Dominicus Testelmans

IDnr.3635, ° 9 augustus 1804, + 19 juni 1879
VaderJan Baptist Testelmans1 ° 19 december 1766, + 21 juli 1811
MoederMaria Catharina Aerts1 ° 28 november 1772, + 11 oktober 1845
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteDominicus Testelmans werd geboren op 9 augustus 1804 te Tessenderlo [België]. In het document wordt vermeld: 'Dominicus wordt geboren om 3 uur 's namiddags op 21 Thermidor, An XII van de republikeinse kaldender. Vader Jan Baptist doet aangifte met als getuigen Pieter Frans Pinx (landbouwer, 35 jaar) en Dominicus Mannay (rentenier, 26 jaar), beiden van Tessenderlo.2'
HuwelijkHij huwde met Anna Barbara Frederickx, dochter van Dorothea Frederix, op 2 juli 1845 te Tessenderlo [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 9 uur 's morgens. De beide moeders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Jan Francis Godelaine (53 jaar, winkelier), Jan Francis Snoeckx (35 jaar, bakker), Guillaume Jacobs (48 jaar, molenaar) en Luis Verachtert (37 jaar, schalidekker), allen van Tessenderlo.3'
BeroepHij was landbouwer in Hulst te Tessenderlo [België] tussen 2 juli 1845 en 19 juni 1879.3,1 
OverlijdenHij overleed op 19 juni 1879 in Hulst te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 74 jaar. De tekst vermeldt: 'Dominicus overlijdt om 11 uur 's avonds in zijn huis in het gehucht Hulst. De aangifte gebeurt door zijn zoon Constantinus Testelmans (28 jaar, handwerker) en Augustinus Xaverius Mertens (29 jaar, schrijnwerker), beiden wonende te Tessenderlo.1'

Familie

Anna Barbara Frederickx ° 18 feb 1812, + 10 dec 1889
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1879, overlijdens, akte 23.
 2. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek an XII, geboorten, p.35.
 3. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1845, huwelijken, p.46, a16.

Heidi Testelmans

IDnr.7404, ° 16 mei 1968
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteHeidi Testelmans werd geboren op 16 mei 1968 te Lommel [België]. 
HuwelijkZij huwde met Roel Truyers, zoon van Romain Truyers en Maria Anna Stephania Frederix, op 29 februari 1992 te Leopoldsburg [België].

Familie

Roel Truyers ° 19 nov 1968
Kinderen

Henricus Testelmans

IDnr.3856, ° voor 1755, + na 24 september 1784
DoopselHenricus Testelmans werd gedoopt voor 1755.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Henricus Fredrix op 15 september 1777 te Tessenderlo [België]; Vader Joannes komt uit Wimmertingen.2
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Franciscus Fredrix op 24 september 1784 in Schoot te Tessenderlo [België]; Vader Joannes komt uit Wimmertingen.3
OverlijdenHij overleed na 24 september 1784.4 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1777, doopsels.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 920, 1777, doopsels, p.12.
 3. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 920, 1784, doopsels, p.51v.
 4. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1784, doopsels.

Jan Baptist Testelmans

IDnr.3637, ° 19 december 1766, + 21 juli 1811
DoopselJan Baptist Testelmans werd gedoopt op 19 december 1766 te Tessenderlo [België].1
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Aerts op 8 september 1798 te Tessenderlo [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 8 uur 's morgens op 22 fructidor An VI van de republikeinse kalender. De getuigen zijn Jan Testelmans (labeurman, 37 jaar), Antonius Celen (werkman, 34 jaar), Michael Swolfs (43 jaar, ex-notaris) en Dominicus Swolfs (17 jaar).2'
BeroepHij was landbouwer te Tessenderlo [België] voor 21 juli 1811.3 
OverlijdenHij overleed op 21 juli 1811 te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 44 jaar. De tekst vermeldt: 'Jan Baptist overlijdt om 3 uur 's namiddags. De aangifte gebeurt door Paulus Godelaine (21 jaar, uurwerkmaker) en Jan Wolfs (51 jaar, landbouwer), beiden van Tessenderlo.3'

Familie

Maria Catharina Aerts ° 28 nov 1772, + 11 okt 1845
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 919, 1766, doopsels, p.308.
 2. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek V-X, 1798 (an VI), huwelijken, p.10.
 3. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), 1358669, 1811, overlijdens.
 4. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1879, overlijdens, akte 23.

Maria Testelmans

IDnr.3986, ° 26 december 1717, + na 17 augustus 1752
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMaria Testelmans werd gedoopt op 26 december 1717 te Tessenderlo [België]. 
HuwelijkZij huwde met Joannes Baptistus Crets op 20 januari 1743 te Tessenderlo [België]. 
OverlijdenZij overleed na 17 augustus 1752 te Tessenderlo? [België]. 

Familie

Joannes Baptistus Crets ° 22 okt 1715, + 22 apr 1764
Kind

Anna Teunis

IDnr.2446, + voor 24 januari 1704
HuwelijkAnna Teunis huwde met Jacobus Van Sonhoven, zoon van Cornelius Van Sonhoven en Maria Van Ham, voor 1704. 
OverlijdenZij overleed voor 24 januari 1704 te Lummen? [België].1 
ReliefNa het overlijden van Anna Teunis en Jacobus Van Sonhoven releveren Peeter Beckers, Arnoldus Claes, Renier Reijnders, Peeter Troosters, Cornelius Fredrix, Jacob Van Olmen, Bartholomeus Thunis, Elisabeth Teunis, Catharina Theunis en Gertrudis Teunis op 24 januari 1704 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Peeter Beckers, Aerdt Claes, Renier Reijnders, Peeter Troosters, Cornelis Fredrix, Jacob Van Olmen, Barthel, Willem, Elisabet, Catrien en Geertruijt Teunis releveren het versterf dat hen is aangekomen na de aflijvigheid van Anna Teunis hun moeije tante, nicht of stiefmoeder), waar Jacob Van Sonhoven als tochter onlangs uitgestorven is, te weten alle erfenissen en renten als voornoemde tochter van hun moeije verworven had.1'

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1691-1705, p.365.

Elisabeth Teunis

IDnr.4973, ° voor 1670, + na 24 februari 1704
DoopselElisabeth Teunis werd gedoopt voor 1670 te Lummen? [België].1 
ReliefNa het overlijden van Anna Teunis en Jacobus Van Sonhoven releveren Peeter Beckers, Arnoldus Claes, Renier Reijnders, Peeter Troosters, Cornelius Fredrix, Jacob Van Olmen, Bartholomeus Thunis, Elisabeth Teunis, Catharina Theunis en Gertrudis Teunis op 24 januari 1704 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Peeter Beckers, Aerdt Claes, Renier Reijnders, Peeter Troosters, Cornelis Fredrix, Jacob Van Olmen, Barthel, Willem, Elisabet, Catrien en Geertruijt Teunis releveren het versterf dat hen is aangekomen na de aflijvigheid van Anna Teunis hun moeije tante, nicht of stiefmoeder), waar Jacob Van Sonhoven als tochter onlangs uitgestorven is, te weten alle erfenissen en renten als voornoemde tochter van hun moeije verworven had.2'
EigendomBartholomeus Thunis en Jacob Van Olmen verkopen, samen met Elisabeth Teunis, een goed aan Aerdt Pelsers volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 februari 1704. De akte luidt als volgt: 'Bartel Teunis, Jacob Van Olmen, Cornelis Fredrix, Geertruijt, Catrien, Elisabet en Willem Teunis, Aerdt Claes, Peeter Troostens, Peeter Beckers en Renier Reijnders momboirs uxorum die beloven de toestemming van hun vrouwen in te brengen, verkopen aan Aerdt Pelsers een perceel broek in Meldelaer aan de Dijck gelegen, palend de dijk O., Peeter Beckers W., de beek N., Aerdt Mattijs Z. voor 337 gulden 10 stuivers BBL, lijcoop 10 gulden, godsgeld 10 stuivers. Goed enkel belast met dorpsschattingen zonder cijns, niet kortend aan de koopsom.1' 
OverlijdenZij overleed na 24 februari 1704 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.368v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1691-1705, p.365.