Henrick Slegers

IDnr.2570, ° voor 1485, + na 10 oktober 1515
DoopselHenrick Slegers werd gedoopt voor 1485.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Christiaen Mynbiers met Arnout Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 10 oktober 1515, verwijst naar Henrick Slegers als betrokken partij; Heer Christiaen Mynbiers met zijn geleverde momber Henrick Slegers verkoopt aan Arnout Frerix zijn huis en hof, palende Mertten Deynen en Vrij Panis ter andere zijde. Verkocht voor 94 Rijnsgulden, waarvan er 40 contant betaald worden. Ende 6 Rijnsgulden die hy hem gegicht heeft dgoider gichte. Daeraff blyft hy geldende twee Rinsgulden ende 9 stuivers altois staen te leggen, die Rinsgulden met 10 Rinsgulden.1 
OverlijdenHij overleed na 10 oktober 1515.1 

bronvermelding(en)

  1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.43.

Joannes Slegers

IDnr.2980, ° voor 1750, + voor 6 september 1803
DoopselJoannes Slegers werd gedoopt voor 1750.1 
HuwelijkHij huwde met Margareta Centens voor 4 september 1773.1 
OverlijdenHij overleed voor 6 september 1803 te Koersel [België].1 

Familie

Margareta Centens ° voor 1750, + voor 6 sep 1803
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, an XI, huwelijken, p.23.

Maria Josephina Slegers1

IDnr.2979, ° 4 september 1773, + 13 februari 1806
VaderJoannes Slegers1 ° voor 1750, + voor 6 september 1803
MoederMargareta Centens1 ° voor 1750, + voor 6 september 1803
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Josephina Slegers werd gedoopt op 4 september 1773 te Hasselt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Joannes Fredrix, zoon van Henricus Fredrix en Catharina Elisabetha Knapen, op 6 september 1803 te Koersel [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats op 19 fructidor an XI van de Republikeinse kalender. De getuigen zijn Casimir Nulens (25 jaar), Jan Frederik Slegers (27 jaar), Jan Lenarts (37 jaar) en Pieter Convents (40 jaar), allen landbouwers te Koersel.1'
OverlijdenZij overleed op 13 februari 1806 te Koersel [België] in de ouderdom van 32 jaar. De tekst vermeldt: 'Maria Josephina overlijdt om 12 uur 's middags. De aangifte wordt gedaan door Petrus Matheus Wouters en Petrus Convents, beiden wonende te Koersel.2'

Familie

Petrus Joannes Fredrix ° 15 mrt 1772, + 31 jan 1837
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, an XI, huwelijken, p.23.
  2. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1806, overlijdens, p.3.
  3. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, an XIII, geboortes, p.13, akte 25.

Marie-Jeanne Slegers

IDnr.6810
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
HuwelijkMarie-Jeanne Slegers huwde met Ivon Frederix, zoon van Joseph Leonard Frederix en Leopoldine Vanspauwen, na 1950. 

Michael Slegers

IDnr.3494, ° voor 1740, + na 1 mei 1765
DoopselMichael Slegers werd gedoopt voor 1740.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Fredrix en Antonius Vrijs op 1 mei 1765 te Koersel [België].2
OverlijdenHij overleed na 1 mei 1765.1 

bronvermelding(en)

  1. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 454, p.127.
  2. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1765, huwelijken, p.127.

Anna Elisabeth Sleijpen1

IDnr.10473, ° voor 1735, + na 6 oktober 1757
DoopselAnna Elisabeth Sleijpen werd gedoopt voor 1735 te Wijlre? [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Henri Van Mechelen voor 6 oktober 1757 te Wijlre? [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed na 6 oktober 1757 te Wijlre? [Nederland].1 

Familie

Henri Van Mechelen ° voor 1735, + na 6 okt 1757
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S248] Burgerlijke Stand Vaals, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 32.117, inventarisnr. 2, 1798, huwelijken.

Elisabeth Sleijpen

IDnr.10505, ° na 1730
VaderServatius Sleijpen1 + na 1731
MoederAnna Maria Frederix1 ° 27 mei 1710, + na 1731
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
DoopselElisabeth Sleijpen werd gedoopt na 1730 te Bemelen? [Nederland].1 

bronvermelding(en)

  1. [S241] Opzoekingen door Anne-Marie Frederix.