Johannes Josephus Reijnders

IDnr.11106, ° na 1750
VaderLudovicus Reijnders1 + voor 1771
MoederCatharina Fredericx1 ° 29 maart 1730
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteJohannes Josephus Reijnders werd geboren na 1750 te Mheer? [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S241] Opzoekingen door Anne-Marie Frederix.

Lambertus Reijnders

IDnr.3836, ° 19 september 1618, + na 24 november 1676
VaderMichael Reijnders1 ° voor 1585, + 30 juni 1628
MoederJoanna Lavreijs1 ° voor 1585, + circa 1652
DoopselLambertus Reijnders werd gedoopt op 19 september 1618 te Tessenderlo [België].1
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Matthias Fredrix en Anna Reijnders op 16 januari 1656 te Tessenderlo [België].2
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Henricus Arien en Anna Reijnders op 19 februari 1667 te Tessenderlo [België].3
VoogdijHij werd de voogd van Joanna Fredrix op 24 november 1676 te Tessenderlo [België].4 
OverlijdenHij overleed na 24 november 1676 te Tessenderlo? [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 916, 1618, doopsels, p.19.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1656, huwelijken, p.89.
 3. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 922, 1667, huwelijken, p.192.
 4. [S73] Schepenbank Tessenderlo - Gichten, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), boek 72.

Ludovicus Reijnders1

IDnr.11105, + voor 1771
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
HuwelijkLudovicus Reijnders huwde met Catharina Fredericx, dochter van Gerardus Fredericx en Joanna Reinders, na 1750 te Mheer? [Nederland].1 
OverlijdenHij overleed voor 1771 te Mheer? [Nederland].1 

Familie

Catharina Fredericx ° 29 mrt 1730
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S241] Opzoekingen door Anne-Marie Frederix.

Maria Catharina Reijnders

IDnr.2998, ° voor 1795, + 21 oktober 1819
DoopselMaria Catharina Reijnders werd gedoopt voor 1795 te Koersel? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Jan Baptist Wagemans voor 10 augustus 1815 te Koersel? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 21 oktober 1819 te Koersel [België].1 

Familie

Jan Baptist Wagemans ° voor 1795, + na 1 jul 1841
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1841, huwelijken, p.25.

Maria Catharina Reijnders

IDnr.3721, ° 2 augustus 1712, + 30 juni 1777
DoopselMaria Catharina Reijnders werd gedoopt op 2 augustus 1712 te Tessenderlo [België].1
HuwelijkZij huwde met Bernardus Geerts op 3 augustus 1734 te Tessenderlo [België].2
OverlijdenZij overleed op 30 juni 1777 te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 64 jaar. De tekst vermeldt: 'Ze is is de weduwe van Bernadus Geerts en de vrouw van Bartholomeus Vanijlen.3'

Familie

Bernardus Geerts ° 4 feb 1700, + 11 apr 1752
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 918, 1712, doopsels, p.306.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1734, huwelijken, p.78.
 3. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 925, 1777, overlijdens, p.34.
 4. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 919, 1736, doopsels, p.123.

Maria Catharina Reijnders

IDnr.3984, ° 24 november 1743, + 8 januari 1808
VaderArnoldus Reijnders ° 5 april 1704, + 28 mei 1762
MoederChristina Celen ° 18 november 1703, + 14 december 1763
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMaria Catharina Reijnders werd gedoopt op 24 november 1743 te Kwaadmechelen [België]. 
HuwelijkZij huwde met Joannes Baptistus Crets, zoon van Joannes Baptistus Crets en Maria Testelmans, op 11 mei 1773 te Tessenderlo [België]. 
OverlijdenZij overleed op 8 januari 1808 te Kwaadmechelen [België] in de ouderdom van 64 jaar. 

Familie

Joannes Baptistus Crets ° 17 aug 1752, + 24 nov 1817
Kind

Maria Theresia Henrica Reijnders

IDnr.866, ° 14 april 1874, + 8 november 1942
VaderPetrus Andreas Reijnders1 ° 13 februari 1825, + 4 september 1903
MoederMaria Theresia Vandevoort1 ° 3 mei 1832, + 2 april 1887
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Theresia Henrica Reijnders werd geboren op 14 april 1874 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 8 uur 's avonds. Vader Petrus Andreas (49 jaar) doet aangifte met als getuigen Leopoldus Van Minsel (41 jaar) en Petrus Joannes Dendas (36 jaar), allen landbouwers te Zolder.1'
BeroepZij was landbouwster te Heusden [België] op 2 april 1887.2 
HuwelijkZij huwde met Josephus Frederix, zoon van Ludovicus Franciscus Frederix en Maria Virginia Swijns, op 2 april 1903 met als getuigen Petrus Joannes Vosch. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 9 uur 's morgens. De vader van de bruid is aanwezig. Haar moeder is al sinds lang overleden. Ook de ouders van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Frans Reijnders (25 jaar, broer van de bruid), Pieter Reijnders (43 jaar, halfbroer van de bruid), Michiel Vosch (26 jaar, neef van de bruid) en Petrus Joannes Vosch (23 jaar, schoonbroer van de bruidegom), allen landbouwers wonend in Heusden.2'
OverlijdenZij overleed op 8 november 1942 te Heusden [België] in de ouderdom van 68 jaar. De tekst vermeldt: 'Theresia overlijdt in Ubbersel om 7 uur 's avonds. Zoon Michel (31 jaar, metser) komt aangifte doen samen met Louis Vandevoort (52 jaar, landbouwer), beiden wonende te Heusden.3'

Familie

Josephus Frederix ° 3 jul 1875, + 23 jun 1946
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1874, geboorten, p.7v, akte 27.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.8, akte 8.
 3. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, Huwelijken, 1940-1945, 1941, akte 5.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1904, geboorten, p.3, akte 8.
 5. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1904, geboorten, p.3, akte 9.
 6. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1905, geboorten, hulpregister p.2v, akte 54.
 7. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1907, geboorten, p.3, akte 9.
 8. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1908, geboorten, p.11v, akte 42.
 9. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1908, geboorten, p.12v, akte 47.