Michiel Reijnders

IDnr.1408, ° circa 1595, + na 14 december 1662
DoopselMichiel Reijnders werd gedoopt circa 1595 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Helwidis Horiaens, dochter van Arnoldus de Horion en Maria Van Weddingen, voor 17 januari 1647 te Lummen? [België]. De akte vermeldt: '[lening op 17.01.1647] ...Michiel Reijnders, de tweede man van Hilleken Horiaens'...1' 
LeningDe leningsovereenkomst van Peeter Kelchtermans, geacteerd te Lummen [België] op 17 januari 1647, verwijst naar Michiel Reijnders als betrokken partij.1 
EigendomMichiel Reijnders verkocht een goed aan Jan Fredricx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 december 1662. De akte luidt als volgt: 'Machiel Reijnders verkoopt aan Dierick Truijens de helft van een driesken op de beek te Westerhoven. Jan Reijnders heeft de wederhelft. Palende O. en N. de straat; Z. de beek; W. Jan Reijnders. Belast met 3 ½ gulden 'sjaars aan Anna Hoeffmans; 35 stuiver aan de vroegmis; 10 stuiver aan de Anniversariën; 1 braspennink aan de kerk en 1 stuiver grondcijns. Reijnders moet van die lasten de helft betalen. De koper moet nog 3 gulden 'sjaars geven aan Andries Bervoets; die staan op de Kerckenschomme en op voornoemde erven. Boven al die lasten moet hij nog éénmaal 40 gulden Brabants geven. Godspennink: 1 stuiver. Naschrift: Op 29 december bekent Truijens naderschap aangaande deze koop aan Jan Fredricx.2' 
OverlijdenHij overleed na 14 december 1662.2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.166.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.83v.

N. Reijnders

IDnr.11109, ° na 1750
VaderLudovicus Reijnders1 + voor 1771
MoederCatharina Fredericx1 ° 29 maart 1730
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
DoopselN. Reijnders werd gedoopt na 1750 te Mheer? [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S241] Opzoekingen door Anne-Marie Frederix.

Paulus Reijnders

IDnr.3835, ° 10 april 1616, + na 16 januari 1656
VaderMichael Reijnders1 ° voor 1585, + 30 juni 1628
MoederJoanna Lavreijs1 ° voor 1585, + circa 1652
DoopselPaulus Reijnders werd gedoopt op 10 april 1616 te Tessenderlo [België].1
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Matthias Fredrix en Anna Reijnders op 16 januari 1656 te Tessenderlo [België].2
OverlijdenHij overleed na 16 januari 1656.3 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 916, 1616, doopsels, p.7.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1656, huwelijken, p.89.
 3. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, huwelijken.

Petrus Reijnders

IDnr.976, ° voor 1715, + na 3 juli 1736
DoopselPetrus Reijnders werd gedoopt voor 1715. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Arnoldus Reijnders en Catharina Fredrikx op 3 juli 1736 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 3 juli 1736. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.55.

Petrus Reijnders

IDnr.3915, ° voor 1710, + na 22 mei 1732
DoopselPetrus Reijnders werd gedoopt voor 1710.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Catharina Frederickx en Gerardus Luijten op 22 mei 1732 te Tessenderlo [België].2
OverlijdenHij overleed na 22 mei 1732.1 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1732, huwelijken.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1732, huwelijken, p.75.

Petrus Reijnders

IDnr.4902, ° voor 1615, + voor 10 november 1650
DoopselPetrus Reijnders werd gedoopt voor 1615 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 10 november 1650 in Mellaar? Te Lummen [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Arnoldus Fredrix met Peter Van Singelbeeck, geacteerd te Lummen [België] op 10 november 1650, vermeldt eveneens Petrus Reijnders.1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.239.

Petrus Andreas Reijnders

IDnr.1605, ° 13 februari 1825, + 4 september 1903
GeboortePetrus Andreas Reijnders werd geboren op 13 februari 1825 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 8 uur 's avonds. Vader Leonard (landbouwer) doet aangifte met als getuigen Pieter Bijnens (39 jaar, koster) en Ludovicus Vanvelck (40 jaar, landbouwer.)1'
HuwelijkHij huwde met Maria Theresia Vandevoort op 3 februari 1869 te Zolder [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 4 uur in de namiddag. De ouders van de bruid zijn aanwezig. De ouders van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Petrus Joannes Moris (32 jaar, rademaker), Martinus Lemmens (63 jaar, schoenmaker), Joannes Willems (29 jaar) en Felix Henkens (50 jaar, schoenmaker), allen van Zolder.2'
BeroepHij was landbouwer op 4 september 1903.3 
OverlijdenHij overleed op 4 september 1903 in Geenrijt te Heusden [België] in de ouderdom van 78 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 5 uur inde namiddag. Zijn zoon Frans Reynders (26 jaar) en Petrus Jozef Jans (62 jaar), beiden landbouwers in Heusden, doen aangifte.3'

Familie

Maria Theresia Vandevoort ° 3 mei 1832, + 2 apr 1887
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1825, geboorten, p.8, akte 27.
 2. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1869, huwelijken, p.20, akte 4.
 3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1903, overlijdens, p.5v, akte 18.
 4. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1874, geboorten, p.7v, akte 27.