Petrus Smedts

IDnr.208, ° voor 1756, + 27 maart 1808
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Smedts werd gedoopt voor 1756 te Lummen [België]. 
HuwelijkHij huwde met Anna Helena Frederix, dochter van Joannes Fredrickx en Christina Opheij, op 11 januari 1777 te Lummen [België] met als getuigen Henricus Vannuffel en Laurentius Claes.1 
VolkstellingHij en Anna Helena Frederix werden geregistreerd bij de volkstelling van tussen 1795 en 1796 te Lummen [België], samen met hun kind(eren) Petrus Andreas Smets en Anna Catherina Smets. Bij de volkstelling wonen Petrus Smets en Helena Fredrix in Genebos met hun twee kinderen.2 
OverlijdenHij overleed op 27 maart 1808 te Lummen [België]. 

Familie

Anna Helena Frederix ° 27 dec 1738, + 22 sep 1799
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.203.
 2. [S18] Volkstelling Lummen 1795-1796, Rijksarchief Hasselt, 1358805, nr. 1029.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1777, doopsels, p.59.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1779, doopsels, p.75.

Henrick Smeekens

IDnr.2874, ° voor 1540, + na 19 juni 1567
VaderN. Smeekens1 ° voor 1515, + voor 19 juni 1567
MoederMarie Planten1 ° voor 1515, + na 19 juni 1567
DoopselHenrick Smeekens werd gedoopt voor 1540 te Lummen? [België].1 
SchenkingMarie Planten schenkt aan Henrick Smeekens volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 juni 1567. De akte luidt als volgt: 'Jan Moens als man-momber Marie Planten staat via de Loonse meier aan haar zoon Henrick Smeekens de tocht af van: 1. een stuk erf, de Goer genaamd. Palende Peeter Van Briel, Huybrecht Spuenx, ter derder zijde het Liemelaer en Jan Hoets ter vierder zijde; 2. het bleuxken aan de straat gelegen. Palende de straat, Michiel Tzijen en O. Peeter Van Briel.1' 
LeningBastiaen Clercx leende, samen met Mathewis Frerix en Jan Houweycken, aan Henrick Smeekens de som van 50 Rinsgulden aan 7% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 juni 1567. Deze verwijst ook naar Marie Planten als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Terstond daarna leent Henrick Smeekens daar op, via de Loonse meier, 50 Rinsgulden à 7%. Van Mathewis Frerix en Jan Houweycken als mombers van Christiaen Baerten kinder [zo staat boven de akte. In de akte staat,] geleend van: Mathewis Frerix als momber Bastiaen Clercx. Goidtspennink: ½ stuiver.
Daarna is Maria Planten met haar wettige momber wederom in haar tocht gesteld, met alle poenten van recht, om tselffve te vroemen ende ontfroemen als voer nae dees banckenrecht.1'
 
OverlijdenHij overleed na 19 juni 1567 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.266v.

N. Smeekens

IDnr.2873, ° voor 1515, + voor 19 juni 1567
DoopselN. Smeekens werd gedoopt voor 1515.1 
HuwelijkHij huwde met Marie Planten voor 1540.1 
OverlijdenHij overleed voor 19 juni 1567.1 

Familie

Marie Planten ° voor 1515, + na 19 jun 1567
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.266v.

Clementina Smeekers1

IDnr.11975
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
HuwelijkClementina Smeekers huwde met Ludovicus Willems, zoon van Josephus Willems en Maria Victoria Vanherle, na 1905.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Anna Maria Smeers

IDnr.5533, ° 30 november 1844, + na 20 juli 1886
GeboorteAnna Maria Smeers werd geboren op 30 november 1844 te Diepenbeek [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Jacobs op 14 oktober 1885 te Diepenbeek [België].1 
OverlijdenZij overleed na 20 juli 1886 te Diepenbeek? [België]. 

Familie

Joannes Jacobs ° 14 mrt 1846, + 28 sep 1919
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek.

Agnes Smeets

IDnr.8226, ° voor 1630, + 12 januari 1691
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
DoopselAgnes Smeets werd gedoopt voor 1630 te Cadier en Keer? [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Guilielmus Fredericx, zoon van Gerardt Fredericx en Maria Brouwers, voor 1654 in Keer? Te Cadier en Keer [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Willem Coemans na 18 augustus 1676 te Cadier en Keer? [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 12 januari 1691 te Cadier en Keer [Nederland].1 

Familie

Guilielmus Fredericx ° circa 1627, + 18 aug 1676
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S241] Opzoekingen door Anne-Marie Frederix.

Anna Smeets

IDnr.1409, ° voor 1565, + tussen 22 maart 1640 en 8 maart 1647
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
NaamvariatieAnna Smeets werd ook Anna Smets genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt voor 1565 te Heusden? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Michael Cruessens op 27 januari 1588.1
SchenkingAnna Smeets schenkt aan Joannes Cruesen, Christiaen Fredrix en Anna Cruessens volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 22 maart 1640. De akte luidt als volgt: 'Anna Smets staat haar vruchtgebruik af aan haar zoon Jan Cruijsens en Christiaen Fredricx gehuwd met Anna Cruijsens, van renten en erfdom die zij verkregen heeft op panden van Reijnder Timmermans, te weten een bempt, palende O. de erfgenamen Jan Damen; Z. Henrick Dries; N. de 'grooten helder'; W. de straat. Het voornoemde tweetal, mede voor hun consorten, verkopen die rente en bempt aan mr. Aert Vanden Berge voor 400 gulden, in specie van pattacons, boven de uitgaande lasten die gespecificeerd staan in de eerste koop van Reijnder Timmermans van Wilbordt Hermans; met nog 50 gulden resterend aan mr. Aert Dries. Godsgeld: 2 schellingen.2' 
OverlijdenZij overleed tussen 22 maart 1640 en 8 maart 1647 te Heusden? [België].3,4 
ReliefNa het overlijden van Michael Cruessens en Anna Smeets releveren Christiaen Fredrix en Maria Cruessen in naam van Anna Cruessens op 8 maart 1647 te Heusden [België] . De akte luidt als volgt: 'Chrijstiaen Fredrix als momber van zijn huijsvrouwe Anna Crusens en Marie Crusens releveren na de dood van vader en moeder alle erven onder deze justitie gelegen en na het relief is Christiaen en Marie van de relief ter gichte gekomen volgend het recht van onze [schepen]bank.4'
ReliefNa het overlijden van Michael Cruessens en Anna Smeets releveren Maria Cruessen en Christiaen Fredrix in naam van Anna Cruessens op 21 maart 1647 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens, voor zichzelf en voor zijn zwagerin Marie Crusens, releveert het versterf dat op hen is verstorven na de dood van hun ouders: huis en hof in Ghenebos gelegen en al hetgeen onder deze justitie is hovende.5' 
EigendomDe eigendomstransactie van Machiel Van Elderen en Catharina Tonis, samen met Henrick Antonis, met Christiaen Fredrix, Anna Cruessens en Maria Cruessen, geacteerd te Lummen [België] op 28 september 1651, vermeldt eveneens Anna Smeets; Voor meier en schepenen mr. Henrick Swysen en Cuypers verscheen Machiel Van Elderen, man en momber van Catharina Tonis van wie hij de toestemming zal binnenbrengen, die handelt in eigen naam en in naam van zijn zwager Henrick Antonis. Bovendien verscheen Jacop Van Herle als momber en oom van de voorschreven nog onmondige Henric. Ze dragen op tot behoef van Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens en tot behoef van Marie Crusens: huis, landen en bemden gelegen in Ghenebos tegenover "die capelle ende daerontrent ende gestaen respective". Deze goederen hebben vroeger toebehoord aan Jan Gielis alias Vischers en het werd door Sebastiaen Antonis en zijn huisvrouw Odilia Van Herle van hem gekocht. Nadien heeft Anna Smeets weduwe van Machiel Crusens deze goederen wettelijk geevinceerd voor de som van 800 gulden. Machiel Van Elderen bekent zich van deze som voor zijn deel, 400 gulden, voldaan voor het aandeel van Marie Crusens. Voor het deel van Henrix Antonij, bedragend eveneens 400 rinsgulden, heeft Christiaen Fredrix vandaag aan Jacob Van Herle als momber van Henric laten gichten en goeden een rente van 20 gulden jaarlijks, op datum van vandaag voor de Brabantse buitenjustitie. Opgemaakt door notaris Christiaen Servatij op 28.06.1651.
Cristiaen q. q. en Marie Crusens kwamen met recht ter gichte.
Solvit pro juribus in toto 6 - 1 st, omdat het extraordinarie geschied is. De minute werd geschreven door Swysen.
Akte. 28.06.1651 verschenen bij de notaris in de stad Beringen Christiaen Fredrix in Genebosch onder Lummen woonachtig en Marie Crusens wonend in Beringen. Bovendien Machiel Van Elderen als man en momber van zijn vrouw Cattlyn Tonis Sebastiaenens dochter en Jacob Van Herle als momber van Henrix Tonis Sebastiaenssone, de tweede partij. Anna Smeets, weduwe van Machiel Cruesens, had tijdens haar leven een huis en hof en andere panden uitgewonnen die in Ghenebosch onder Lummen gelegen zijn. Ze behoorden toe aan Sebastiaen Tonis erfgenamen. Wegens een rente van 36 gulden Brabants jaarlijks uitgewonnen. Daarom dragen Machiel van Elderen en Jacop Van Herle q. q. deze goederen zonder uitzondering op tot behoef van Christiaen en Marie voorschreven om ze zonder reserve te bezitten. Op dag van gichten moeten ze 800 gulden Brabants betalen of deze som op rente zetten. In geval van vernadering zullen Christiaen en Marie 2 souverainen krijgen voor hun moeite. Godsgeld 14 stuivers, lycoop 4 gulden, schrijfgeld met de copije 30 stuivers. Opgemaakt in Beringen in het woonhuis van Jacop van Herle in aanwezigheid van getuigen mr. Silvester Van Erpecum en Jan Geerts, inwoners van Beringen. Getekend door notaris Christiaen Servatij.6 
LeningDe leningsovereenkomst van Michael Fredrix met Peeter Piccarts, geacteerd te Lummen [België] op 25 mei 1662, vermeldt eveneens Anna Smeets; Peeter Piccarts draagt op tot behoef van de erfgenamen van Anna Smeets weduwe van Machiel Crusen zaliger een perceel land onder Laeren gelegen, grenzend des heeren straet in 2 zijden, de erfgenamen van Jan Vaes 3), tot pand voor een rente van 8 gulden jaarlijks "loopende paeye" vallend half maart 1662. Bij afkwijten 150 gulden kapitaal neertellen, lopend geld, en rente naar verloop van tijd. Machiel Fredricx kwam in de naam van zijn moeder Anna Crusen met recht ter gichte. Deze rente werd onbehoorlijk gegicht op 14 maart 1641 en op heden hier debite herghicht. Solvit Frerix pontpenningen, ook hofrechten aan 2-5 ½.7 

Familie

Michael Cruessens ° voor 1565, + voor 22 mrt 1640
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1588, huwelijken, p.176.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, 1640, p.106v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.106v.
 4. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, 1647, boek 7, p.236.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.60r.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.269v.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.462.
 8. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1602, doopsels, p.103.