammelingen van zijn overgrootvader Felix, die in 1882 uitweek vanuit Koersel naar Antwerpen om daar bij de spoorwegen te gaan werken, konden ingepast worden. Van Leon Frederix kreeg aanvullingen binnen, die een aantal afstammelingen van Matteeuwis Frerix toevoegden. Léon Verheylewegen bezorgde me enkele aanvullingen voor de Frederix-stam uit Mechelen-aan-de-Maas. Nancy Van Loy speelde me een groot aantal gegevens door, waarmee ik mijn eigen kwartierstaat langs moeders kant flink kon aanvullen. Willy Henkens bezorgde me een deel van zijn omstandig opzoekwerk over zijn familie, dat leidde naar voorvader Franciscus Frederix uit Paal. Ik kon echter nog geen verbinding maken met één van de 12 stammen. Tenslotte bezorgde Henri Naus me een omvangrijk gegevensbestand, maar dat ligt nog te wachten op verdere analyse. Het resultaat daarvan zal te bekijken zijn na de volgende update.

5 november 2009. Bij deze update rondt de STAMMEN FREDERIX website de kaap van de 10.000 individuen, 10.140 om precies te zijn. Naast bijdragen uit diverse hoeken, komt de aanwinst deze keer vooral uit het napluizen van het Digitaal Archief van de krant Het Belang van Limburg. Deze krant heeft al 130 jaar de vinger aan de pols van de provincie Limburg. Geen wonder dat er regelmatig FREDERIXen in hun pagina's opduiken. Op de website is hun aantal overigens al opgelopen tot 2.472 personen en onze familienaam is nu al op 49 verschillende manieren opgetekend geworden. Hou hier rekening mee wanneer je opzoekingen doet via de familienaam.

12 juli 2009. Het was lang wachten op een aanvulling, maar hier is ze dan. De website is weer flink gegroeid en bevat nu 9.064 personen, waarvan 2.251 met de naam FREDERIX of één van de 45 andere schrijfwijzen. De aanvullingen komen van o.a. Joseph Dortu, Hubert Browet, Alfons Lambrechts, Anne-Marie Frederix en Gerty Thys. De stam Van Corsten Frederix uit Mechelen-aan-de-Maas is kunnen worden samengevoegd met die van zijn broer Petrus en zijn zusters Barbara en Catharina. Hun ouders zijn voorlopig nog onbekend en de stamvader krijgt daarom de codenaam N2. De stam is flink aangevuld en omvat nu al 267 afstammelingen over 12 generaties. Verder is er een twaalfde stam bijgekomen, nl. deze van Joannes Frederickx en Maria Geens. De stam komt uit Geetbets, net buiten de provincie Limburg in Vlaams-Brabant. Het gaat voorlopig over 56 afstammelingen over 5 generaties, die we voor een groot deel terugvinden in Herk-de-Stad.

12 maart 2009. Sinds de vorige aanpassing van de STAMMEN FREDERIX website zijn er meer dan 1.000 personen bijgekomen. Het aantal personen in de gegevensbank bedraagt nu 8.444, waarvan 2.161 met de naam FREDERIX of een van de 38 andere schrijfwijzen. Van verschillende zijden zijn er aanvullingen en correcties doorgegeven, vooral naar de recente geschiedenis toe.
Op basis van een onderzoek, dat me werd bezorgd door Elza Frederix uit Brussel, konden twee stammen - deze van Gerardus Frederix en Catharina Loveni of LEMBYE uit Kanne - ingepast worden in de stam van Gerardus Frederix en Maria Elisabetha Thijssens uit Maastricht. Bovendien konden we voor deze stam nog twee generaties verder terug gaan in de tijd, tot bij Gerardt Frederix, die geboren werd voor 1600. Elza Frederix bezorgde me ook een zeer degelijk artikel van de hand van J. Grauwels, voormalig archivaris van het Rijksarchief te Hasselt. Het handelt over de afstammelingen van Tijs Frerixs. Deze familie heeft gedurende de 16de, 17de en het begin van de 18de eeuw een belangrijke rol gespeeld in het politiek, economisch en juridisch leven van de stad Hasselt. Door de samenvoeging met de al aanwezige gegevens, kon een nieuwe stam FREDERIX worden geïdentificeerd. Spijtig genoeg is er sinds de tweede helft van de 18de eeuw geen spoor meer terug te vinden van deze stam in Limburg.
Van Thieu Tulleners uit Lanaken kreeg ik een aantal netjes uitgewerkte parentelen Frederix uit Mechelen-aan-de-Maas zomaar in mijn emailbox gedropt, samen met scans van de klappers van de parochieregisters van Mechelen-aan-de-Maas. Waarvoor dank. Dat betekent bovendien een nieuwe stam FREDERIX, die begint met Corsten Frederix.
Verder heb ik Fons Lambrechts uit Helchteren en Marc Geeraerts uit Antwerpen met elkaar in contact kunnen brengen. Beiden stammen af van het koppel Joannes Antonius Geeraerts en Maria Catharina Frederikx. Zij waren afkomstig van Aarschot, maar vonden voor hun familie en talrijke nakomelingen een vaste stek op hun boerderij in Stal (Koersel). Fons en Marc hebben heel wat recente gegevens, documenten en foto's doorgespeeld, die uiteraard op de website te zien zijn.
Zelf bracht ik een groot aantal FREDERIX-gegevens uit parochieregisters van Hasselt in de STAMMEN FREDERIX gegevensbank in. Dit onderzoek is nog niet gefinaliseerd.
Op de website zal je ook een nieuwe menurubriek vinden, nl. 'woord- en begripsverklaring'. Ik dacht dat het handig zou zijn om de verklaring van middeleeuwse, en intussen in onbruik geraakte, woorden en begrippen in een woordenlijst op te nemen. Dat maakt het gemakkelijker om de teksten van de o.a. de schepenbankaktes te lezen.

30 november 2008. Het aantal personen in de gegevensbank bedraagt nu 7.414, waarvan 1.823 met de naam FREDERIX of een van de 31 andere schrijfwijzen. De aanvullingen komen uit het doornemen van de boeken 40 en 41 van de schepenbank van Beringen en de boeken 7 en 8 van de schepenbank van Hauweijcken (Heusden). Deze bestrijken de periode uit het midden van de 17de eeuw. Met als resultaat dat er ontbrekende schakels konden worden gevonden, waardoor één van de 10 stammen, namelijk deze van Jacobus FREDRIX, nu drie generaties verder terug gaat in de tijd, tot circa 1550. De nieuwe stamvader is nu Matteeuwis FRERIX (zijn vrouw is niet bekend). Wat meer is, door het zeer goed gedocumenteerde onderzoek van zijn nazaat Eddy Frederix is deze tak ook flink aangevuld met gegevens, foto's en documenten uit de meer recente geschiedenis. Waarvoor dank.

21 oktober 2008. Sinds de vorige aanpassing werden 653 personen toegevoegd wat het aantal in de databank op 7.194 personen brengt, waarvan 1.787 personen met de naam FREDERIX of één van de 31 andere schrijfwijzen. Naast het verder inbrengen van de handgeschreven gegevens, opgezocht door Roger Frederix uit Diepenbeek, hebben enkele personen me een aantal recente gegevens, documenten en foto's doorgespeeld, die ik met veel plezier heb opgeladen.

12 augustus 2008. Door de groeiende omvang van de STAMMEN FREDERIX website is de 50MB beschikbare ruimte op het webadres users.skynet.be/stamfrederix/ ontoereikend geworden. Daarom besloot ik om bij een andere provider 100MB webruimte af te huren en tegelijk de site zijn eigen webstek te geven, nl. www.stammenfrederix.be. Neem dus het nieuwe webadres in je favorieten op.
Door het inbrengen van een heleboel gegevens, die Elza Frederix opzocht in het Rijksarchief te Anderlecht, samen met een aantal gegevens uit het handgeschreven bestand van Roger Frederix uit Diepenbeek, is de gegevensbank aangegroeid tot 6.541 personen, waarvan 1.642 met de naam FREDERIX of één van de 31 (!) andere schrijfwijzen.
Je zult ook merken dat er een nieuwe rubriek is bijgekomen: 'markante personen' uit één van de stammen FREDERIX. Voorlopig vind je daar drie personen in terug. De eerste is Jacques Feyder (1885-1948), geboren als Jacques Louis Léon Frederix, behorend tot de stam van Gerardus Frederix uit Maastricht. Jacques was een toonaangevende filmregisseur in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw. De tweede is Charles Wellens (1889-1958), zoon van Mathilde Frederix uit de stam van Christianus Frederix, een verdienstelijke landschapsschilder en een belangrijke promotor voor de oprichting van het Openluchtmuseum van Bokrijk. Tenslotte, Victor Lenaers (1893-1968), zoon van Mathilde Frederix, een Vlaamse kasseienvreter uit de beginperiode van de wielersport. In welke FREDERIX-stam Victor thuishoort, moet nog verder worden onderzocht.

17 juni 2008. Het totale aantal personen in de gegevensbank is gestegen tot 6.200, waarvan 1.554 met de naam FREDERIX of een van de 31 (!) andere schrijfwijzen. De aanvulling komen uit drie bronnen. Ten eerste, de verdere invoer van de gegevens uit de ProGen DVD 2008, ditmaal de gemeenten en parochies uit Noord-Limburg. Een tweede deel komt uit het digitaal archief van het Belang van Limburg. Het zijn artikels, die in de krant over FREDERIXen te lezen waren tijdens de periode 1890-1929. Tenslotte ben ik begonnen met het inbrengen van de gegevens, die Roger Frederix uit Diepenbeek over de FREDERIXen uit zijn stam en streek verzamelde en waar ik nog een hele tijd zoet mee zal zijn. Alvast mijn oprechte dank aan Roger voor het ter beschikking stellen van zijn met zorg verzamelde gegevens.

9 april 2008. Opnieuw is de website flink uitgebreid. Er zijn nu 5.858 personen opgenomen, waarvan 1.460 met de familienaam FREDERIX of één van de nu al 30 andere schrijfwijzen. De aanvulling komt voornamelijk door het invoeren van gegevens uit de ProGen DVD 2008, en dit van de gemeenten en parochies uit Midden- en Zuid-Limburg. Omdat voor verschillende gemeenten/parochies enkel de parochieregisters of de burgerlijke stand in de ProGen DVD 2008 werd ingevoerd, zijn er nog steeds flinke hiaten. Bovendien zullen we in de komende maanden al deze gegevens gaan dubbelchecken en de bijhorende aktes opzoeken. Verder heeft Elza Frederix uit Brussel een heleboel nieuwe gegevens bij elkaar gesprokkeld en die zijn uiteraard ook opgenomen.

17 februari 2008. De website heeft een flinke injectie gekregen, zodat er nu in het totaal 4.774 personen opgenomen zijn, waarvan 1.195 met de familienaam FREDERIX of één van de - voorlopig - 27 andere schrijfwijzen. Dit komt in hoofdzaak door het inbrengen van de intensieve opzoekingen van Elza Frederix uit Brussel. Haar stam gaat terug tot de stamouders Laurentius Vrerix en Maria van Roye, die begin 1700 in Hasselt woonden. Hun afstammelingen waaierden ver uit en zo vinden we ze na 11 generaties ook terug in Tongeren, Herstal, Brussel, Antwerpen, Veurne tot het Verenigd Koninkrijk toe. Van de gelegenheid maakte ik gebruik om haar gegevens aan te vullen met een aantal andere genealogische Frederix-data uit Hasselt, die ik uit de nieuwste ProGen DVD 2008 heb kunnen sprokkelen. In de volgende weken en maanden zal ik deze 'naakte' gegevens verrijken met de bijhorende aktes en tegelijk een check doen op hun correctheid. Verder heb ik van Ria Lemmens alle transcripties van aktes uit het Lummense schepenbankboek naar Loons Recht nr. 84 (1646 - 1656) gekregen, waarin personen met de familienaam FREDERIX een rol spelen.

30 januari 2008. Geen nieuwe gegevens deze keer, wel een volledig vernieuwde website. De bedoeling is dat jullie alle onderdelen van de site gemakkelijker kunnen bereiken. Op de navigatiebalk links worden al die onderdelen in één oogopslag onmiddellijk zichtbaar. Dit handige instrument blijft op alle pagina's actief. Verder willen we door de naamwijziging naar LIMBURGSE STAMMEN FREDERIX ook duidelijker maken dat de gegevensbank veel breder is dan één stam of familie. Tenslotte hopen we dat het gebruik van warme kleuren ook aangenaam is voor het oog.

12 januari 2008. Er zijn verdere aanvullingen gebeurd voor Beverlo, Hechtel, Heppen, Kwaadmechelen, Lummen, Leopoldsburg en Oostham. In hoofdzaak gaat het om gegevens van de Burgerlijke Stand van deze vroegere gemeenten. Verder werden heel wat gegevens gepreciseerd uit de parochieregisters van Tessenderlo en de bijhorende akten toegevoegd.

27 oktober 2007. Gebruik makend van de gegevens uit het Loois Archief- en Documentatiecentrum zijn de Frederixen en hun aanverwanten, die in deze gemeente passeerden, toegevoegd. Verder zijn er een aantal aanvullingen gebeurd voor Beringen, Koersel en Zelem. Voorts konden er enkele nieuwe stamconnecties worden gemaakt en zo een aantal 'dubbele' of 'verdwaalde' personen uitgezuiverd. Tenslotte is er een omstandig stuk opgenomen over de molen van Meylandt. De samensteller van de site heeft er samen met zijn broer en zusters zijn kindertijd doorgebracht. Mijn vader en mijn grootvader waren de laatste molenaars op deze unieke watermolen, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in 1415.

28 juni 2007. Het parochieregister van Meldert is volledig doorlopen en de relevante relaties met personen met de naam Frederix (en aanverwante schrijfwijzen) toegevoegd. Ook gebeurden er een aantal aanvullingen met betrekking tot de parochie/gemeente Koersel. Plus een aantal verbeteringen en aanvullingen op diverse plaatsen in de database.

14 mei 2007. Fons Cuppens bezorgde me een aantal originele documenten en foto's van de familietak van zijn echtgenote Maria Frederix. Hij vulde een aantal gegevens aan en zorgde ook voor enkele verbeteringen van de gegevens.

8 april 2007. De akten van de burgerlijke stand en de parochieregisters van Beverlo zijn in detail nagevlooid naar personen met de familienaam FREDERIX of verwante schrijfwijzen. Er zijn 407 nieuwe personen toegevoegd, waarbij er intensief is gewerkt aan de familiereconstructies met behulp van de peters en de meters bij de doopsels.

2 januari 2007. Er zijn 202 nieuwe personen toegevoegd. In hoofdzaak met de familienaam FREDERIX (of verwante schrijfwijzen), samen met hun naaste familieleden. De gegevens komen vooral uit de akten van de burgerlijke stand van de gemeenten Koersel en Zolder, en aanvullend uit de parochieregisters van de gelijknamige parochies. Met dank aan Patrick Vanoppen voor de gegevens van Zolder.

3 november 2006. Er zijn een groot aantal eigendoms- en financiële transacties, erfenissen en delingen van 1515 tot 1620 uit de Schepenbank van Lummen toegevoegd. Met dank aan Ria Lemmens voor haar transcriptiewerk uit het middeleeuws Nederlands. Uit de stukken van deze periode wordt ook duidelijk dat de familie de naam Frericx of Fredricx als vaste familienaam begint aan te nemen. Klik op de knop 'stamkaarten' hiernaast en klik daar op Arnout Frerix (alias Bosmans), geboren ca 1490. Dit is tot nu toe de verste stamvader op de site, waarvan er met zekerheid gegevens gekend zijn. Er zijn ook gegevens van meer dan 400 nieuwe personen toegevoegd. Verder is mijn eigen kwartierstaat aanzienlijk bijgewerkt.