Maria Meelberghs

IDnr.1754, ° voor 1718, + na 1739
DoopselMaria Meelberghs werd gedoopt voor 1718.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Maria Bouckaer op 29 oktober 1738 te Lummen [België]; Arnoldus Van Nuffel vervangt peter Antonius Bouckaer.1 
OverlijdenZij overleed na 1739.1 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.88.

Christiaen Meerleberghs

IDnr.7455, ° voor 1585, + voor 4 april 1644
DoopselChristiaen Meerleberghs werd gedoopt voor 1585 te Beringen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Geertruijt Briers voor 1610.1 
OverlijdenHij overleed voor 4 april 1644 te Beringen? [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Georgius Fredrix met Jan Meerleberghs, geacteerd te Beringen [België] op 4 april 1644, vermeldt eveneens Christiaen Meerleberghs; 200 gulden.1

Familie

Geertruijt Briers ° voor 1585, + na 4 apr 1644
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.61.

Jan Meerleberghs

IDnr.7457, ° voor 1610, + na 4 april 1644
VaderChristiaen Meerleberghs1 ° voor 1585, + voor 4 april 1644
MoederGeertruijt Briers1 ° voor 1585, + na 4 april 1644
DoopselJan Meerleberghs werd gedoopt voor 1610 te Beringen? [België].1 
LeningGeorgius Fredrix leende aan Jan Meerleberghs de som van 200 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 4 april 1644. Deze verwijst ook naar Geertruijt Briers als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Christiaen Meerleberghs. De akte luidt als volgt: 'Anno 1644 op 4 april heeft Geertruijt Briers, weduwe van wijlen Christiaen Merleberghs haar tocht gederfd van de 'filiale portie' van haar zoon Jan Merleberghs om datzelfde [kindsdeel] te mogen belasten met 200 gulden bb kapitaal.
Recht en erfdom vergaderd zijnde, heeft de voorschreven Jan Meerleberghs datzelfde gedeelte opgedragen tot behoef van Joris Fredricx als pand voor 200 gulden kapitaal [aan] 10 gulden [rente] jaarlijks, vallende ieder jaar op deze datum. Redimisibel met een gelijke som van 200 gulden in goed en gangbaar geld. Hij belooft warantschap op al zijn andere goederen, zowel in Meldert als elders gelegen. Ze consenteren in de realisatie en ze zijn over alles eens. Na deze opdracht is de voorschreven Joris Fredricx met recht ter gichte gekomen. Daarna is de voorschreven weduwe wederom in haar tocht gesteld en heeft Jan beloofd om zijn voorschreven moeder jaarlijks een intrest te beuren.1'
OverlijdenHij overleed na 4 april 1644 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.61.

Maria Virginie Meermans

IDnr.6193, ° 15 februari 1876, + 14 juli 1955
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Virginie Meermans werd geboren op 15 februari 1876 te Meeuwen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Laurentius Hilkens, zoon van Jan Hendrik Hilkens en Maria Catharina Frederix, op 5 oktober 1896 te Ellikom [België].1 
OverlijdenZij overleed op 14 juli 1955 te Ellikom [België] in de ouderdom van 79 jaar.1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Ellikom.

Elisabeth Maria Meertens

IDnr.5974, ° 24 april 1865, + na 12 mei 1900
VaderGilles Meertens1 ° 8 januari 1838, + na 21 april 1899
MoederMaria Ida Lenaerts1 ° 6 februari 1835, + na 21 april 1899
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteElisabeth Maria Meertens werd geboren op 24 april 1865 te Vroenhoven [België]. In het document wordt vermeld: 'De aangifte gebeurt door Jan Jorissen (38 jaar, veldwachter) en Nicolaes Renkens (47 jaar, winkelier).1' 
HuwelijkZij huwde met Arnoldus Frederix, zoon van Lambertus Frederix en Isabella Hennus, op 21 april 1899 te Vroenhoven [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Hugo Crauwels (59 jaar, landbouwer), Egidius Dupas (54 jaar, onderwijzer), Lambertus Crauwels (27 jaar, landbouwer), Mathieu Schepers (32 jaar, gemeentesecretaris).1' 
OverlijdenZij overleed na 12 mei 1900 te Kanne? [België]. 

Familie

Arnoldus Frederix ° 19 dec 1861, + na 12 mei 1900
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Vroenhoven.
  2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kanne.

Gilles Meertens

IDnr.5975, ° 8 januari 1838, + na 21 april 1899
BeroepGilles Meertens was paardenknecht.1 
GeboorteHij werd geboren op 8 januari 1838 te Montenaken [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Ida Lenaerts op 7 januari 1864 te Vroenhoven [België].1 
OverlijdenHij overleed na 21 april 1899 te Montenaken? [België].1 

Familie

Maria Ida Lenaerts ° 6 feb 1835, + na 21 apr 1899
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Vroenhoven.

Maria Mees

IDnr.6116, ° voor 1840, + na 1 december 1883
GeboorteMaria Mees werd geboren voor 1840 te Schoten? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Franciscus Ludovicus Verhoeven voor 6 juni 1859 te Schoten? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 1 december 1883 te Schoten? [België].1 

Familie

Franciscus Ludovicus Verhoeven ° voor 1840, + na 1 dec 1883
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S90] Burgerlijke Stand Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, 1895992, huwelijken 1882 (akte 1395) - 1884 (akte 1238), akte 1320.